Your search returned 8 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai prakanphai / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย สิทธิโชค ศรีเจริญ.

Jitti Tingsaphat, Sitthichōk Sīčharœ̄n. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | สิทธิโชค ศรีเจริญ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT998 .จ63 2559] (3). Checked out (8).

Open Library:
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย.

by สิทธิโชค ศรีเจริญ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, สมาคมประกันวินาศภัย, 2528Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG8051 .ส6] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG8051 .ส6] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG8051 .ส6] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HG8051 .ส6] (1).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / โดย ไพโรจน์ วายุภาพ และ สิทธิโชค ศรีเจริญ.

by ไพโรจน์ วายุภาพ | สิทธิโชค ศรีเจริญ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรรัชการพิมพ์, 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT998 .พ94] (10), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT998 .พ94] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: KPT998 .พ94] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT998 .พ94] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT998 .พ94] (2). Checked out (3).

Open Library:
คู่มือวิชาการประกันภัย โดย สิทธิโชค ศรีเจริญ และคนอื่นๆ.

by สิทธิโชค ศรีเจริญ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, สมาคมประกันวินาศภัย, 2530Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG8704.655 .ส6] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG8704.655 .ส6] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HG8704.655 .ส6] (3).

Open Library:
รวมคำพิพากษาฎีกาคดีประกันภัยการขนส่งทางทะเล พ.ศ. 2469-2524.

by สิทธิโชค ศรีเจริญ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, สมาคมประกันวินาศภัย, 2524Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: 349.5939 .ส6] (1).

Open Library:
รวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ = Essays in honour of Preedee Kasemsup = Festschrift fur Preedee Kasemsup zur 60 Geburtstag / สมยศ เชื้อไทย บรรณาธิการ.

by สมยศ เชื้อไทย | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | อรุณ ภาณุพงศ์ | เดือน คำดี | โสภณ รัตนากร | ประชุม โฉมฉาย | โพธิ์ จรรย์โกมล, 2470-2532 | สมโชค เจริญลาภ | สิทธิโชค ศรีเจริญ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | อนันต์ จันทรโอภากร | นิเวศน์ มนตรีวสุวัฒน์, 2497- | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ชูเชิด รักตะบุตร์ | คณิต ณ นคร, 2480- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | ไพโรจน์ ชัยนาม | เกษม ศิริสัมพันธ์, 2476-2550 | พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | วิชัย เอื้ออังคณากุล, 2497- | สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493- | ประสิทธิ์ เอกบุตร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : พี. เค. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2531Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K155 .ร5] (13), Pridi Banomyong Library [Call number: K155 .ร5] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K155 .ร5] (3). Checked out (2).

Open Library:
Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt 60 pī rō̜ng sāttrāčhān Suda Widsarutpitch / รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุ60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์, กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kamonwan Čhirawisit. Sophon Rattanakorn. Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. Bunsī Mīwongʻukhōt. Sittichok Sīcharoen. Čhāruphō̜n Wainan. Dārāphō̜n Thirawat. Mānop Nākthat. Phanthip Kānčhanačhitrā Sāisunthorn. Pitikun Čhīramongkolphānit. Supharưthi Thawonyuttikān. Nilubol Lœ̄tnuwat. Teerarat Čhīrawattana. ʻAmnāt Tangkhirīphimān. Sūntharī Thō̜. Chaisumritchōk. Paisal Limsathit. ʻĒmphakā Tēchaʻaphaikhun Bunmī. Chawin ʻUnpattara. Nopnithi Suriya. Sahathon Rattanaphaičhit. Čhunwit Chalidāphong. Phattarawan Čhongčhit. Phārawī Kasitinon. Munin Phongsāpān. ʻŌ̜nronnop Wō̜rapojanaphisut. Siriporn ʻAnyanarongkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khananitisāt. by กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ | โสภณ รัตนากร, 2474- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | สิทธิโชค ศรีเจริญ | จารุพร ไวยนันท์ | ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494- | มานพ นาคทัต | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ | ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ธีระรัตน์ จีระวัฒนา | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน | สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค, 2503- | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | เอมผกา เตชะอภัยคุณ | ชวิน อุ่นภัทร | นพนิธิ สุริยะ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ | ภัทรวัณย์ จงจิตต์ | ภารวีร์ กษิตินนท์ | มุนินทร์ พงศาปาน | อรรณนพ วรพจน์พิศุทธิ์ | ศิริพร อัญญณรงค์กุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp] : Khana, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพ] : คณะ, 2558 [2015]Other title: 60 pī khrū Suda Other title: 60 ปี ครูสุดา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 655627] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 655627] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 655627] (1). Checked out (3).

Open Library:
Lak kotmāi prakanphai = General principles of insurance law / หลักกฎหมายประกันภัย = General principles of insurance law / สิทธิโชค ศรีเจริญ.

Sitthichōk Sīčharœ̄n. by สิทธิโชค ศรีเจริญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: General principles of insurance law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT998 .ส63 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT998 .ส63 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT998 .ส63 2561] (1). Checked out (4). On hold (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)