ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สถิติสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ / อุดม ทุมโฆสิต.

by อุดม ทุมโฆสิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HA29.5 .อ685 (1).

ห้องสมุด:
การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ : บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้ว / โดย อุดม ทุมโฆสิต.

by อุดม ทุมโฆสิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท แซท โฟร์ พริ้นติ้ง จำกัด, [2551?]Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JS78 .อ73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS78 .อ73 (7), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS78 .อ73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS78 .อ73 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดระบบ ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / โดย อุดม ทุมโฆสิต.

by อุดม ทุมโฆสิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2540?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.6 .อ736 (1).

ห้องสมุด:
กรอบโครงของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Conceptual framwork of management information system / โดย อุดม ทุมโฆสิต.

by อุดม ทุมโฆสิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2543?]Other title: Conceptual framwork of management information system.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การจัดทำบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2533 : รายงานโครงการวิจัยประเมินผล / โดย อุดม ทุมโฆสิต.

by อุดม ทุมโฆสิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV687.5.ท9 อ73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV687.5.ท9 อ73 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น : กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล / อุดม ทุมโฆสิต.

by อุดม ทุมโฆสิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ9574.55 .อ73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ9574.55 .อ73 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
อีสานจะมั่งคั่งได้อย่างไร? : ประมวลสถิติข้อมูล ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ของปัญญาชนชั้นนำ--เพื่อหาคำตอบ / บรรณาธิการโดย อุดม ทุมโฆสิต.

by อุดม ทุมโฆสิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2540Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ7ก25 อ66 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ7ก25 อ66 (1).

ห้องสมุด:
การประะเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อประชาชนต่างท้องที่และอาชีพ : กรณีภาคเหนือ : รายงานการวิจัย / โดย อุดม ทุมโฆสิต.

by อุดม ทุมโฆสิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ7ก27 อ73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ7ก27 อ73 (1).

ห้องสมุด:
ตัวแบบการวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล = The performance measurement model of Tambon Administration Organization : รายงานการวิจัย / โดย อุดม ทุมโฆสิต.

by อุดม ทุมโฆสิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548Other title: Performance measurement model of Tambon Administration Organization.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก8 อ734 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544