ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 23 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพูดแบบนักบริหาร.

by พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2544?]Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ก66243 (1).

ห้องสมุด:
เรียงถ้อยร้อยธรรม / สุธา ธรรมชาติ.

by พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ธรรมสาร, [2541?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.พ37 ร85 (2).

ห้องสมุด:
คืนสู่ธรรมชาติ / พระดุษฎี เมธงกุโร, บรรณาธิการ.

by พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5335 .ค7 (1).

พุทธศาสนากับการศึกษาไทย / พระดุษฎี เมธงฺกุโร บรรณาธิการ.

by พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก6 พ7 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก6 พ7 (1).

ห้องสมุด:
ศาสนธรรมกับการพัฒนา บรรณาธิการโดย พระดุษฎี เมธงฺกฺโร และคนอื่น ๆ.

by ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2530Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ศ7 ป5 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ศ7 ป5 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ศ7 ป5 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ4570.ศ7 ป5 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: BQ4570.ศ7 ป5 (1).

ห้องสมุด:
อริยทรัพย์ / พระดุษฎี เมธงกุโร.

by พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อตัมมโย, [2538?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5495 .พ42 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาสังคมในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ / เสนอโดย พระดุษฎี เมธงกุโร, พร้อมด้วยความเห็นของ ส.ศิวรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475- | พระดุษฎี เมธงฺกุโร | รัญจวน อินทรกำแหง, คุณ, 2464-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 ก6 (3).

ห้องสมุด:
ท่านพุทธทาสกับวัยเด็ก : คำบอกเล่าชีวิตในปฐมวัยและข้อคิดในการเลี้ยงดูอบรมเด็กแบบไทยๆ / พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ใจสบาย, [2531?]Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BQ948.พ55ก3 2531 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ / พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

by พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อตัมมโย, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5435 .พ45 (1).

ห้องสมุด:
สุขใจเมื่อใกล้ธรรม / สุธา ธรรมชาติ.

by พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อตัมมโย, [2539?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1588 .ด75 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย / คนึงนิตย์ จันทบุตร ; บรรณาธิการ พระดุษฎี เมธงฺกูโร.

by คนึงนิตย์ จันทบุตร | พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ552 .ค3 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Chīwit thī kāonā : withī sāng Chaichana phư̄a khwām kāonā khō̜ng chīwit / ชีวิตที่ก้าวหน้า : วิธีสร้างชัยชนะเพื่อความก้าวหน้าของชีวิต / พระดุษฎี เมธังกุโร.

Phra Dutsadī Mēthangkurō. by พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Thammasaphā, [2530?] [1997?] Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2530?] [1997?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1997 704547 (1).

ห้องสมุด:
แม่ / พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

by พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หจก. ภาพพิมพ์, [2538?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ759 .พ46 (2).

ห้องสมุด:
Thotsawat hǣng kānčhākpai khō̜ng Phutthathāt Phikkhu / ทศวรรษแห่งการจากไปของพุทธทาสภิกขุ / พระดุษฎี เมธงฺกุโร ... [และคนอื่น ๆ] ; สุเนตร รุ่งแจ้งสุวรรณ บรรณาธิการ.

Phra Dutsadī Mēthangkurō. Sunēt Rungčhǣngsuwan. by พระดุษฎี เมธงฺกุโร | สุเนตร รุ่งแจ้งสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ948.พ55 ท55 2546 (1).

ห้องสมุด:
คิดถึงคนไกลบ้าน-- ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / พระดุษฎี เมธงฺกุโร, ธำรง ปัทมภาส, ฐิติมา คุณติรานนท์ ผู้รวบรวม.

by พระดุษฎี เมธงฺกุโร | ธำรง ปัทมภาส | ฐิติมา คุณติรานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB126.ท93 ป535 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB126.ท93 ป535 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB126.ท93 ป535 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: HB126.ท93 ป535 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แม่ พระในบ้าน / พระธรรมเทศนาพิเศษโดย พุทธทาสภิกขุ, ปัญญานันทภิกขุ, พระดุษฎี เมธังกุโร.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | พระราชนันทมุนี (ปั่น), 2454-2550 | พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2539?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5440 .พ4724 (1).

ห้องสมุด:
บุคคลที่หาได้ยากในโลก / พระดุษฎี เมธงกุโร.

by พระดุษฎี เมธงฺกุโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อตัมมโย, [2538?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5440 .พ463 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544