Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
การปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต = Thammasat University at Rangsit Campus urban revitalization : รายงานการวิจัย / โดย รัชดาพร คณิตพันธ์, นิรันดร ทองอรุณ, วิจิตรบุษบา มารมย์.

by รัชดาพร คณิตพันธ์ | นิรันดร ทองอรุณ | วิจิตรบุษบา มารมย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี] : โครงการวิจัยสถาบัน ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LG395.ก231 ร62] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .ร6354ก64] (1).
Checked out (1).

Open Library:
Kānsāngmư̄ang phonlawat nai phư̄nthī Krung Thēp ... læ Parimonthon = Building resilient city in BMR / การสร้างเมืองพลวัตในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล = Building resilient city in BMR / อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการ ; วิจิตรบุษบา มารมย์ หัวหน้าทีมวิจัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล ; อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ หัวหน้าทีมวิจัย Hazard ; อุมา ลางคุลเสน หัวหน้าทีมวิจัยด้านสุขภาพ ; ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ หัวหน้าทีมวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์.

'Ānon Sanitwong Na ʻAyutthayā. Wičhitbutbā Mārom. 'Ithīphon Trīsīrīsattayawong. 'Umā lāngkhunsēn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang. Nūai Wičhai ʻAnākhot Mư̄ang. by อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | วิจิตรบุษบา มารมย์ | อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ | อุมา ลางคุลเสน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง. หน่วยวิจัยอนาคตเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Nūai Wičhai ʻAnākhot Mư̄ang Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : หน่วยวิจัยอนาคตเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Building resilient city in BMR.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HT178.ท9 อ633 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT178.ท9 อ633 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
ʻĒkkasān prakō̜p kānprachum wichākān dān kānwāngphǣn phāk læ mư̄ang pračham pī 2558 "Resilient City" / เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2558 "Resilient City" / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

Urban and Regional Planning Academic Symposium Mahāwitthayālai Thammasāt Sūn Rangsit) Sakrin Sǣphū. Dithā Sǣngwatthanachai. Phondēt Chaowarat. Sutī Anantsuksomsī. Nit Tantisirin. Wijitbusaba Mārom. Čhittisak Thammāphō̜nphilāt. Sarit Tiyawongsuwan. Thanakrit Mīsomčhit. Thīthat Trīphœ̄msap. Patcharapan Phimbančhong, Sōmsakāo Phētrānon. Walaiporn ʻAttanan. Hansā Sīlœ̄tchaiphānit. Rasitā Dāsī. ʻAnan Sǣngngām. ʻĪayāng Tongseng. Natthapong Phannoi. Parinyaphō̜n Sīwō̜ranan. Sirilak Mongkolkœ̄t. Kanegae, Hidehiko Chawīwan Dēnpaibūn. Mānat Sīwanit. Sudarat ʻUtthārat. Sudāphō̜n Sutprasert. Phanthiwā Sīsin. Paisal Sangchun. Petchlatdā Phetphakdī. Kō̜rakot Phōsitlimpakun. Nutsuda Thēpwong. Wijitbusaba Mārom. Nisā Wanphong. Polphinit Phinitchō̜p. Yānwit Phothong. Kannikā Khumwong. ʻAnāwin Čhīamprasert. Kasēmphan Trakūnkhačhō̜nsak. Krō̜ngkamon Tangchīwawatthanakun. Kritphō̜n Hāočharœ̄n. Thanrada Sītā. Phō̜nnarong Charnnuwong. Thanadēt Chư̄asuphab. Phat Čhanthachōt. Wichai Likhitphō̜nrak. Tasanee Thatsarī. Thawikā Tangprapa. Somjittra Rư̄angsī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang. by การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) | Wljitbusaba Ann Marome | Kunnawud Angkarattanapichai | Seng Touch | สักรินทร์ แซ่ภู่ | ดิฐา แสงวัฒนะชัย | พลเดช เชาวรัตน์ | สุธี อนันต์สุขสมศรี | นิจ ตันติศิรินทร์ | วิจิตรบุษบา มารมย์ | จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ | สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ | ธนกฤต มีสมจิตร | ธีธัช ตรีเพิ่มทรัพย์ | พัชรพรรณ พิมพ์บรรจง, 2533- | โสมสกาว เพชรานนท์ | วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ | หรรษา ศรีเลิศชัยพานิช | รสิตา ดาศรี | อนันท์ แสงงาม | เอียย่าง ต่งเซ่ง | ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย | ปริญญาพร ศรีวรนันท์ | ศิริลักษณ์ มงคลเกิด | คาเนกาเอะ, ฮิเดฮิโกะ | ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ | มานัส ศรีวณิช | สุดารัตน์ อุทธารัตน์ | สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ | พันทิวา ศรีศิลป์ | ไพศาล แสงจันทร์ | เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี | กรกฎ โพษิตลิมปกุล | ณัฐสุดา เทพวงค์ | วิจิตรบุษบา มารมย์ | นิศรา วรรณพงศ์ | พลพินิจ พินิจชอบ | ญาณวิทย์ โพธิ์ทอง | กรรณิการ์ คุ้มวงษ์ | อนาวิล เจียมประเสริฐ | เกษมพันธุ์ ตระกูลขจรศักดิ์ | กรองกมล ตั้งชีววัฒนกุล | กฤตพร ห้าวเจริญ | ธัญรดา สีตา | พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ | ธนเดช เชื้อสุภาพ | พัฒน์ จันทะโชติ | วิชัย ลิขิตพรรักษ์ | ทัศนี ทัศศรี | ทวิกา ตั้งประภา | สมจิตรา เรืองศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ARCH NA 2015 653624] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: NA9010 .ก64 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ARCH NA 2015 653624] (4).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)