ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : รายงานการวิจัย / รวบรวมโดย สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ.

by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบัน, 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก365 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก365 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ก365 (2).

ห้องสมุด:
การเมืองไทยในการเลือกตั้งทั่วไป 2548 / สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ.

by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบัน, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก625 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก625 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kān prưksā hārư̄ sāthārana (Public consultation) : nǣokhit prasopkān læ khō̜sanœ̄ rūpbǣp samrap kānrapfang khwāmkhithen tām māttrā 77 khō̜ng ratthammanūn / การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public consultation) : แนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอรูปแบบสำหรับการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ / สติธร ธนานิธิโชติ.

Satithō̜n Thanānithichōt. Sathāban Phrapokklao. by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Available for loan (6)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3220 .ส363 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3220 .ส363 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3220 .ส363 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3220 .ส363 2562 (2).

ห้องสมุด:
Prachāthipatai bǣp prưksā hārư̄ = Deliberativedemocracy : nǣokhit læ rūpbǣp / ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ = Deliberative democracy : แนวคิด และรูปแบบ / ผู้เขียน สติธร ธนานิธิโชติ ... [และคนอื่น ๆ].

Satithō̜n Thanānithichōt. Sathāban Phra Pokklao. by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 ป64 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ป64 2559 (2).

ห้องสมุด:
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระและประเด็นอื่นๆ พ.ศ. 2547 : รายงาน / โดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ; บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล, สติธร ธนานิธิโชติ และประภาพร วัฒนพงศ์.

by ถวิลวดี บุรีกุล | สติธร ธนานิธิโชติ | ประภาพร วัฒนพงศ์ | สถาบันพระปกเกล้า | สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบัน, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ค6 ผ42 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ค6 ผ42 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ค6 ผ42 (2).

ห้องสมุด:
Ratthammanūn mai thī khon Thai prātthanā / รัฐธรรมนูญใหม่ที่คนไทยปรารถนา / สติธร ธนานิธิโชติ, ปัทมา สูบกำปัง.

Satithō̜n Thanānithichōt. Patthamā Sūpkampang. Sathāban Phra Pokklao. by สติธร ธนานิธิโชติ | ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 662652 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2015 662652 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 662652 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2015 662652 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา : รายงานการวิจัย / รวบรวมโดย สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ.

by ถวิลวดี บุรีกุล | สติธร ธนานิธิโชติ | ประภาพร วัฒนพงศ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบัน, 2545Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 พ43 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 พ43 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 พ43 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 พ43 (2).

ห้องสมุด:
phraimārī wōt : khwāmrū chabap pū phư̄nthān / ไพรมารีโหวต : ความรู้ฉบับปูพื้นฐาน / สติธร ธนานิธิโชติ, ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์.

Satithō̜n Thanānithichōt. Thanaphan Laiprakō̜psap. Sathāban Phra Pokklao. by สติธร ธนานิธิโชติ | ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thi 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thep : Sathāban Phra Pokklao, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018]Availability: Available for loan (5)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF2085 .ส36 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF2085 .ส36 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JF2085 .ส36 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF2085 .ส36 2561 (1).

ห้องสมุด:
ʻOngkō̜n tām ratthammanūn : thān khwāmrū læ botrīan phư̄a kanpatirū / องค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ฐานความรู้ และบทเรียนเพื่อการปฏิรูป / ผู้เขียน ปัทมา สูบกำปัง ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ

Patthamā Sūpkampang. Satithō̜n Thanānithichōt. Sathāban Phra Pokklao. by ปัทมา สูบกำปัง | สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2610 .อ22 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2610 .อ22 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เพิ่มพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย / ถวิลวดี บุรีกุล, พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ และสติธร ธนานิธิโชติ.

by ถวิลวดี บุรีกุล | พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ | สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2012 622009 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ถ5642 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ถ5642 2555 (1).

ห้องสมุด:
Ratthammanūn klāngplǣng : nǣothāng kanpatirūp phư̄a kānphatthanā prachāthipatai / รัฐธรรมนูญกลางแปลง : แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย/ [บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล, สติธร ธนานิธิโชติ].

Thawinwadī Burīkun. Satithō̜n Thanānithichōt. Sathāban Phra Pokklao. by ถวิลวดี บุรีกุล | สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ร628 2557 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก15 ร628 2557 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ร628 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก15 ร628 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 635063 (2).

ห้องสมุด:
Trakūn kānmư̄ang kap kānlư̄ak tang "mon khlang" rư̄ (khǣ) phalang thī " thotthō̜i " / ตระกูลการเมืองกับการเลือกตั้ง "มนตร์ขลัง" หรือ (แค่) พลังที่ "ถดถอย" / ดร.สติธร ธนานิธิโชติ.

Satithō̜n Thanānithichōt. Sathāban Phrapokklao. by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Available for loan (6)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.5 .ส263 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.5 .ส263 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.5 .ส263 2562 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sathānakān khwāmpen prachāthipatai khō̜ng prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2562 / สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย พ.ศ. 2562 / ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ดร.สติธร ธนานิธิโชติ และ รัชวดี แสงมหะหมัด.

Thawinwadī Burīkun. Satithō̜n Thanānithichōt. Ratwadee Sǣngmahamat. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | สติธร ธนานิธิโชติ | รัชวดี แสงมหะหมัด | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thep : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Available for loan (7)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC423 .ถ566 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC423 .ถ566 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC423 .ถ566 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC423 .ถ566 2563 (1).

ห้องสมุด:
Rūpbǣp kān longkhanǣn sīang thī yưt prachāchon pen sūnklāng = Citizen-centric voting / รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง = Citizen-centric voting / วุฒิสาร ตันไชย, สติธร ธนานิธิโชติ และ เอกวีร์ มีสุข.

