Your search returned 9 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
การสำรวจการรับรู้ ทัศนคติต่อโครงการปฏิรูประบบราชการ และระดับการเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ = A survey of civil servants' awareness of and attitudes towards bureaucratic reform, and the level of changes in their working behavior : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย ปกรณ์ สิงห์สุริยา ... [และคนอื่นๆ].

by ปกรณ์ สิงห์สุริยา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ1 ก596] (1).

Open Library:
ประสบการณ์ชีวิตพระในวัดเซน : การปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนาเกาหลีร่วมสมัย / โรเบิร์ต อี บัสเวลล์ จูเนียร์ แต่ง ; ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน, ปกรณ์ สิงห์สุริยา แปล.

by บัสเวลล์, โรเบิร์ต อี | ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน, 2494- | ปกรณ์ สิงห์สุริยา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ม.ป.ท.] : ศูนย์ไทยธิเบต, 2545Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ9294.4.ก72 บ655] (1).

Open Library:
ผู้พิการจากมุมมองทางปรัชญา : รายงานการวิจัย / โดย ปกรณ์ สิงห์สุริยา, วิภาดา อังสุมาลิน.

by ปกรณ์ สิงห์สุริยา | วิภาดา อังสุมาลิน | มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยราชสุดา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV1568 .ป243 2549] (1).

Open Library:
Miti thāng pratyā læ watthanatham khō̜ng kānsāng santiphāp = The philosophical and cultural dimension of peacebuilding / มิติทางปรัชญาและวัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพ = The philosophical and cultural dimension of peacebuilding / มารค ตามไท ... [และคนอื่นๆ].

Māk Tāmthai. Siriphen Phiriyačhittrakō̜nkit. Pakō̜n Singsuriyā. Piyarưdī Chaiyaphō̜n. Suchāt Sētthamālinī. Chaiyan Ratchakūn by มารค ตามไท | สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ | ปกรณ์ สิงห์สุริยา | ปิยฤดี ไชยพร | สุชาติ เศรษฐมาลินี | ไชยันต์ รัชชกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a kānsưksā prachāthipatai læ kānphatthanā , 2558 [2015]. Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558 [2015]Other title: Philosophical and cultural dimension of peacebuilding.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JZ 2015 663749] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JZ 2015 663749] (2).

Open Library:
เรื่องเล่า อัตลักษณ์ และความยุติธรรมในปรัชญาของปอล ริเกอร์ / คณะผู้เขียน ปกรณ์ สิงห์สุริยา, คงกฤช ไตรยวงศ์, รชฎ สาตราวุธ.

by ปกรณ์ สิงห์สุริยา | คงกฤช ไตรยวงค์ | รชฎ สาตราวุธ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PHIL B 2013 613594] (3). Checked out (2).

Open Library:
Rư̄ang lao læ čhariyasưksā : rāingān kānwičhai / เรื่องเล่าและจริยศึกษา : รายงานการวิจัย / ปกรณ์ สิงห์สุริยา, วิภาดา อังสุมาลิน, เสรี วรพงษ์

Pakō̜n Singsuriyā. Wiphādā ʻAngsumālin. Sērī Wō̜rapong, by ปกรณ์ สิงห์สุริยา | วิภาดา อังสุมาลิน | เสรี วรพงษ์, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LC315.ท9 ป24 2556] (2).

Open Library:
Sāng phǣnthī čhariyasāt / สร้างแผนที่จริยศาสตร์ / ชาญณรงค์ บุญหนุน ... [และคนอื่น ๆ] เขียน ; สุวรรณา สถาอานันท์ บรรณาธิการ.

Chānnarong Bunnun. Suwannā Sathāʻānan. by ชาญณรงค์ บุญหนุน | สุวรรณา สถาอานันท์ | ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ | ไพรินทร์ กะทิพรมราช | สุภัควดี อมาตยกุล | คงกฤช ไตรยวงค์ | ปกรณ์ สิงห์สุริยา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wiphāsā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BJ1185.ท9 ส46 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1185.ท9 ส46 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BJ1185.ท9 ส46 2559] (2).

