ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 47 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
2 ทศวรรษบนเส้นทางการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: สองทศวรรษบนเส้นทางการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.55 .ก6212 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.55 .ก6212 2553 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ1750.55 .ก6212 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1750.55 .ก6212 2553 (2).

ห้องสมุด:
8 มีนาคม วันสตรีสากล / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549] [2006]Other title: แปดมีนาคม วันสตรีสากล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1150 .ก12 2549 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายกับผู้หญิง.

by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2546?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT517.5 .ก25 2546 (1).

ห้องสมุด:
การค้ามนุษย์ : การประชุมระดับชาติ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2547 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / จัดทำโดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

by การประชุมระดับชาติเรื่องการค้ามนุษย์ (2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1448.ท9 ก634 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā ʻongkō̜n khrư̄akhāi sattrī Mutsalim / การพัฒนาองค์กรเครือข่ายสตรีมุสลิม / โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลาม 14 จังหวัดภาคใต้, สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.

Khrōngkān Phatthanā Sakkayaphāp Sattrī tām Withī ʻItsalām 14 Čhangwat Phāk Tai. Thailand. Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa. United Nations Development Programme. by โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลาม 14 จังหวัดภาคใต้ | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, Khrōngkān Phatthanā hǣng Sahaprachāchāt (UNDP) Pračham Prathēt Thai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 655526 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบาย/มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 1 : รายงานการวิจัย / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ; นักวิจัยหลัก จิตตินันท์ เดชะคุปต์ ... [และคนอื่น ๆ] ; นักวิจัยร่วม ประภายรัตน์ ภัทรธิติ ... [และคนอื่น ๆ].

by จิตตินันท์ เดชะคุปต์ | ประภายรัตน์ ภัทรธิติ | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2550Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการวิจัย / คณะวิจัย จุรี วิจิตรวาทการ ... [และคนอื่นๆ].

by จุรี วิจิตรวาทการ | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2553]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1075.5.ท9 ก643 2553 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā læ phatthanā rūpbǣp kānsœ̄msāng lakprakan khwāmmankhong khō̜ng khrō̜pkhrūa [electronic resource] : rāingān kānwičhai / การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานการวิจัย / ศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; หัวหน้าโครงการ จิตตินันท์ เดชะคุปต์ ; นักวิจัยหลัก กุศล สุนทรธาดา ... [และคนอื่น ๆ].

Čhittinan Dēchakhup. Kuson Sunthō̜nthadā. Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Manutsayaniwētsāt. Sūn Wičhai læ Phatthanā Khrō̜pkhrūa Thai. Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa. by จิตตินันท์ เดชะคุปต์ | กุศล สุนทรธาดา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: [Nonthaburī] : Sūn, 2554 [2011] Publication: [นนทบุรี] : ศูนย์, 2554 [2011]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2011 709150 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG 2011 709150 (1). :

ห้องสมุด:
Khwāmrunrǣng nai chīwit rǣngngān ying / ความรุนแรงในชีวิตแรงงานหญิง / นาถฤดี เด่นดวง และสุพจน์ เด่นดวง.

Nātrưdī Dēndūang. Supot Dēndūang. Thailand. Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa. by นาถฤดี เด่นดวง | สุพจน์ เด่นดวง | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 653403 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 653403 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū samrap phō̜ mǣ mư̄mai / ความรู้สำหรับพ่อแม่มือใหม่ / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa. by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ755.8 .ค56 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ755.8 .ค56 2558 (1).

ห้องสมุด:
khwāmsamœ̄phāk khư̄ khwām suk / ความเสมอภาคคือความสุข / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathābankhrō̜pkhrūa. by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, [2551] [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551] [2008]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HM 2008 648113 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM821 .ค56 2551 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: SOCY HM 2008 648113 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM821 .ค56 2551 (2).

ห้องสมุด:
ความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ : การสัมมนาวิชาการ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / จัดโดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาวิชาการเรื่อง ความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ (2553 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1181.ท9 ก667 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1181.ท9 ก667 2553 (1).

ห้องสมุด:
Kham phō̜ kham mǣ / คำพ่อ คำแม่ / พระธรรมกิตติวงศ์.

Phra Thēppariyatmōlī (Thō̜ngdī) Thailand. Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa. by พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี) | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa, [2552?] [2009?] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, [2552?] [2009?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1588 .พ26 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ETHI BJ 2009 649170 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: ETHI BJ 2009 649170 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1588 .พ26 2552 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย / บรรณาธิการ เรวดี ประเสริฐเจริญสุข.

by เรวดี ประเสริฐเจริญสุข | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, [2553] [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV551.5.ท9 ค734 2553 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดและข้อมูลสถานภาพสตรีไทย 2548 / ผู้จัดทำ อัฌชนา วุฒิสมบูรณ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อัฌชนา วุฒิสมบูรณ์ | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.55 .ค747 2548 (3).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānchaisư̄ phư̄a kānsư̄sān / คู่มือการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย.

Thailand. Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa. United Nations Development Programme. by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 655579 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānthamngān kap sattrī Mutsalim / คู่มือการทำงานกับสตรีมุสลิม / โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลาม 14 จังหวัดภาคใต้, สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.

Khrōngkān Phatthanā Sakkayaphāp Sattrī tām Withī ʻItsalām 14 Čhangwat Phāk Tai. Thailand. Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa. United Nations Development Programme. by โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลาม 14 จังหวัดภาคใต้ | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, Khrōngkān Phatthanā hǣng Sahaprachāchāt (UNDP) Pračham Prathēt Thai, [2556?] [2013?] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย, [2556?] [2013?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1170 .ค74 2556 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิการเจริญพันธุ์ / โดย นาถฤดี เด่นดวง.

by นาถฤดี เด่นดวง | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1236 .น63 2551 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānsœ̄m phalang sūn phatthanā khrō̜pkhrūa nai chumchon / คู่มือการเสริมพลังศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน / หัวหน้าโครงการ มธุรส ชีช้าง ; คณะทำงานโครงการ อัจฉรา พุ่มมณีกร ... [และคนอื่น ๆ].

Mathurot Chīchāng. ʻAtcharā Phummanīkō̜n. Thailand. Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa. by มธุรส ชีช้าง | อัจฉรา พุ่มมณีกร, 2500- | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kitčhakān Sattrī læ Sathāban Khrō̜pkhrūa Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557 [2014]Other title: Kānsœ̄m phalang sūn phatthanā khrō̜pkhrūa nai chumchon Other title: การเสริมพลังศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ674.55 .ม37 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HQ 2014 653410 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544