ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเมืองการปกครองราชอาณาจักรเดนมาร์ก / ผู้จัดทำ อภิญญา ดิสสะมาน.

by อภิญญา ดิสสะมาน, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JN7161 .อ46 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JN7161 .อ46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JN7161 .อ46 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JN7161 .อ46 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JN7161 .อ46 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JN7161 .อ46 (2).

ห้องสมุด:
การเมืองการปกครองราชอาณาจักรนอร์เวย์ / ผู้จัดทำ อภิญญา ดิสสะมาน, จิตตินันท์ ประสารแสง.

by อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- | จิตตินันท์ ประสารแสง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JN7461 .อ46 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JN7461 .อ46 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JN7461 .อ46 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JN7461 .อ46 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JN7461 .อ46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JN7461 .อ46 (2).

ห้องสมุด:
การเมืองการปกครองราชอาณาจักรสวีเดน / ผู้จัดทำ อภิญญา ดิสสะมาน.

by อภิญญา ดิสสะมาน, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DL609 .อ462 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DL609 .อ462 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DL609 .อ462 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DL609 .อ462 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n nam nai miti sangkhom phư̄a lot khwāmkhatyǣng = Basic theory and practice for water conflict resolution in social paradigm / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติสังคมเพื่อลดความขัดแย้ง = Basic theory and practice for water conflict resolution in social paradigm / อภิญญา ดิสสะมาน.

ʻAphinyā Ditsamān, Sathāban Phra Pokklao. by อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Other title: Basic theory and practice for water conflict resolution in social paradigm.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD313.ท9 อ436 2560 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: TD313.ท9 อ436 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānprachum Wichākān Ratthaprasāsanasāt Radap Chāt Khrang thī 5 : Wansuk thī 17 Mīnākhom Pō̜.Sō̜. 2560 na Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Thā Phračhan : rūam botkhatyō̜ læ botkhwām / การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ : รวมบทคัดย่อและบทความ / จัดทำโดย สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการโดย อัมพร ธำรงลักษณ์, ธรรมปพน ดาราเย็น, นพณัฐ แก้วเกตุ.

Kānprachum Wichākān Ratthaprasāsanasāt Radap Chāt Mahāwitthayālai Thammasāt Thā Phračhan) ʻAmphō̜n Thamrongluk. Thampaphon Dārāyen. Noppanut Kǣokēt. Thawinwadī Burīkun. Ratwadī Sǣngmahamat. Satithō̜n Thanānithichōt. Patthama Sūpkampang. Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Jēd Tantiwanitchanon. Pariwat Chāngkhit. Khatiyā ʻĀyuyư̄n. Čhārœ̄n Chūchūaisuwan. Prasit Phanthawong. Surachai Kǣokhūn. Sanyu Mansap, Thawitrā Čhēračhā. Phattarawit Yūwattanā. Surachai Waiwančhit. Suraiyā Nirē. Māhamadārī Wǣno. Mūhammatrāphī Makeng. Chōkchai Suppapinyō. Phīrapol Simmā. Nittayā Pōnō̜k. Thawitiyā Sinthuphong, ʻAnōthai Watthanāphō̜n, Phinsuda Wonganant. Thanet Kētsin. ʻĀriyā Pō̜ngsiri. Nopphon ʻAkhāt. Chariyā Chatasuwatčhanānon. 'Amphon Bunphinit. Kōnwikā Kō̜nkǣo. Dūangkamon Čhantararatmanī. Wō̜rasit Čharoensin. Apinyā Ditsamān, Piyaphop Mahamat. Čhiraphat Nirin. Phichēt Phinthō̜ng. Pimlikhit Kǣohānām. Katanyū Kǣohānām. Phodčhanī Chœ̄iburī. Wō̜rathēp Phūnsawat. Phaphitchayā Srīphong. Phatcharāphā Tantrāčhin. Natwačhī Khīaolư̄. Nūanprakāi Lœ̄tkirawong. Prapāpančhit Warī. Patthamophong Rattanakōsai. Phao Nawakun. Rungsī Patčhai. Yotsaphat Srīngām. Chitsanupong Panchayathō̜n. Yutthasāt Nō̜kǣo. Panidā Sǣnlā. Pathommathat Bannalœ̄t. Samākhom Ratthaprasāsanasāt hǣng Prathēt Thai. by การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ (ครั้งที่ 5 : 2560 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) | อัมพร ธำรงลักษณ์ | ธรรมปพน ดาราเย็น | นพณัฐ แก้วเกตุ | ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | สติธร ธนานิธิโชติ | ปัทมา สูบกำปัง | เลิศพร อุดมพงษ์ | เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ | ปริวัฒน์ ช่างคิด | คติยา อายุยืน | จาเริญ ชูช่วยสุวรรณ | ประสิทธิ์ พันธวงษ์ | สุรชัย แก้วคูณ | ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2507- | ทวิตรา เจรจา | ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ | สุรชัย ไวยวรรณจิตร | สุไรยา หนิเร่ | มาหะมะดารี แวโนะ | มูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง | โชคชัย ศุภภิญโญ | พีรพล สิมมา | นิตยา โพธิ์นอก | ทวิติยา สินธุพงศ์, 2516- | อโณทัย วัฒนาพร, 2504- | พินสุดา วงศ์อนันต์ | ธเนศ เกษศิลป์ | อาริยา ป้องศิริ | นพพล อัคฮาด | จริยา ชาตะสุวัจนานนท์ | อำพล บุญพินิจ | กรวิกา ก้อนแก้ว | ดวงกมล จันทรรัตน์มณี | วรสิทธิ์ เจริญศิลป์ | อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- | ปิยะภพ มะหะหมัด | จิรภัทร นิรินทร์ | พิเชษฐ พิณทอง | พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม | กตัญญู แก้วหานาม | พจนีย์ เชยบุรี | วรเทพ พูลสวัสดิ์ | ปพิชญา ศรีพงษ์ | พัชราภา ตันตราจิน, 2523- | ณัฐวจี เขียวลือ | นวลประกาย เลิศกิรวงศ์ | ประภาพรรณจิตต์ วารี | ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย | เผ่า นวกุล | วัชรพล มาลัยวงษ์ | Watcharapol Malaiwong | รุ่งศรี ปัจจัย | ยศภัทร ศรีงาม | พบพริษฐ์ อยู่เกตุ | Pobprit Yoogat | สิริผกา ตรีศิลสัตย์ | Siriphaka Trieesilsat | ชิษณุพงศ์ ปัญญ์ชยธร | จตุรงค์ ศรีสุธรรม | Chaturong Srisutham | ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว | ปนิดา แสนหล้า | อินธิดา จำนงนิตย์ | Inthida Chamnongnit | อรรถพล เมืองมิ่ง | Autthapon Muangmimg | ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ | สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samākhom, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA35.5 .ก63 2560 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544