ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ภาษีศุลกากร / รวบรวม [และเรียบเรียง] โดย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์.

by สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : รพ. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2533Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายศุลกากร พร้อมคำพิพากษาฎีกา (ย่อ) / รวบรวมโดย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์.

by สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ6344.ก6 ก25 2532 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ; พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และแก้ไขเพิ่มเติม / รวบรวมโดย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3645.ก28 2544 (1).

ห้องสมุด:
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย / สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์.

by สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1615.25 .ส363 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1615.25 .ส363 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG1615.25 .ส363 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG1615.25 .ส363 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ; พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และแก้ไขเพิ่มเติม / รวบรวมโดย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3645.ก28 2546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3645.ก28 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3645.ก28 2546 (2).

ห้องสมุด:
การสอบสวนคดีภาษีอากร = [Investigation on taxation offences] / โดย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์.

by สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551 [2008]Other title: Investigation on taxation offences.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3693 .ส363 2551 (1).

ห้องสมุด:
ละเมิดอำนาจศาลกับสังคมไทย.

by สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493- | ปุณณะ สุทธิประภา | รองพล เจริญพันธุ์ | คณิต ณ นคร, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศึกษิตสยาม, 2522Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1748 .ส34 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1748 .ส34 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2544 / รวบรวมโดย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT940.ก352544ก4 2545 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT940.ก352544ก4 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT940.ก352544ก4 2545 (2).

ห้องสมุด:
อนาคตเศรษฐกิจไทยและนโยบายสำคัญ [วีดิทัศน์] : การอบรม / ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.

by สมใจนึก เองตระกูล | คณิศ แสงสุพรรณ | ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, 2489- | โอฬาร ไชยประวัติ, 2487- | สมชัย ฤชุพันธุ์ | ณรงค์ชัย อัครเศรณี, 2483- | สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2504- | ศุภวุฒิ สายเชื้อ | ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, 2495- | สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493- | กิตติรัตน์ ณ ระนอง | สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2545Availability: Available for reference (12)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG1079 ล. 1 (12). :

รวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ = Essays in honour of Preedee Kasemsup = Festschrift fur Preedee Kasemsup zur 60 Geburtstag / สมยศ เชื้อไทย บรรณาธิการ.

by สมยศ เชื้อไทย | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | อรุณ ภาณุพงศ์ | เดือน คำดี | โสภณ รัตนากร, 2474- | ประชุม โฉมฉาย | โพธิ์ จรรย์โกมล, 2470-2532 | สมโชค เจริญลาภ | สิทธิโชค ศรีเจริญ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | อนันต์ จันทรโอภากร | นิเวศน์ มนตรีวสุวัฒน์, 2497- | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ชูเชิด รักตะบุตร์ | คณิต ณ นคร, 2480- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | ไพโรจน์ ชัยนาม | เกษม ศิริสัมพันธ์, 2476-2550 | พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | วิชัย เอื้ออังคณากุล, 2497- | สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493- | ประสิทธิ์ เอกบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พี. เค. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2531Availability: Available for loan (19)Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ร5 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ร5 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K155 .ร5 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ร5 (13). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / กองบรรณาธิการ พิศวาท สุคนธพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

by พิศวาท สุคนธพันธุ์ | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | อรุณ ภาณุพงศ์ | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย | กิตติศักดิ์ ปรกติ | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | แก้วสรร อติโพธิ | ไชยวัฒน์ บุนนาค | สุรศักดิ์ มณีศร | จำปี โสตถิพันธุ์ | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493- | สงวน ลิ่วมโนมนต์ | ชวลิต ธนะชานันท์ | ปิยะดา สุจริตกุล | มานิดา ซิมเมอร์แมน | สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | พรชัย ถาวรานนท์ | สุภา ศิรเจนกรุง, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT74 .ร52 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT74 .ร52 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT74 .ร52 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT74 .ร52 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544