Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānsư̄sān thāngkān mư̄ang = Political communication : pramūan sāra chut wicha. [Lō̜. 1], nūai thī 1-7 / การสื่อสารทางการเมือง = Political communication : ประมวลสาระชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ; ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานกรรมการ ... [และคนอื่น ๆ].

Tīraphat Sērīrangsan. Chawana Phawakānan. Wanlop Lamphāi. Khanchit Malaiwong. Surasak Čhirawatmongkol. Peerapong Mānakit. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wicha Ratthasāt. by ชวนะ ภวกานันท์ | วัลลภ ลำพาย, 2505- | ครรชิต มาลัยวงศ์ | สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล | พีระพงษ์ มานะกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Sukhōthaithamthirāt, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Other title: Political communication [1].Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JA 2014 661405] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JA 2014 661405] (1).

Open Library:
มหากาพย์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ / พล.ท. พีระพงษ์ มานะกิจ.

by พีระพงษ์ มานะกิจ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, [2554] [2011]Other title: มหากาพย์สามจังหวัดชายแดนใต้ | มหากาพย์ 3 ชายแดนใต้ | มหากาพย์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ when the land of smile becomes a killing field.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ฮ9ข6 พ64 2554] (2).

Open Library:
รายงานการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2546 [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by อิมรอน มะลูลีม | สุณัย ผาสุข, 2512- | ประยงค์ เต็มชวาลา | สารศิริ อาจคงหาญ | ฤาเดช เกิดวิชัย, 2505- | สุพิตร สมาหิโต | พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต | เอกนรินทร์ ปันยานะ | วิชัย รูปขำดี | พีระพงษ์ มานะกิจ | ชมนาท รัตนมณี, 2487- | ฤาเดช เกิดวิชัย, 2505- | เมธี สูตรสุคนธ์ | เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา | ชุมพล สุขเกษม | ชิต เจริญประเสริฐ | พรเพ็ญ วรสิทธา | ปัญญา อุดชาชน, 2499- | วุฒิเลิศ เทวกุล, ม.ร.ว, 2480- | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ | ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิรูประบบราชการ | ไทย วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการทหาร | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาสังคม | ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม | ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2547?]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CDG1386] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG1386] (2).

รายงานการวิจัยและบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2547 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by นัยนา เกิดวิชัย | ประยงค์ เต็มชวาลา | ฤาเดช เกิดวิชัย, 2505- | สุรพงษ์ โสธนะเสถียร | ประวัติ สมเป็น | บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2512- | วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ | สริตา เบ็ญจพงษ์ | ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ชาญชัย ยมดิษฐ์ | สุธรรม รัตนโชติ | สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ | สุทิศา รัตนวิชา | เพียรพรรค ทัศคร | สงบทิพย์ พงศ์สถาบดี | ภูมิ โชคเหมาะ | พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ | วัลลภ ลำพาย, 2505- | สังคม ภูมิพันธุ์ | ปัญญา อุดชาชน, 2499- | สมชาย จิตะพันธ์กุล | ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ | เชาว์นดิศ อัศวกุล | พีระพงษ์ มานะกิจ | สุวัช เซียศิริวัฒนา | ประยงค์ เต็มชวาลา | ศิริ อาจคงหาญ | เมธี สูตรสุคนธ์ | ณรงค์ สัจพันโรจน์ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ | คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบโครงสร้างระบบ และการปฏิบัติงานของตำรวจ | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. สถาบันวิจัยและวิชาการ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สถาบันวิจัยและพัฒนา | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการคมนาคม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการทหาร | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาสังคม | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2549?] [2006]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG1448] (1).

Wārasān Kō̜ Sō̜ Thō̜ Chō̜. pračham pī 2557 = NBTC annual review 2014. Lēm 1/2 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2557 = NBTC annual review 2014. เล่ม 1/2 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์, ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร.

Tharēt Punnasrī. Nathī Sukonnarat. Sētthaphong Malisuwan. Phīraphong Mānakit. Suthiphon Thaveechaiyagarn. Prasœ̄t Sīnphipat. Chœ̄tchai Khannaphā. Kamon Sīsangčhan. Thawatchai Čhittaphānan. Suphinyā Klāngnarong, Prawit Līsathāphō̜nwongsā. Sukit Khamasunthō̜n, Phō̜n. ʻŌ̜. Čhitsathā Sīprasœ̄tsuk. Thanaphan Rāičharœ̄n. Thotsaphō̜n Kētʻadisō̜n. Thākō̜n Tanthasit Kō̜kit Dānchaiwičhit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by ธเรศ ปุณศรี | นที ศุกลรัตน์ | เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ | พีระพงษ์ มานะกิจ | สุทธิพล ทวีชัยการ | ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ | เชิดชัย ขันธ์นะภา | กมล ศรีแสงจันทร์ | ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ | สุภิญญา กลางณรงค์, 2516- | ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา | สุกิจ ขมะสุนทร, พล.อ | จิตสถา ศรีประเสริฐสุข | ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ | ทศพร เกตุอดิศร | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร, 2511- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557 [2014]Other title: NBTC annual review 2014.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)