Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
130 pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 / 130 ปี ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555 / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ; เธียร เจริญวัฒนา และคณะ.

Thīan Čharœ̄nwattanā. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜i sāmsip pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: หนึ่งร้อยสามสิบปีศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1). Checked out (1).

Open Library:
6 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม / กองบรรณาธิการ สุรภา แจ้งแจ่มจิตต์ ... [และคนอื่นๆ].

by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ | สุรภา แจ้งแจ่มจิตต์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: หกปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT54.7.ก4 ป65 2555] (1). Checked out (1).

Open Library:
7 pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham / 7 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม / กองบรรณาธิการ สุรภา แจ้งแจ่มจิตต์ ... [และคนอื่นๆ].

Suraphā Čhǣngčhǣmčhit. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สุรภา แจ้งแจ่มจิตต์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Other title: Čhet pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: เจ็ดปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 633769] (1). Checked out (1).

Open Library:
8 pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak / 8 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ / [กองบรรณาธิการ วัฒนพร คชภูมิ ... [และคนอื่นๆ]].

Watthanaphō̜n Khotchaphūm. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by วัฒนพร คชภูมิ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558 [2015]Other title: Pǣt pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: Pǣt pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: แปดปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม | 8 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658457] (1).

Open Library:
Kān kǣ panhā khadī lāchā nai sānsūng : nitisāt sēwanā / การแก้ปัญหาคดีล่าช้าในศาลสูง : นิติศาสตร์เสวนา / จัดโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ สุนทรียา เหมือนพะวงศ์.

Nitisāt sēwanā rư̄ang "Kānkǣkhai Panhā Khadī Lāchā nai Sānsūng" Krung Thēp... læ ʻư̄n ʻư̄n) Suntharīyā Mư̄anphawong. Sathāban Wičhai Rapeephatthanasak. by นิติศาสตร์เสวนาเรื่อง "การแก้ไขปัญหาคดีล่าช้าในศาลสูง" (2551 : กรุงเทพฯ และอื่น ๆ) | สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Sathāban, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1654.ก67 น63 2551] (1).

Open Library:
Khlāi pom "khadī thīdin khon čhon" : rāingān wičhai krabūankān yuttham / คลายปม "คดีที่ดินคนจน" : รายงานวิจัยกระบวนการยุติธรรม / ทีมวิจัย ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ หัวหน้าโครงการวิจัย และนักวิจัย ; เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ รองหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัย ; กิตติศักดิ์ ปรกติ นักวิจัย ; สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ; สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ; โครงการวิจัยระบบยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; มูลนิธิชุมชนไท.

ʻAkhin Rapeepat, Mō̜.Rō̜.Wō̜., Phœ̄msak Makarāphirom. Kittisak Prokkati. Sathāban Wičhai Rapeephatthanasak. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Sitthi Manutsayachon læ Sunti Sưksā. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Wičhai Rabop Yuttitham. Mūnnithi Chumchon Thai. by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561 | เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ | กิตติศักดิ์ ปรกติ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการวิจัยระบบยุติธรรม | มูลนิธิชุมชนไท | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Bō̜risat ʻApsūyū Khrīʻēt nio Čhamkat, 2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท อัพทรูยู ครีเอทนิว จำกัด 2557] [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2014 643874] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55.ฮ63 อ35 2557] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: IND HD 2014 643874] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2014 643874] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: IND HD 2014 643874] (2).

Open Library:
Khrōngkān nǣothāng kānsāng sakkayaphāp phư̄a rō̜ng rap kotmāi dān theknōlōyī : rāingān chabap sombūn / โครงการแนวทางการสร้างศักยภาพเพื่อรองรับกฎหมายด้านเทคโนโลยี : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Samnakngān Phatthanā Witthayāsāt læ Thēknōlōyī hǣng Chāt (Thailand) Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT3160 .ค943 2554] (1). Checked out (1).

Open Library:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n læ phāk 1 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในกรุงเทพมหานครและภาค 1 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2014 647135] (1).

Open Library:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 2 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 2 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2014 647136] (1).

Open Library:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 3 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 3 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2014 647137] (1).

Open Library:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 4 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 4 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2014 647140] (1).

Open Library:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 5 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 5 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2014 647142] (1).

Open Library:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 6 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 6 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2014 647145] (1).

Open Library:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 7 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 7 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2014 647147] (1).

Open Library:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 8 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 8 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2014 647150] (1).

Open Library:
Thamnīap nūaingān læ ʻongkō̜n thī thamngān dān dek nai phāk 9 / ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 9 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557?] [2014?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557?] [2014?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2014 647152] (1).

Open Library:
Panhā khō̜ khatkhō̜ng kānbangkhap chai kotmāi withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk : rāingān wičhai chabap sombūn / ปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย อนันต์ จันทรโอภากร.

ʻAnan Čhantharaʻōphākō̜n. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by อนันต์ จันทรโอภากร | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
Sưksā panhā khō̜khatkhō̜ng kānbangkhap chai kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā thī kǣkhai mai nai sūan kīeokap phayān lakthān : rāingān kānsưksā chabap sombūn khrōngkān wičhai / ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ในส่วนเกี่ยวกับพยานหลักฐาน : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [หัวหน้าโครงการ ณรงค์ ใจหาญ ; คณะผู้วิจัย อำนาจ เนตยสุภา, จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์].

Narong Jaiharn, Amnāt Nēttayasuphā. Junavit Chalidabhongse. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | อำนาจ เนตยสุภา | จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K2261 .ณ42 2556] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)