Open Library:
Yū dūai kan : lōk theknōlōyī khwāmlư̄amlam læ khwāmpen ʻư̄n = Being with : the world, technology, inequality and otherness / อยู่ด้วยกัน : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น = Being with : the world, technology, inequality and otherness / ชาญณรงค์ บุญหนุน, คงกฤช ไตรยวงค์, พัชชล ดุรงค์กวิน บรรณาธิการ.

Kānprachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Phrarātchawang Sanām Čhan) Channarong Boonnoon. Kongkrit Triyawong. Phatchon Durongkawin. Chānan Yō̜thong, Donlawat Buapradit. Theera Roungtheera. Natthanai Prasannam. Boonlert Visetpricha, Nattawut Singkul, Pakorn Singsuriya. Pannawit Thēra. Panipa Suksom. Jakkrit Sangkhamanee. Piyanat Prathomwong. Piyabut Sumēttikun. Peranat Pīamsaksunti. Phō̜nnapa Thatdō̜kmai. Phutthiphong ʻƯngkanungwēt. Moodjalin Sudcharoen. Mutita Charonesuk. Maytawee Holasut. Rawipon Leemingsawa. Worayuth Pornprasert. Davisakd Puaksom. Watcharabon Buddharaksa. Sarinya Arunkhajornsak. Saraj Sindhuprama. Sorasak Ngamcachonkulkid, Sikkha Songkamchum. ʻAphipon Sǣtang. Attapon Pamakho. Omsin Jatuporn. Olarn Ongla. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana ʻAksō̜nsāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 12 : 2561 : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) | ชาญณรงค์ บุญหนุน | คงกฤช ไตรยวงค์ | พัชชล ดุรงค์กวิน | ชานันท์ ยอดหงษ์, 2527- | ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ | ธีระ รุ่งธีระ | นัทธนัย ประสานนาม | บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2516- | นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2520- | ปกรณ์ สิงห์สุริยา | ปัณณวิชญ์ เถระ | ปาณิภา สุขสม | จักรกริช สังขมณี | ปิยณัฐ ประถมวงษ์ | ปิยบุตร สุเมตติกุล | พีรณัฐ เปี่ยมศักดิ์สันติ | พรนภา ทัดดอกไม้ | พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช | มุจลินท์ สุดเจริญ | มุทิตา เจริญสุข | เมธาวี โหละสุต | รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์ | วรยุทธ พรประเสริฐ | ทวีศักดิ์ เผือกสม | วัชรพล พุทธรักษา | ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ | สรัช สินธุประมา | สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503- | สิกขา สองคำชุม | อภิพล แซ่ตั้ง | อรรถพล ปะมะโข | ออมสิน จตุพร | โอฬาร อ่องฬะ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Khopfai], 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพ : คบไฟ], 2561 [2018]Other title: Being with : the world, technology, inequality and otherness.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
ʻĀrittōtœ̄n nai sangkhom Thai : rūam botkhwām khatsan čhāk kānprachum wichākān "ʻĀrittōtœ̄n Nai Sangkhom Thai" čhat dōi Samākhom Pratyā læ Sātsanā hǣng Prathēt Thai / อาริสโตเติลในสังคมไทย : รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการ "อาริสโตเติลในสังคมไทย" จัดโดยสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, เจิด บรรดาศักดิ์, ปกรณ์ สิงห์สุริยา บรรณาธิการ.

Sōrat Hongladārom. Čhœ̄t Bandāsak. Pakō̜n Singsuriyā. ʻĀrittōtœ̄n Nai Sangkhom Thai ( Mahāwitthayālai Sīnakharintharawirōt) Samākhom Pratyā læ Sātsanā hǣng Prathēt Thai. by โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ | เจิด บรรดาศักดิ์ | ปกรณ์ สิงห์สุริยา | สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย | อาริสโตเติลในสังคมไทย (20-21 ต.ค. 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: rūam botkhwām khatsan čhāk kānprachum wichākān "ʻĀrittōtœ̄n Nai Sangkhom Thai" čhat dōi Samākhom Pratyā læ Sātsanā hǣng Prathēt Thai Other title: Aristotle | รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการ "อาริสโตเติลในสังคมไทย" จัดโดยสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: H61 .อ646 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: H61 .อ646 2562] (2). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)