ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 107 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สุดยอดนมพันธุ์แท้ [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1390 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1390 (3). :

ลุงเสริฐ คนบ้าหรือกล้าฝัน [วีดิทัศน์] / บริษัทเจเอสแอล, บริษัททีวีบูรพา ; อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | วรฑา วัฒนะชยังกูร, ต. 2549 | สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, 2505- | ประสาน อิงคนันท์ | เสริฐการ ศิริพิบูลอุษา | บริษัทเจเอสแอล | บริษัททีวีบูรพา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG565 (1). :

เหรียญกษาปณ์ คุณค่าเงินตราไทย [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | บริษัททีวีบูรพา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2553Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG668 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG668 (2). :

ไม้ขีดไฟใกล้ฝั่ง [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | อุมาพร ตันติยาทร | ภัทราพร สังข์พวงทอง.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG858 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG858 (2). :

สยาม cinema [วีดิทัศน์] : มหรสพแห่งการเรียนรู้ / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | จริยา มุ่งวัฒนา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG860 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG860 (1). :

พลุ [วีดิทัศน์] : วาดไฟ-- ไว้บนฟ้า / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | อุมาพร ตันติยาทร | ภัทราพร สังข์พวงทอง.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG855 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG855 (1). :

ขบวนเรือพระราชพิธี [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | จริยา มุ่งวัฒนา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG802 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG802 (1). :

พระเจ้าอยู่หัว [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, 2505- | ประสาน อิงคนันท์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .พ362 (1). :

ข้าวของแผ่นดิน [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG863 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG863 (1). :

กระจก [วีดิทัศน์] : มหัศจรรย์ความใส / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก4546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก4546 (1). :

ว่าว [วีดิทัศน์] : ศึกจ้าวเวหา / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | จริยา มุ่งวัฒนา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG854 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG854 (1). :

แท่นอาทิตย์ เจาะชีวิตติดก๊าซ [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | นเรศ หาญพันธ์พงษ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2551Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ท835 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ท835 (1). :

คนทรงเจ้า [วีดิทัศน์] = The medium / อำนวยการผลิต บมจ. ธนาคารไทยพานิชย์ ; ผลิตโดย พาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี่ ; ควบคุมการผลิต, บทสารคดี ประสาน อิงคนันท์ ; ดำเนินการผลิต ลักขณา เพ็ญถนอม.

by ประสาน อิงคนันท์ | ลักขณา เพ็ญถนอม | ธนาคารไทยพาณิชย์ | บริษัทพาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี่.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทพาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี่ จำกัด, 2540Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ค362624 (2). :

หอมกลิ่นกาแฟดอย [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | อุมาพร ตันติยาทร | ภัทราพร สังข์พวงทอง.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG857 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG857 (1). :

คุยกับสุดยอดทีมงาน "กว่าจะมาเป็น คนค้นฅน" [วีดิทัศน์] / จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by วันมิตรห้องสมุด (2549 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, 2505- | ประสาน อิงคนันท์ | เจียรนัย อุตมะ | กฤติยา รุจิโชค, 2507- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2549 [2006]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1525 (2). :

ไก่ไข่ ไข่ไก่ [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | จริยา มุ่งวัฒนา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG862 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG862 (1). :

นักบิน [วีดิทัศน์] : เส้นทางท้าฝัน / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | จริยา มุ่งวัฒนา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2549Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG856 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG856 (1). :

ศาสตร์และศิลป์แห่งจินตนาการ [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ | นเรศ หาญพันธ์พงษ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2551Other title: ละครเวที : ศาสตร์และศิลป์แห่งจินตนาการ.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ศ64356 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ศ64356 (1). :

ตามล่าพลอยจันท์ อัญมณีสุดขอบฟ้า [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ดวงธิดา นครสันติภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2548Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ต63525 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ต63525 (1). :

ความรู้รอบโอ่ง [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลาวัลย์ กันชาติ | ประสาน อิงคนันท์ | ภัทราพร สังข์พวงทอง | นิโลบล ยะกันมูล.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค56556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ค56556 (1). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544