ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1347.ก28 2538 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1347.ก28 2538 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1704.32539.ก52 2540 (1).

ห้องสมุด:
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1748 .พ425 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2536?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1488.ก28 2535 ธ65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1488.ก28 2535 ธ65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1488.ก28 2535 ธ65 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2536Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT519.5.ก28 2536 (3).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ข้อกำหนดศาลแรงงาน / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, c1991 [2534]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1440.ก23 2534 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2535?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747 .ท935 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2535?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1008.ก352535ก4 2535 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2535?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1036.ว63ก3 2535 (3).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2523 พร้อมกฎกระทรวง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4824.ก28 2540 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4824.ก28 2540 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4824.ก28 2540 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2535?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3272.ก32535ก4 2535 (4).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT480.ก32481ก4 2536 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT480.ก32481ก4 2536 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT480.ก32481ก4 2536 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT480.ก32481ก4 2536 (3).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ | สถาพร ลิ้มมณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270 .ท9 2535 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4270 .ท9 2535 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270 .ท9 2535 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ (2534) | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2535?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.52534.ฮ8 2535 (1).

ห้องสมุด:
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร สิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2535?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC497.ท9 ก457 2535-39ข (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544