ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 2 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
The form of cities : , political economy and urban design / โดย Cuthbert, Alexander R. การพิมพ์: Malden, Mass., U.S.A. : Blackwell, 2006 . xv, 304 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HT166 .C88] (1),

ห้องสมุด:
Understanding cities : , method in urban design / โดย Cuthbert, Alexander R. การพิมพ์: London ; | New York : Routledge, 2011 . xxii, 330 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HT166 .C884 2011] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455