ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การศึกษาองค์ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้ในรอบทศวรรษ พ.ศ. 2537-2547 = A study of the knowledge of the Southern history research in Thailand, A.D.1994-2004 : รายงานการวิจัย / อดิศร ศักดิ์สูง, สกรรจ์ จันทรัตน์, ศุภการ สิริไพศาล.

by อดิศร ศักดิ์สูง | สกรรจ์ จันทรัตน์ | ศุภการ สิริไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547Other title: Study of the knowledge of the Southern history research in Thailand, A.D.1994-2004.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 อ36 (1).

ห้องสมุด:
จีนหาดใหญ่ : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม / ศุภการ สิริไพศาล.

by ศุภการ สิริไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.จ6 ศ735 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.จ6 ศ735 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.จ6 ศ735 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.จ6 ศ735 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Phatthanākān khō̜ng klumthun læ khrư̄akhāi thurakit thō̜ngthin nai Phāk Tai khō̜ng Prathēt Thai čhāk ʻadīt thưng patčhuban / พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน / ศุภการ สิริไพศาล.

Suphakān Siriphaisān. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ศุภการ สิริไพศาล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saksōphā Kānphim, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ7ก26 ศ74 2560 (2).

ห้องสมุด:
Mangkō̜n lư̄am lāi nāk : Čhīn kap lōk ʻĒchīa Tawanʻō̜k chīang Tai kō̜n samai mai / มังกรเลื่อมลายนาค : จีนกับโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ / ศุภการ สิริไพศาล.

Suphakān Siriphaisān. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ศุภการ สิริไพศาล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS740.5.อ73 ศ74 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2434-2547 : การสำรวจเบื้องต้น = The development of social and culture in Papayom commuinty Pattalung Province A.D. 1891-2003 : a primary study : รายงานการวิจัย / อดิศร ศักดิ์สูง, ศุภการ สิริไพศาล.

by อดิศร ศักดิ์สูง | ศุภการ สิริไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, [2549]Other title: Development of social and culture in Papayom commuinty Pattalung Province A.D. 1891-2003 : a primary study.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.พ4 อ36 (1).

ห้องสมุด:
พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา จากอดีตถึงปัจจุบัน = Rituals and beliefs of Chinese Thais people around Songkhla Lake Basin from the past to the present : รายงานการวิจัย / ศุภการ สิริไพศาล, อภิเชษฐ กาญจนดิฐ.

by ศุภการ สิริไพศาล | อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551Other title: Rituals and beliefs of Chinese Thais people around Songkhla Lake Basin from the past to the present.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.จ6 ศ737 (1).

ห้องสมุด:
การดำเนินนโยบายสังคมพหุวัฒนธรรมในรัฐเคดาห์ และปีนังของมาเลเซีย ค.ศ. 1970-2008 = Policy of multi-cultural society in Kedah and Penang States Malaysia, 1970-2008 : โครงการวิจัย: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ศุภการ สิริไพศาล, อดิศร ศักดิ์สูง.

by ศุภการ สิริไพศาล | อดิศร ศักดิ์สูง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552Other title: Policy of multi-cultural society in Kedah and Penang States Malaysia, 1970-2008.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.6.ฮ9พ5 ศ74 (1).

ห้องสมุด:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 14 / บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, ศุภการ สิริไพศาล.

by อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร | ศุภการ สิริไพศาล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ก135 2555 ล. 14 (1).

ห้องสมุด:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 15 / บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, ศุภการ สิริไพศาล.

by อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร | ศุภการ สิริไพศาล | เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ | พัชรินทร์ บูรณะกร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ก135 2555 ล. 15 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmplīanplǣng thāng sētthakit læ sangkhom khong Thai nai parithat prawattisāt : sathānaphāp khwāmrū patčhuban = The economic and social transformation of Thailand : a collection of research papers / ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ : สถานภาพความรู้ปัจจุบัน = The economic and social transformation of Thailand : a collection of research papers / หัวหน้าโครงการ วินัย พงศ์ศรีเพียร.

Winai Phongsīphīan. Dhiravat Na Pombejra. Petchrung Teanpewroj. Weeraphong Yodboonrueang. Supakan Siripaisan. Chaipong Samnieng. Khrongkān Wičhai "Khwāmplīanplµ̄ng thāng Sētthakit læ Sangkhom khong Thai nai Parithat Prawattisāt" Thailand Research Fund. by วินัย พงศ์ศรีเพียร | ธีรวัต ณ ป้อมเพชร | เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ | วีระพงศ์ ยศบุญเรือง | ศุภการ สิริไพศาล | ชัยพงษ์ สำเนียง | โครงการวิจัย "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrongkān Wičhai "Khwāmplīanplµ̄ng thāng Sētthakit læ Sangkhom khong Thai nai Parithat Prawattisāt" (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2560 [2017] Publication: กรุงเทพ : โครงการวิจัย "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" (สกว.), 2560 [2017]Other title: Economic and social transformation of Thailand : a collection of research papers.Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ว657 2560 ล. 1 (11), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ว657 2560 ล. 4 (4).

ห้องสมุด:
Yō̜n phinit phūsāng prawattisāt ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai. 1 = Reflections on makers of Southeast Asian history. 1 / ย้อนพินิจผู้สร้างประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. 1 = Reflections on makers of Southeast Asian history. 1 / หัวหน้าโครงการ วินัย พงศ์ศรีเพียร ; บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน ... [และคนอื่น ๆ].

Winai Phongsīphīan. ʻŌ̜raphin Khamsō̜n. Supphakān Siriphaisān. ʻAphichasēt Kānčhanadit, Wichuladā Philaiphan. Wasin Thapwong. Nutthaphon Yūrungrưangsak. Thīraphō̜n Phō̜nmamāt. Khrōngkān Wičhai "Parithat Prawattisāt læ Watthanatham ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai". Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by วินัย พงศ์ศรีเพียร | อรพินท์ คำสอน | ศุภการ สิริไพศาล | อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, 2523- | วิชุลดา พิไลพันธ์ | วสิน ทับวงษ์ | ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ | ธีรพร พรหมมาศ | โครงการวิจัย "ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publication: Bangkok : Khrōngkān Wičhai "Parithat Prawattisāt læ Watthanatham ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai", 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้", 2557 [2014]Other title: Reflections on makers of Southeast Asian history..Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS525 .ว6436 2557 ล. 1 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai nai sāitā khō̜ng Čhīn læ Tawantok = Southeast Asia in the eyes of China and the West / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสายตาของจีนและตะวันตก = Southeast Asia in the eyes of China and the West / หัวหน้าโครงการ วินัย พงศ์ศรีเพียร ; บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน ... [และคนอื่น ๆ].

Winai Phongsīphīan. ʻŌ̜raphin Khamsō̜n. Supphakān Siriphaisān. Wō̜raphō̜n Phūphongphan. Thisanā Wīrakīatisunthō̜n. Thīrawat Na Pō̜mphēt. Khrōngkān Wičhai "Parithat Prawattisāt læ Watthanatham ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai". Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by วินัย พงศ์ศรีเพียร | อรพินท์ คำสอน | ศุภการ สิริไพศาล | วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร | ธีรวัต ณ ป้อมเพชร | โครงการวิจัย "ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Bangkok] : Khrōngkān Wičhai "Parithat Prawattisāt læ Watthanatham ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai", 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัย "ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้", 2557 [2014]Other title: Southeast Asia in the eyes of China and the West.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS525 .ว645 2557 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544