Wutsān Tanchai. Satithō̜n Thanānithichōt. ʻĒkkawī Mīsuk. Office of the Election Commission of Thailand. King Prajadhipok's Institute. Office of Promoting Politics of the People. by วุฒิสาร ตันไชย | สติธร ธนานิธิโชติ | เอกวีร์ มีสุข | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Language: Thai, English Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2559 [ 2016] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559, [2016]Other title: Citizen-centric voting..Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ว73 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ว73 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānprachum Wichākān Ratthaprasāsanasāt Radap Chāt Khrang thī 5 : Wansuk thī 17 Mīnākhom Pō̜.Sō̜. 2560 na Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Thā Phračhan : rūam botkhatyō̜ læ botkhwām / การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ : รวมบทคัดย่อและบทความ / จัดทำโดย สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการโดย อัมพร ธำรงลักษณ์, ธรรมปพน ดาราเย็น, นพณัฐ แก้วเกตุ.

Kānprachum Wichākān Ratthaprasāsanasāt Radap Chāt Mahāwitthayālai Thammasāt Thā Phračhan) ʻAmphō̜n Thamrongluk. Thampaphon Dārāyen. Noppanut Kǣokēt. Thawinwadī Burīkun. Ratwadī Sǣngmahamat. Satithō̜n Thanānithichōt. Patthama Sūpkampang. Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Jēd Tantiwanitchanon. Pariwat Chāngkhit. Khatiyā ʻĀyuyư̄n. Čhārœ̄n Chūchūaisuwan. Prasit Phanthawong. Surachai Kǣokhūn. Sanyu Mansap, Thawitrā Čhēračhā. Phattarawit Yūwattanā. Surachai Waiwančhit. Suraiyā Nirē. Māhamadārī Wǣno. Mūhammatrāphī Makeng. Chōkchai Suppapinyō. Phīrapol Simmā. Nittayā Pōnō̜k. Thawitiyā Sinthuphong, ʻAnōthai Watthanāphō̜n, Phinsuda Wonganant. Thanet Kētsin. ʻĀriyā Pō̜ngsiri. Nopphon ʻAkhāt. Chariyā Chatasuwatčhanānon. 'Amphon Bunphinit. Kōnwikā Kō̜nkǣo. Dūangkamon Čhantararatmanī. Wō̜rasit Čharoensin. Apinyā Ditsamān, Piyaphop Mahamat. Čhiraphat Nirin. Phichēt Phinthō̜ng. Pimlikhit Kǣohānām. Katanyū Kǣohānām. Phodčhanī Chœ̄iburī. Wō̜rathēp Phūnsawat. Phaphitchayā Srīphong. Phatcharāphā Tantrāčhin. Natwačhī Khīaolư̄. Nūanprakāi Lœ̄tkirawong. Prapāpančhit Warī. Patthamophong Rattanakōsai. Phao Nawakun. Rungsī Patčhai. Yotsaphat Srīngām. Chitsanupong Panchayathō̜n. Yutthasāt Nō̜kǣo. Panidā Sǣnlā. Pathommathat Bannalœ̄t. Samākhom Ratthaprasāsanasāt hǣng Prathēt Thai. by การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ (ครั้งที่ 5 : 2560 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) | อัมพร ธำรงลักษณ์ | ธรรมปพน ดาราเย็น | นพณัฐ แก้วเกตุ | ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | สติธร ธนานิธิโชติ | ปัทมา สูบกำปัง | เลิศพร อุดมพงษ์ | เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ | ปริวัฒน์ ช่างคิด | คติยา อายุยืน | จาเริญ ชูช่วยสุวรรณ | ประสิทธิ์ พันธวงษ์ | สุรชัย แก้วคูณ | ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2507- | ทวิตรา เจรจา | ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ | สุรชัย ไวยวรรณจิตร | สุไรยา หนิเร่ | มาหะมะดารี แวโนะ | มูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง | โชคชัย ศุภภิญโญ | พีรพล สิมมา | นิตยา โพธิ์นอก | ทวิติยา สินธุพงศ์, 2516- | อโณทัย วัฒนาพร, 2504- | พินสุดา วงศ์อนันต์ | ธเนศ เกษศิลป์ | อาริยา ป้องศิริ | นพพล อัคฮาด | จริยา ชาตะสุวัจนานนท์ | อำพล บุญพินิจ | กรวิกา ก้อนแก้ว | ดวงกมล จันทรรัตน์มณี | วรสิทธิ์ เจริญศิลป์ | อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- | ปิยะภพ มะหะหมัด | จิรภัทร นิรินทร์ | พิเชษฐ พิณทอง | พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม | กตัญญู แก้วหานาม | พจนีย์ เชยบุรี | วรเทพ พูลสวัสดิ์ | ปพิชญา ศรีพงษ์ | พัชราภา ตันตราจิน, 2523- | ณัฐวจี เขียวลือ | นวลประกาย เลิศกิรวงศ์ | ประภาพรรณจิตต์ วารี | ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย | เผ่า นวกุล | วัชรพล มาลัยวงษ์ | Watcharapol Malaiwong | รุ่งศรี ปัจจัย | ยศภัทร ศรีงาม | พบพริษฐ์ อยู่เกตุ | Pobprit Yoogat | สิริผกา ตรีศิลสัตย์ | Siriphaka Trieesilsat | ชิษณุพงศ์ ปัญญ์ชยธร | จตุรงค์ ศรีสุธรรม | Chaturong Srisutham | ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว | ปนิดา แสนหล้า | อินธิดา จำนงนิตย์ | Inthida Chamnongnit | อรรถพล เมืองมิ่ง | Autthapon Muangmimg | ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ | สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samākhom, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA35.5 .ก63 2560 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544