Your search returned 7 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nānā sāra. Banthit kap ngān wičhai / นานาสาระ. บัณฑิตกับงานวิจัย / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

Chānnarong Bunnun. Bančhop Banručhi. Sōrat Hongladārom. Phīraphō̜n Phongphiphatthanaphan. ʻAmnāt Būasiri. Watchara Ngāmčhitčharœ̄n. ʻAphinan Čhanthanī. Phīraphong Klinlaǭ. Čhamnong Thō̜ngprasert. Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Banthit Witthayālai. by Parichart Suwanbubbha | ชาญณรงค์ บุญหนุน | บรรจบ บรรณรุจิ, 2496- | โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ | พีรพร พงศ์พิพัฒนพันธุ์, 2512- | อำนาจ บัวศิริ | วัชระ งามจิตรเจริญ, 2504- | อภินันท์ จันตะนี | พีระพงษ์ กลิ่นละออ | จำนงค์ ทองประเสริฐ, 2472- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Banthit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: Banthit kap ngān wičhai Other title: บัณฑิตกับงานวิจัย.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
นีติปรัชญาไทย / บรรณาธิการ วินัย พงศ์ศรีเพียร, วีรวัลย์ งามสันติกุล.

by วินัย พงศ์ศรีเพียร | วีรวัลย์ งามสันติกุล | ศศิกานต์ คงศักดิ์ | ชาญณรงค์ บุญหนุน | Low, James, d. 1852.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT120 .น63] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT120 .น63] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT120 .น63] (5), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT120 .น63] (2). Checked out (1).

Open Library:
พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กับสังคมไทย / บรรณาธิการ วินัย พงศ์ศรีเพียร, วีรวัลย์ งามสันติกุล.

by วินัย พงศ์ศรีเพียร | วีรวัลย์ งามสันติกุล | ชาญณรงค์ บุญหนุน | กฤษฎา บุณยสมิต.

Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ5160.ท9 พ4625] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2006 469928] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: BQ5160.ท9 พ4625] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: BQ5160.ท9 พ4625] (2). Checked out (3).

Open Library:
พระสงฆ์ไทยในอนาคต : บทสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยความเปลี่ยนแปลง / ชาญณรงค์ บุญหนุน.

by ชาญณรงค์ บุญหนุน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ6140 .ช62] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6140 .ช62] (2). Checked out (1).

Open Library:
Sāng phǣnthī čhariyasāt / สร้างแผนที่จริยศาสตร์ / ชาญณรงค์ บุญหนุน ... [และคนอื่น ๆ] เขียน ; สุวรรณา สถาอานันท์ บรรณาธิการ.

Chānnarong Bunnun. Suwannā Sathāʻānan. by ชาญณรงค์ บุญหนุน | สุวรรณา สถาอานันท์ | ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ | ไพรินทร์ กะทิพรมราช | สุภัควดี อมาตยกุล | คงกฤช ไตรยวงค์ | ปกรณ์ สิงห์สุริยา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wiphāsā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BJ1185.ท9 ส46 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1185.ท9 ส46 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BJ1185.ท9 ส46 2559] (2).

Open Library:
Yū dūai kan : lōk theknōlōyī khwāmlư̄amlam læ khwāmpen ʻư̄n = Being with : the world, technology, inequality and otherness / อยู่ด้วยกัน : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น = Being with : the world, technology, inequality and otherness / ชาญณรงค์ บุญหนุน, คงกฤช ไตรยวงค์, พัชชล ดุรงค์กวิน บรรณาธิการ.

Kānprachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Phrarātchawang Sanām Čhan) Channarong Boonnoon. Kongkrit Triyawong. Phatchon Durongkawin. Chānan Yō̜thong, Donlawat Buapradit. Theera Roungtheera. Natthanai Prasannam. Boonlert Visetpricha, Nattawut Singkul, Pakorn Singsuriya. Pannawit Thēra. Panipa Suksom. Jakkrit Sangkhamanee. Piyanat Prathomwong. Piyabut Sumēttikun. Peranat Pīamsaksunti. Phō̜nnapa Thatdō̜kmai. Phutthiphong ʻƯngkanungwēt. Moodjalin Sudcharoen. Mutita Charonesuk. Maytawee Holasut. Rawipon Leemingsawa. Worayuth Pornprasert. Davisakd Puaksom. Watcharabon Buddharaksa. Sarinya Arunkhajornsak. Saraj Sindhuprama. Sorasak Ngamcachonkulkid, Sikkha Songkamchum. ʻAphipon Sǣtang. Attapon Pamakho. Omsin Jatuporn. Olarn Ongla. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana ʻAksō̜nsāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 12 : 2561 : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) | ชาญณรงค์ บุญหนุน | คงกฤช ไตรยวงค์ | พัชชล ดุรงค์กวิน | ชานันท์ ยอดหงษ์, 2527- | ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ | ธีระ รุ่งธีระ | นัทธนัย ประสานนาม | บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2516- | นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2520- | ปกรณ์ สิงห์สุริยา | ปัณณวิชญ์ เถระ | ปาณิภา สุขสม | จักรกริช สังขมณี | ปิยณัฐ ประถมวงษ์ | ปิยบุตร สุเมตติกุล | พีรณัฐ เปี่ยมศักดิ์สันติ | พรนภา ทัดดอกไม้ | พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช | มุจลินท์ สุดเจริญ | มุทิตา เจริญสุข | เมธาวี โหละสุต | รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์ | วรยุทธ พรประเสริฐ | ทวีศักดิ์ เผือกสม | วัชรพล พุทธรักษา | ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ | สรัช สินธุประมา | สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503- | สิกขา สองคำชุม | อภิพล แซ่ตั้ง | อรรถพล ปะมะโข | ออมสิน จตุพร | โอฬาร อ่องฬะ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Khopfai], 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพ : คบไฟ], 2561 [2018]Other title: Being with : the world, technology, inequality and otherness.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
อารมณ์กับจริยศาสตร์ / ผู้เขียน ชาญณรงค์ บุญหนุน ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุวรรณา สถาอานันท์, ชาญณรงค์ บุญหนุน.

by ชาญณรงค์ บุญหนุน | สุวรรณา สถาอานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BF538 .อ644 2554] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)