ผลการค้นหาของคุณมี 5 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อรารุกรานที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ = , Diagnosis and treatment of common invasive fungal diseases in clinical practice /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 . xv, 232 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WC450 .ก645 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2560 . xviii, 461 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่ 2559. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .ต6485 2560] (5),

ห้องสมุด:
ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2561 . xviii, 461 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่ 2559. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .ต6485 2561] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
อายุรศาสตร์ทันใจ = , Survival guide in acute care medicine /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2561 . xxxiv, 566 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6377 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
อายุรศาสตร์ทันยุค = , Update in internal medicine /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2537 . เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2537] (5), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2538] (4), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2539] (4), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2542] (2), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2543] (2), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2544] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2545] (4), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2546] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2547] (2), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2552] (2), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2553] (2), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2558] (5), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2560] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WB115 .อ6385 2561] (6),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)