ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเปิดเสรีภาคสถาบันการเงินไทยภายใต้กรอบ WTO และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน / กอบศักดิ์ ภูตระกูล, ดอน นาครทรรพ, หฤษฎ์ รอดประเสริฐ.

by กอบศักดิ์ ภูตระกูล | ดอน นาครทรรพ | หฤษฎ์ รอดประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG187.ท9 ก53 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG187.ท9 ก53 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG187.ท9 ก53 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG187.ท9 ก53 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HG187.ท9 ก53 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG187.ท9 ก53 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG187.ท9 ก53 (2).

ห้องสมุด:
นโยบายการเงินในโลกที่ผันผวน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : ความท้าทายและกลยุทธ์ = Money policy in a volatile world : changes and strategies going forward : สัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สัมมนาวิชาการ (2551 : กรุงเทพฯ) | ชัยพัฒน์ พูนพัฒน์พิบูลย์ | รุ่ง มัลลิกะมาส | ปราณี สุทธศรี | วรารัตน์ เขมังกรณ์ | ชญาวดี ชัยอนันต์ | รัญชนา พงศาปาน | เกศสรินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ | ดอน นาครทรรพ | สุรัช แทนบุญ | สรา ชื่นโชคสันต์ | อัศวิน อาฮูยา.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2551Other title: Money policy in a volatile world : changes and strategies going forward.Availability: Available for reference (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG421 (2). :

เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี [วีดิทัศน์] : การสัมมนาทางวิชาการ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 27 : 2547) | เกริกไกร จีระแพทย์, 2486- | ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย | ครรชิต สุขนาค | สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ | กอบศักดิ์ ภูตระกูล | หฤษฎ์ รอดประเสริฐ | ดอน นาครทรรพ | วิรไท สันติประภพ | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | สิริลักษณา คอมันตร์ | สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | ชยันต์ ตันติวัสดาการ | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | พรายพล คุ้มทรัพย์ | ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, 2490-2563 | เจษฎ์ โทณะวณิก.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2547Availability: Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1104 (7). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544