Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK938.ช64 พ633 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QK938.ช64 พ633 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QK938.ช64 พ633 (2).

ห้องสมุด:
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK938.ช64 พ633 2552 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการสำรวจโครงสร้างป่าและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD397.ป6 ค75 2554 (1).

ห้องสมุด:
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK938.ช64 พ633 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK938.ช64 พ633 2555 (2).

ห้องสมุด:
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนภาคใต้ตอนบน / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, [2552?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH77.ท9 ค563 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2552Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK938.ช64 ค747 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK938.ช64 ค747 2552 (2).

ห้องสมุด:
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่าง / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [2554?] [2011?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: QH77.ท9 ค56 2554 (1).

ห้องสมุด:
ดินป่าชายเลนในประเทศไทย / สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ; คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2550] [2007]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S592.17.ป62 ด63 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S592.17.ป62 ด63 2550 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmlāklāi læ mūnlakhā khō̜ng satnam sētthakit bō̜riwēn pāchāilēn nai phư̄nthī chāifang ʻāo Thai tō̜n bon 6 čhangwat / ความหลากหลายและมูลค่าของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลน ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 6 จังหวัด / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ ].

Krom Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. Samnak Anurak Sapphayākō̜n Pāchāilēn. by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Anurak Sapphayākō̜n Pāchāilēn Krom Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m,, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BIOL QH 2012 666940 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่าชายเลน = Handbook for mangrove nursery and planting / คณะผู้เรียบเรียง ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, [2545] [2002]Other title: Handbook for mangrove nursery and planting.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD397.ป6 ค747 2545 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SD397.ป6 ค747 2545 (2).

ห้องสมุด:
ป่าชายเลนและการกักเก็บมลพิษริมฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541.5.ป63 ป62 2553 (1).

ห้องสมุด:
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, [2553?] [2010?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH77.ท9 ค565 2553 (1).

ห้องสมุด:
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2551 [2008]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH77.ท9 ค565 2551 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544