ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 28 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พุทธธรรมนำชีวิต : รวมงานเขียนและงานแปลเกี่ยวกับพุทธศาสนา / [รวบรวมโดย] อรุณ เวชสุวรรณ.

by ธรรมทาส พานิช, 2451-2543 | อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ126 .ธ44 (2).

ห้องสมุด:
โต้พระสันตะปาปา กรณี หมิ่นพุทธศาสนา / โดย อรุณ เวชสุวรรณ.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อรุณวิทยา, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ270 .อ47 (2).

ห้องสมุด:
พุทธทาสในทางการเมืองของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร / โดย อรุณ เวชสุวรรณ.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2547Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ948.พ55 อ47 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
มวยไชยาและบางเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้ / โดย อรุณ เวชสุวรรณ.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2550 [2007]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 อ47 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ต9 อ47 2550 (2).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนา กับ ไสยศาสตร์.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2518Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570 .ส9 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570 .ส9 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ไปดูกิจการพุทธศาสนาในเมืองจีน.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อรุณวิทยา, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ647 .อ4 (2).

ห้องสมุด:
เบื้องหลังเหตุการณ์ 6 ตุลา / โดย อรุณ เวชสุวรรณ.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .อ47 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS586 .อ47 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS586 .อ47 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .อ47 (2).

ห้องสมุด:
สวนโมกข์ เมืองไชยา และพุทธทาสภิกขุ.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คลังวิทยา, 2512Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1473.พ45 อ4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL1473.พ45 อ4 (1).

ห้องสมุด:
Chīwit kap thamma : prawat ngān khō̜ng "khrū Thammathāt Panit" ชีวิตกับธรรมะ : ประวัติงานของ "ครูธรรมทาส พานิช" / อรุณ เวชสุวรรณ รวบรวมและเรียบเรียง.

Arun Wētsuwan, by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Thammathān Mūnnithi, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ990.ธ44 อ473 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2014 632947 (1).

ห้องสมุด:
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับการรวมหัวเมืองภาคเหนือ : รวมบทความประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือ / โดย อรุณ เวชสุวรรณ.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 อ473 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ห7 อ473 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ห7 อ473 (4).

ห้องสมุด:
รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ บิดาแห่งระบอบประชาธิปไตยของไทย.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อรุณวิทยา, 2526Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 อ4 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.6.ป46 อ4 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสังคมไทย.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, แพร่พิทยา. 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ840 .อ4 (1).

ห้องสมุด:
Bư̄anglang hētkān 6 Tulā / เบื้องหลังเหตุการณ์ 6 ตุลา / รวบรวม เรียบเรียง อรุณ เวชสุวรรณ.

ʻArun Wētsuwan, by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻArunwitthayā, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .อ47 2555 (1).

ห้องสมุด:
คนไทยกับอารยธรรมตะวันตก.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2521Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ967 .อ4 2521 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ967 .อ4 2521 (1).

ห้องสมุด:
เอกลักษณ์ไทย : รวมบทความอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย / โดย อรุณ เวชสุวรรณ.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562.4 .อ4 2539 (2).

ห้องสมุด:
Rō̜i rot botkawī 100 pī Phutthathāt / ร้อยรสบทกวี 100 ปีพุทธทาส / ผู้รวบรวม อรุณ เวชสุวรรณ.

ʻArun Wētsuwan. by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻArun Witthayā, 2549 [2006]. Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4206 .ร565 2549 (1).

ห้องสมุด:
Ratthaburut ʻāwusō Prīdī Phanomyong : bukkhon samkhan khō̜ng Thai læ khō̜ng lōk / รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ : บุคคลสำคัญของไทยและของโลก / โดย อรุณ เวชสุวรรณ.

ʻArun Wētsuwan, by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 4, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻArunwitthayā, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2550 [2007]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 อ4 2550 (4).

ห้องสมุด:
ท่านปรีดี พนมยงค์ กับความจริงที่ถูกบิดเบือน.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อรุณวิทยา, 2527Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 อ35 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ป46 อ35 (1).

ห้องสมุด:
รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ / โดย อรุณ เวชสุวรรณ.

by อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 อ4 2541 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป46 อ4 2541 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544