ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คุณภาพชีวิตของคนไทย = Quality of life of Thai population / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.567 .ค464 (1).

ห้องสมุด:
มิติหญิงชาย : แนวโน้มการพัฒนาสู่ความเสมอภาค / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554 [2011]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผู้สูงอายุกับการทำงาน = The labour status of Thai elderly / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2549Other title: Labour status of Thai elderly.Availability: Available for loan (6)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HD6283.ท9 ผ757 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD6283.ท9 ผ757 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD6283.ท9 ผ757 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD6283.ท9 ผ757 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD6283.ท9 ผ757 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD6283.ท9 ผ757 (1).

ห้องสมุด:
สุขภาพจิตผู้สูงอายุไทย / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2555 [2012]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภาวะสุขภาพของแรงงานย้ายถิ่นไทย = Health status of Thai labor migrants / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA300 .ภ656 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA300 .ภ656 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA300 .ภ656 (1).

ห้องสมุด:
มิติหญิง-ชาย : ความแตกต่างบนความเหมือน / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงาน, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1075.5.ท9 ม628 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1075.5.ท9 ม628 (1).

ห้องสมุด:
ตัวชี้วัดการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ / หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม | สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS261 .ต652 2547 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ = Core economic and social indicators of Thailand / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552-Other title: Core economic and social indicators of Thailand.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ค842 2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ค842 2552 (1).

ห้องสมุด:
สรุปสถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย พ.ศ. ... : รวบรวมจากบทความที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำและเผยแพร่ / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2546-Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB3644.55.ก3 ส47 2546 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB3644.55.ก3 ส47 2549 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HB3644.55.ก3 ส47 2548 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB3644.55.ก3 ส47 2546 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB3644.55.ก3 ส47 2548 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB3644.55.ก3 ส47 2546 (4).

ห้องสมุด:
Wikhro̜ dek læ yaowachon / วิเคราะห์เด็กและเยาวชน / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Samnakngān Sathiti hǣng Chāt. Klum Ngān Wikhro̜ læ Phayākō̜n Sathiti Chœ̄ng Sangkhom. by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HQ 2015 653531 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ799.ท9 ว59 2558 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ799.ท9 ว59 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ799.ท9 ว59 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544