ผลการค้นหาของคุณมี 2 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ = , Public relations planning and campaign / โดย วิมลพรรณ อาภาเวท. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2546 . 328 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HM1221 .ว634] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library Shelving Cart [HM1221 .ว634] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HM1221 .ว634] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HM1221 .ว634] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HM1221 .ว634] (3),

ห้องสมุด:
หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ / โดย วิมลพรรณ อาภาเวท. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553 . 276 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD59 .ว637] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455