ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 51 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 3), [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2548 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 2), [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2547?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2547 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2551Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2551ก ล. 1 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2551ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2551ก (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2554Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2554 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Pholsiam Printing and Pub., 2551Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2551 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2547?]Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ธ636 (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2553-Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2553 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2, ภาค 3-4 (มาตรา 157-245) / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภาฯ], 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2554 ล. 2 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Pholsiam Printing and Pub., [2549]Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2549 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2555 [2012]Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2555 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 / ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ยูเนียน อุลตร้าไวโอเร็ด จำกัด, 2551Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .ธ636 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ธ636 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .ธ636 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .ธ636 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2556 [2013]Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2556 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 / ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Pholsiam Printing and Publishing, 2551Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .ธ636 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ธ636 2551 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .ธ636 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .ธ636 2551 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2555 [2012]Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2555 ล. 2 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2556 [2013]Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2556 ล. 1 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2556 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Čhattang Sān ʻĀyā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p læ Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 / คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp… : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ธ63 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ธ63 2561 (1). Checked out (5).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 1 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 12, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m] Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 645695 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng wādūai kānphičhāranā khadī manōsārē læ khadī mai mī khō̜ yungyāk / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kētsawaphithak. by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : b Pholsiam Printing and Publishing, 2548 [2005] Publication: [กรุงเทพฯ] : Pholsiam Printing and Publishing, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1718 .ธ63 2548 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lēm 2, phāk 3-4 (māttrā 157-245) / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2, ภาค 3-4 (มาตรา 157-245) / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 12, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phāk 3-4 (māttrā 157-245). Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)..Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2558 ล. 2 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 658102 (3). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2015 658102 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 1 / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kētsawaphithak. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi ngǣ Nētbanthittayasaphā. by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 11, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Nētbanthittayasaphā, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2557 [2014]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2557 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 632235 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544