ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ศิลปะเพื่อการสื่อสาร = Art for communication / เรียบเรียงและแต่ง สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2545Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: N69.3 .ส233 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พื้นฐานการออกแบบตกแต่ง / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: NK2115 .ส23 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NK2115 .ส23 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปปริทัศน์ / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: N7445.8 .ส195 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N7445.8 .ส195 (1).

ห้องสมุด:
การออกแบบและผลิตงานโฆษณา = Advertising design and production / สกนธ์ ภู่งามดี

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายบุ๊คส์ พับบลิชิ่ง, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5823 .ส233 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5823 .ส233 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5823 .ส233 (1).

ห้องสมุด:
พื้นฐานการออกแบบกราฟิก / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z246 .ส23 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z246 .ส23 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z246 .ส23 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: Z246 .ส23 (1).

ห้องสมุด:
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา = Printing media design for advertising production / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มายบุ๊คส์ พับลิชิ่ง, 2554 [2011]Other title: Printing media design for advertising production.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5823 .ส234 2554 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5823 .ส234 2554 (1).

ห้องสมุด:
พื้นฐานทัศนศิลป์ / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: N7425.8 .ส23 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N7425.8 .ส23 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N7425.8 .ส23 (2).

ห้องสมุด:
ธุรกิจศิลปะ = Art business / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายบุ๊คส์ พับบลิชิ่ง, 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: N8600 .ส233 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N8600 .ส233 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: N8600 .ส233 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N8600 .ส233 (1).

ห้องสมุด:
การวางแผนในงานโฆษณา / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5826.5 .ส225 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5826.5 .ส225 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5826.5 .ส225 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5826.5 .ส225 (1).

ห้องสมุด:
ฮวน มิโร จิตรกรเซอร์เรียลิสต์ : สีสันแห่งโลกตะวันออก? / สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: ND813.ม64 ส23 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ND813.ม64 ส23 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ND813.ม64 ส23 (1).

ห้องสมุด:
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อรณรงค์การต่อต้านสิ่งเสพติดในกลุ่มเยาวชน : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนในมหาวิทยาลัยเขตภาคตะวันออกของไทย = Opinions on advertisement via television for the sake of anti-drug addiction campaign among the youth : a case study on university youth in the Eastern region of Thailand : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สกนธ์ ภู่งามดี.

by สกนธ์ ภู่งามดี, 2503- | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552Other title: Opinions on advertisement via television for the sake of anti-drug addiction campaign among the youth : a case study on university youth in the Eastern region of Thailand.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF6146.ท9 ส233 (1).

ห้องสมุด:
Kān sāng sān nai ngān nithētsāt = Message design for communication Arts : ʻēkkasān kānsō̜n chut Wicha. [lēm 2], nūai thī 8-15 / การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ = Message design for communication Arts : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ; วิระชัย ตั้งสกุล ประธานกรรมการ ... [และคนอื่น ๆ].

Wirachai Tangsakun. Mētta Wiwatthanānukūn. Kamon Chāyāwattana. Wō̜rawat Čhintakānon. Chayapol Sutthiyōthin. Wilai ʻAtsawadachsak. Sutee Phonphong. Sakon Phūngāmdī. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nithētsāt. by วิระชัย ตั้งสกุล | เมตตา วิวัฒนานุกูล | กมล ฉายาวัฒนะ, 2487- | วรวัฒน์ จินตกานนท์ | ชยพล สุทธิโยธิน | วิไล อัศวเดชศักดิ์ | สุธี พลพงษ์ | สกนธ์ ภู่งามดี, 2503- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Edition: Phim khrang thī 9. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Other title: Message design for communication Arts [2].Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P91 .ก527 2557 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544