ผลการค้นหาของคุณมี 14 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
40 ปี ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ : , วิถีไทยมอญในสังคมร่วมสมัย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, 2558 . 174 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS570.ม5 ก12 2558] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.ม5 ก12 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ข้างสำรับมอญ / โดย องค์ บรรจุน, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 . 269 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST DS 2014 637455] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2014 637455] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.ม5 อ215 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2014 637455] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ข้ามปริมณฑล / โดย องค์ บรรจุน, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2560 . 194 หน้า : , ฉบับพิมพ์ซ้ำ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Fiction Stacks [นว .อ1532ข63 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2551 . 16, 145 หน้า : , ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2551. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [GT3278.ก4 จ354] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [GT3278.ก4 จ354] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GT3278.ก4 จ354] (1),

ห้องสมุด:
จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญและชาวมอญหงสาวดี บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, 2561 . [ก]-ถ, 413 หน้า : , บำเพ็ญกุศล ณ คุ้มขุนแผน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2560. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.ม5 จ35 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ต้นทางจากมะละแหม่ง / โดย องค์ บรรจุน, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2550 . 289 หน้า : , ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1 2549. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS527.7 .อ22] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2007 518809] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ต้นทางจากมะละแหม่ง / โดย องค์ บรรจุน, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2549 . 289 หน้า : , สารคดีรางวัลพิเศษนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2549. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS527.7 .อ22 2549] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST DS 2006 623790] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2006 623790] (1),

ห้องสมุด:
ต้นธาร วิถีมอญ / โดย องค์ บรรจุน, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2552 . 243 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS570.ม5 อ217] (4), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST DS 2009 543847] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.ม5 อ217] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.ม5 อ217] (1),

ห้องสมุด:
ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน = , Thai-Myanmar studies in ASEAN community /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย [และ] มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2558 . 6, 310 หน้า : , เอกสารสรุปการสัมนาวิชาการประจำปี 2557 ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน Thai-Burma studies in ASEAN community วันพฤหัสบดี 18-ศุกร์ 19 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS575.5.พ4 ท94 2558] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS575.5.พ4 ท94 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS575.5.พ4 ท94 2558] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
มอญในสยามประเทศ (ไทย) : , ชนชาติ บทบาท และบทเรียน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551 . 86 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS570.ม5 ม533] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST DS 2008 523983] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.ม5 ม533] (4), Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS570.ม5 ม533] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.ม5 ม533] (2),

ห้องสมุด:
สตรีมอญในราชสำนักสยามสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2475 = , Mon women in the RoyalCourt of Siam during Ratanakosin period 1782-1932 / โดย องค์ บรรจุน, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550 . 225 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS570.ม5 อ218 2550] (1),

ห้องสมุด:
สยาม : , หลากเผ่าหลายพันธุ์ / โดย องค์ บรรจุน, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2553 . 15, 359 หน้า : , ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [GN635.ท9 อ223 2553] (1), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [GN635.ท9 อ223 2553] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [GN635.ท9 อ223 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ANTH GN 2010 566048] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [GN635.ท9 อ223 2553] (1),

ห้องสมุด:
หญิงมอญ, อำนาจ และราชสำนัก / โดย องค์ บรรจุน, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 . 211 หน้า : , ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [HIST DS 2007 521117] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.ม5 อ22] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.ม5 อ22] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)