ผลการค้นหาของคุณมี 4 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526 . 476 หน้า. , แปลจาก: Thailand : the politics of despotic paternalism. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS585 .ท625] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS585 .ท625] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DS585 .ท625] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS585 .ท625] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DS585 .ท625] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS585 .ท625] (7),

ห้องสมุด:
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ = , Thailand : the politics of despotic paternalism / โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2559 . 42, 472 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงเพิ่มเติม 2548. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS585 .ท625 2559] (5), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS585 .ท625 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS585 .ท625 2559] (2),

ห้องสมุด:
ญี่ปุ่น : , การก่อตัวเป็นชาติสมัยใหม่ แปลจาก Japan's emergence as a modern state โดย นอร์แมน, อี. เอช., การพิมพ์: กรุงเทพฯ, โครงการแปลไทย-ญี่ปุ่น มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526 . 29, 356 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [DS882 .น5] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS882 .น5] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS882 .น5] (1), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS882 .น5] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS882 .น5] (3),

ห้องสมุด:
สังคมจีนในประเทศไทย : , ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ (Chinese society in Thailand : an analytical history) โดย สกินเนอร์, จี. วิลเลียม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2529 . 403 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [DS570.จ6 ส23] (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS570.จ6 ส23] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 1986 46568] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [DS570.จ6 ส23] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS570.จ6 ส23] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.จ6 ส23] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.จ6 ส23] (4),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455