ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Nānā khamthām kīeokap pratyā sētthakit phō̜phīang / นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Khapkhlư̄an Sētthakit Phō̜phīang. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana ʻAnukammakān, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 น63 2550 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนากรอบแนวคิดและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง = Development of the conceptual framework and application of the sufficiency economy philosophy : สรุปผลการสัมมนา / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by การสัมมนาการพัฒนากรอบแนวคิดและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2546 : ชลบุรี) | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ก676 (1).

ห้องสมุด:
นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 น63 2549 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 น63 2549 (2).

ห้องสมุด:
Kānprayuk chai pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang / การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Khapkhlư̄an Sētthakit Phō̜phīang. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana ʻanukammakān, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ก65 2550 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง : บทสรุปผู้บริหาร / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ก655 (1).

ห้องสมุด:
ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4208 .ต65 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช ... ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

by ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2547-Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ภ746 2493-2546 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ภ746 2493-2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ภ746 2493-2546 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Tūa yāng sētthakit phǭphīang thī khāphačhao rūčhak / ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Khapkhlư̄an Sētthakit Phō̜phīang. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4208 .ต65 2550 (1).

ห้องสมุด:
ค้นความคิด ชีวิต-- ที่พอเพียง [วัสดุบันทึกเสียง] : สารคดีวิทยุขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2550?]Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ค3629 (1). :

Kānsāng khabūankān khapkhlư̄an sētthakit phō̜phīang : [bot sarup phūbō̜rihān] / การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง : [บทสรุปผู้บริหาร] / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Khapkhlư̄an Sētthakit Phō̜phīang. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Edition: Phim khrang thī 2, chabap prapprung. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana ʻAnukammakān Khapkhlư̄an Sētthakit Phō̜phīang, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2548 [2005]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2005 668947 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544