Your search returned 64 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 / [รวบรวมโดย] สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2547Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .ส426] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT920 .ส426] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .ส426] (6).

Open Library:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา. เล่ม 1, ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2553Other title: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .ส426 2553 ล. 1] (3).

Open Library:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา. เล่ม 2, ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2553Other title: ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .ส426 2553 ล. 2] (3).

Open Library:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, ตอน 1. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2556 [2013]Other title: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 622895] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 622895] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 622895] (3).

Open Library:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 3 ʻēkkathēt sanyā. Tō̜n 2, Yư̄m fāksap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam tūathǣn nāinā pranīpranō̜m yō̜mkhwām. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา. ตอน 2, ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Phonsayām Phrinting (Prathēt Thai), 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2557 [2014]Other title: Yư̄m fāksap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam tūathǣn nāinā pranīpranō̜m yō̜mkhwām Other title: ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 632242] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 632242] (3).

Open Library:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 3 ʻēkkathēt sanyā. tō̜n 3, Banchī dœ̄nsaphat prakanphai tūangœ̄n hunsūan læ bō̜risat / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, ตอน 3, บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Phonsayām Phrinting (Prathēt Thai), 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2557 [2014]Other title: Banchī dœ̄nsaphat prakanphai tūangœ̄n hunsūan læ bō̜risat Other title: บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 661476] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 661476] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 661476] (3).

Open Library:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว : ฉบับสมบูรณ์ / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT540 .ส426 2554] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT540 .ส426 2554] (2). Checked out (1).

Open Library:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน : ประกอบด้วยบทกฎหมาย ย่อหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตรา และข้อสังเกต / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT640 .ส426] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .ส426] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .ส426] (2). Checked out (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai sapsin : prakǭp dūai bot kotmāi yǭ lak kotmāi phrǭm nǣo kham phiphāksā khǭng sān dīkā rāi māttrā læ khǭsangkēt / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน : ประกอบด้วยบทกฎหมาย ย่อหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตรา และข้อสังเกต / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Phonsayām Phrinting (Prathēt Thai), 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2555 [2012]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai sapsin Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์สิน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 646220] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 646220] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 646220] (3).

Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 1, บททั่วไป / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .ส4161 2551] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1710 .ส4161 2551] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1710 .ส4161 2551] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส4161 2551] (3).

Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 2, วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .ส41611 2549] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1710 .ส41611 2549] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1710 .ส41611 2549] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส41611 2549] (2).

Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 3, อุทธรณ์และฎีกา / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .ส41612 2549] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1710 .ส41612 2549] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1710 .ส41612 2549] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส41612 2549] (3).

Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 4, วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .ส41613 2551] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1710 .ส41613 2551] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส41613 2551] (3).

Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 4, วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2553Other title: วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .ส41613 2553] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส41613 2553] (2).

Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 1, บททั่วไป / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2553Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .ส4161 2553] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส4161 2553] (1). Checked out (1).

Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 4, วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2554Other title: วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1710 .ส41613 2554] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส41613 2554] (3).

Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 2, วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2554Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1710 .ส41611 2554] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส41611 2554] (3).

Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 3, อุทธรณ์และฎีกา / สมชัย ทีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2553 [2010]Other title: อุทธรณ์และฎีกา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส41612 2553] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng. Phāk 2, Withī phičhāranā nai sān chan ton / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 2, วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Phon Sayām Printing (Prathēt Thai), 2557 [2014]. Publisher: [กุรงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2557 [2014]Other title: Withī phičhāranā nai sān chan ton Other title: วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 632265] (1).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng. Phāk 4, Withīkān chūakhrāo kō̜n phiphāksā læ kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 4, วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākō̜n. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phonsayām Phrinting (Prathēt Thai), 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .ส41613 2556] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 646303] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส41613 2556] (3).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)