ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 43 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ศตวรรษที่ 21 / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : บริษัทดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2543Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ด36 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ด36 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
องค์กรยุคดอทคอม (www.@Dot.com) / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ด365 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ด365 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD37 .ด365 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยเชิงนโยบาย : รูปลักษณ์ใหม่ของการกำหนดอนาคต / บรรณาธิการ [โดย] สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, ดนัย เทียนพุฒ.

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | ดนัย เทียนพุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .ก6 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: H62 .ก6 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การพัฒนาคน : สำหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพ / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5713 .ด36 2540 (3).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ศตวรรษที่ 21 / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : บริษัทดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ด36 2545 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ด36 2545 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ด36 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549 .ด36 2545 (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางและบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า = Trend and role of HRM in the year 2007 : รายงานการวิจัย / โดย ดนัย เทียนพุฒ และคณะ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : สถาบันการจัดการงานบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ด37 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ด37 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ด37 (2).

ห้องสมุด:
แฟ้มนักบริหาร / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : GM Pocket Books, 2537. Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ด33 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ด33 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HD37 .ด33 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการทรัพยากรบุคคล : ภารกิจที่ท้าทาย / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ด347 2542 (1).

ห้องสมุด:
นักบริหารมืออาชีพ / โดย ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5500.2 .ด3 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การบริหารแบบระบบ QCC : กลุ่มควบคุมคุณภาพ / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD66 .ด34 (1).

ห้องสมุด:
ส่องโลกทรรศน์นักบริหาร / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 .ด36 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD38.2 .ด36 (1).

ห้องสมุด:
ปฏิวัติการจัดการธุรกิจ : รีเอนจิเนียริ่งภาคปฏิบัติ ค.ศ. 2000 / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.87 .ด36 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.87 .ด36 (1).

ห้องสมุด:
ผู้บริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 .ด34 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HD38.2 .ด34 (1).

ห้องสมุด:
ผู้บริหารธุรกิจคลื่นลูกใหม่ = New generation manager / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ Human Capital บริษัทดี เอ็น ที คอนซัแตนท์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 .ด34 2545 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
มุมมองที่ท้าทายผู้บริหาร / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 .ด35 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD38.2 .ด35 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD38.2 .ด35 (1).

ห้องสมุด:
รู้ทันธุรกิจ รู้เทคนิคการจัดการ / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ด36 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ด35 2543 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ด35 2543 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ด35 2543 (2).

ห้องสมุด:
จะสร้างแบบวัดความสามารถธุรกิจและคนได้อย่างไร / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ Human capital, บริษัทดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 .ด33 (3). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การออกแบบและพัฒนาความรู้ในองค์กรโดยมืออาชีพเพื่อมืออาชีพ / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ Human Capital บริษัท ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ด3595 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ด3595 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544