ผลการค้นหาของคุณมี 4 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 . 324 หน้า : , โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 120 ปี คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน 2556. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2013 623113] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DS582.7 .ก135 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS582.7 .ก135 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS582.7 .ก135 2556] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 . 328 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556. | โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 120 ปี คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน 2556. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2014 651554] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Metadata : , คู่มือการใช้มาตรฐาน MODS และ METS สำหรับการพรรณนาและจัดการสารสนเทศในห้องสมุดดิจิทัล / โดย นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์. การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนัก, 2549 . 4, 103, 28 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [Z666.7 .น63] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [Z666.7 .น63] (1),

ห้องสมุด:
Metadata : , คู่มือการใช้มาตรฐาน MADS สำหรับการพรรณนาชื่อหรือคำแทนสารสนเทศในห้องสมุดดิจิทัล / โดย นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์. การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนัก, 2550 . 4, 91 หน้า : | 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [Z666.7 .น628] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)