ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānbō̜rihān ngān phāk rat nai rūpbǣp khrư̄akhāi = Governing by network / การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย = Governing by network / จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร.

Čhirapraphā ʻAkkharabō̜wō̜n. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Office of the Public Sector Development Commission. by จิรประภา อัครบวร | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān, 2552 [2009]. Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552 [2009]Other title: Governing by network..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.อ6 จ64 2552 (1).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Rātchaʻānāčhak Kamphūchā / ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา / นักวิจัย นพรัตน์ พาทีทิน, มนฑกานต์ วรนิติกุล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Noppharat Phāthīthin. Monthakān Wō̜ranitikun. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by นพรัตน์ พาทีทิน | มนฑกานต์ วรนิติกุล | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ935 .น34 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660011 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Rātchaʻānāčhak Thai / c nakwičhai Noppharat Phāthīthin, Mukkarin Hirantrīphon ; bannāthikān Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย / นักวิจัย นพรัตน์ พาทีทิน, มุกริน หิรัญตรีพล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Noppharat Phāthīthin. Mukkarin Hirantrīphon. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by นพรัตน์ พาทีทิน | มุกริน หิรัญตรีพล | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .น376 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660106 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat Filippin / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / นักวิจัย มณฑกานต์ วรนิติกุล, ชญานิน ประวิชไพบูลย์ ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Montakān Wō̜ranitikun. Chayānin Prawitphaibūn. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by มณฑกานต์ วรนิติกุล | ชญานิน ประวิชไพบูลย์ | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1410 .ม33 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660130 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / นักวิจัย วรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม, มุกริน หิรัญตรีพล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Wanphatsō̜n Triyakasēm, Mukkarin Hirantrīphon. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม, 2532- | มุกริน หิรัญตรีพล | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ955 .ว44 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660113 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat Singkhapō / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ / นักวิจัย วิภาวี อัครบวร, วรรณพรรษศรณ์ ตรินะเกษม ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Wiphāwī ʻAkkharabō̜wō̜n. Wanphatsō̜n Trinakasēm. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วิภาวี อัครบวร | วรรณพรรษศรณ์ ตรินะเกษม | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1063.ก58 ว64 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660101 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat hǣng Sahaphāp Mīanmā / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / นักวิจัย กิ่งดาว อินกอง, มนฑกานต์ วรนิติกุล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Kingdāo ʻInkō̜ng. Monthakān Wō̜ranitikun. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by กิ่งดาว อินกอง | มนฑกานต์ วรนิติกุล | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ751.ก58 ก62 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660018 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat ʻIndōnīsīa / c nakwičhai Čhāruwat Čharœ̄nphichēt, Chayānin Prawitphaibūn, Prāng Tiraphatthanaphō̜n ; bannāthikān Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย / นักวิจัย จารุวัฒน์ เจริญพิเชฐ, ชญานิน ประวิชไพบูลย์, ปราง ติรพัฒนพร ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Čhāruwat Čharœ̄nphichēt. Chayānin Prawitphaibūn. Prāng Tiraphatthanaphō̜n. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จารุวัฒน์ เจริญพิเชฐ | ชญานิน ประวิชไพบูลย์ | ปราง ติรพัฒนพร | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ770 .จ64 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660023 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat Sangkhomniyom Wīatnām / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / นักวิจัย วิภาวี อัครบวร, วรรณพรรษศรณ์ ตรินะเกษม ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Wiphāwī ʻAkkharabō̜wō̜n. Wanphatsō̜n Trinakasēm. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วิภาวี อัครบวร | วรรณพรรษศรณ์ ตรินะเกษม | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ831 .ว64 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660094 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sahaphantharat Mālēsīa / ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย / นักวิจัย วัฒนชัย สงวนวงศ์, สุพัฒน์พิทย์ เทียนเกษม ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Watthanachai Sangūanwong. Suphatphit Thīankasēm. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วัฒนชัย สงวนวงศ์, 2530- | สุพัฒน์พิทย์ เทียนเกษม | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1062.ก58 ว63 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660120 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Nēkārā Būnai Dārutsālām / ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม / นักวิจัย กิ่งดาว อินกอง, ชญานิน ประวิชไพบูลย์, อนุชาติ เจริญวงศ์มิตร ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Kingdāo ʻInkō̜ng. Chayānin Prawitphaibūn. ʻAnuchāt Čharœ̄nwongmit. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by กิ่งดาว อินกอง | ชญานิน ประวิชไพบูลย์ | อนุชาติ เจริญวงศ์มิตร | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1064.ก58 ก62 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660125 (2).

ห้องสมุด:
ตำนานประชาธิปไตย [วัสดุบันทึกเสียง].

by นิตย์ พงษ์ดาบเพชร | รังสิต จงฌานสิทโธ | จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509 | สุรินทร์ อิสมันยี | วิสา คัญทัพ | มงคล อุทก, 2494- | นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ | กุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ | สุรชัย จันทิมาธร | ศุภลักษณ์ สุวรรณประสพ | ประยูร อัครบวร | กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2448-2517 | กิติพงษ์ บุญประสิทธิ์, 2498-2548 | นิตยา บุญประสิทธิ์ | สุนทรี เวชานนท์ | คุรุชน (วงดนตรี).

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2546?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ต63535 (1). :

14 ตุลา วันประชาธิปไตย [วีดิทัศน์] : บันทึกการแสดงสดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตย 30 ปี 14 ตุลา วันประชาธิปไตย ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 ตุลาคม 2546.

by กุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ | พาน สกุลนี, 2485- | สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488- | วินัย พันธุรักษ์ | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492- | จิตติมา เจือใจ | วิสา คัญทัพ | นิตย์ พงษ์ดาบเพชร | ศุภลักษณ์ สุวรรณประสพ | ประยูร อัครบวร | สุเทพ วงศ์กำแหง, 2477- | จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509 | สุรินทร์ อิสมันยี | รังสิต จงฌานสิทโธ | ชิน ฝ้ายเทศ, 2489-2560 | เอกชัย ศรีวิชัย | สมเศียร พานทอง, 2482- | สุนารี ราชสีมา | สุดา ชื่นบาน | ธานินทร์ อินทรแจ้ง | ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล | ธีระศักดิ์ อัจจิมานนท์ | จิระนันท์ พิตรปรีชา, 2498- | วินัย อุกฤษณ์ | คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู | นักร้องคุรุชน.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ก1358 (1). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544