ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 32 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เส้นทางโบราณเชียงใหม่-ลำพูน ในโคลงนิราศหริภุญไชย / สมโชติ อ๋องสกุล.

by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : เครือข่ายจักรยานเชียงใหม่, [2553] [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 226/2554 (1).

ห้องสมุด:
แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชียงใหม่ : มิติทางประวัติศาสตร์ / สมโชติ อ๋องสกุล.

by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2548?]-Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.ช9 ส395 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาในสังคมไทย : มิติทางประวัติศาสตร์ / สมโชติ อ๋องสกุล.

by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2548?]-Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA1221 .ส385 (1).

ห้องสมุด:
วิชาชีพครูในสังคมไทย : มิติทางประวัติศาสตร์ / สมโชติ อ๋องสกุล.

by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2548?]-Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2832.4.ท9 ส43 (1).

ห้องสมุด:
ผังเมืองเชียงใหม่ : มิติทางประวัติศาสตร์ / สมโชติ อ๋องสกุล ผู้วิจัย.

by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT169.ท92ช9 ส42 (1).

ห้องสมุด:
ชุมชนเจ้านายฝ่ายเหนือ กับการสร้างประวัติศาสตร์ / สมโชติ อ๋องสกุล.

by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่ : ม.ป.พ.], 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ก1 ส376 2550 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูปการปกครองมณฑลปัตตานี พ.ศ. 2449-2474 (The administrative reform of Monthon Pattani B.E. 2449-2474).

by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการของวิชาชีพครูในประเทศไทย / ผู้วิจัย อัครพงษ์ สัจจวาทิต, สมโชติ อ๋องสกุล.

by อัครพงษ์ สัจจวาทิต | สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2832.4.ท9 อ58 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูปการศึกษาในสังคมไทย : มิติทางประวัติศาสตร์ / สมโชติ อ๋องสกุล.

by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2548?]-Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA1221 .ส384 (1).

ห้องสมุด:
Sēnthāng nai prawattisāt čhāk Chīang Mai pai Krung Hongsāwadī nai khlōng Mangthā rop Chīang Mai / เส้นทางในประวัติศาสตร์จากเชียงใหม่ไปกรุงหงสาวดีในโคลงมังทรารบเชียงใหม่ / สมโชติ อ๋องสกุล.

Somchōt ʻŌ̜ngsakun, by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Rōngphim Bō̜risat Santiphāp Phækphrin Čhamkat, 2554 [2011] Publication: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ บริษัท สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จำกัด, 2554 [2011]Other title: Čhō̜mnāng Hariphunchai kasat ying phraʻong rǣk nai prawattisāt Thai Other title: จอมนางหริภุญไชย กษัตริย์หญิงพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ไทย.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2011 686978 (1).

ห้องสมุด:
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สองข้างทางถนนสุเทพ / สมโชติ อ๋องสกุล.

by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ช9 ส393 2553 (2).

ห้องสมุด:
Chīang Mai 60 rō̜p naksat : ʻadīt patčhuban ʻanākhot = Chiang Mai at the 60th anniversary of the zodiac cycle : its past, present and furture / เชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต = Chiang Mai at the 60th anniversary of the zodiac cycle : its past, present and furture / สมโชติ อ๋องสกุล.

Somchōt ʻŌ̜ngsakun. Samnakngān Phatthanā Phingkhanakhō̜n (ʻOngkān Mahāchon) by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496- | สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Samnakngān Phatthanā Phingkhanakhō̜n, 2559 [2016] Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร, 2559 [2016]Other title: Chīang Mai hoksip rō̜p naksat Other title: Chiang Mai at the 60th anniversary of the zodiac cycle | เชียงใหม่หกสิบรอบนักษัตร.Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.ช9 ส385 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ช9 ส385 2559 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
มณฑลเทศาภิบาล : วิเคราะห์เปรียบเทียบ บรรณาธิการโดย วุฒิชัย มูลศิลป์ และ สมโชติ อ๋องสกุล.

by วุฒิชัย มูลศิลป์ | สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2524Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7402.ก15 ว7 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7402.ก15 ว7 (2).

ห้องสมุด:
แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในลุ่มน้ำแม่ปิง : มิติทางประวัติศาสตร์ / สมโชติ อ๋องสกุล.

by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2549?]-Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ก27 ส42 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษากับการเมือง : รวมบทความวิชาการและปาฐกถาพิเศษ / อรรณพ พงษ์วาท, สมโชติ อ๋องสกุล บรรณาธิการ.

by อรรณพ พงษ์วาท | สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC94 .ก57 (1).

ห้องสมุด:
Chumchon rō̜p wat nai Chīang Mai : prawattisāt chumchon = Buddhist monastic community in Chiang Mai : a community history / ชุมชนรอบวัดในเชียงใหม่ : ประวัติศาสตร์ชุมชน = Buddhist monastic community in Chiang Mai : a community history / สมโชต อ๋องสกุล.

Somchōt ʻŌ̜ngsakun, Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Lānnā Sưksā. by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ล้านนาศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Sūn Lānnā Sưksā Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2562 [2019] Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 [2019]Other title: Buddhist monastic community in Chiang Mai : a community history.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.ช9 ส3846 2562 (1).

ห้องสมุด:
วัดในทักษาเมือง / สมโชติ อ๋องสกุล. ทักษาเมืองและวัดในทักษาเมืองเชียงใหม่มีจริง : บทพิสูจน์ความจริงโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ / สรัสวดี อ๋องสกุล.

by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496- | สรัสวดี อ๋องสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ช9 ส389 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ6337.ช9 ส389 (1).

ห้องสมุด:
Pāthakathā rư̄ang prawattisāt Thai nai ʻongkhwāmrū thō̜ngthin phư̄a kānphatthanā VS kānwičhai prawattisāt thō̜ngthin/prawattisāt chumchon phư̄a kānʻanurak læ phatthanā : nǣokhit læ prasopkān / ปาฐกถาเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยในองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา VS การวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น/ประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา : แนวคิด และประสบการณ์ / สมโชติ อ๋องสกุล.

Somchot Ongsakul, Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sưksāsāt. by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai] : Khana Sưksāsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2552 [2009] Publication: [เชียงใหม่] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS576 .ส357 2552 (1).

ห้องสมุด:
เพื่อเชียงใหม่ : งานแปลงเมือง = For Chiang Mai : city renovating mission / [สรัสวดี อ๋องสกุล, สมโชติ อ๋องสกุล]

Saratsawadī ʻŌ̜ngsakun. Somchōt ʻŌ̜ngsakun. by สรัสวดี อ๋องสกุล | สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Wanidā Kānphim, 2556 [2013] Publication: เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2556 [2013]Other title: For Chiang Mai : city renovating mission.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ช9 ส47 2556 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544