Your search returned 52 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānkhīan phonngān thāng wichākān Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham / การเขียนผลงานทางวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; ผู้จัดทำ (ผู้เขียน) อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพ] : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LANG&LIT PN 2013 635634] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PN 2013 635634] (1).

Open Library:
การจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีเชิงพุทธ / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ นักวิจัย ; สุวีรัตน์ ชัยวิชิต, ฐิตารัตน์ แขขุนทด ผู้ช่วยนักวิจัย.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สุวีรัตน์ ชัยวิชิต | ฐิตารัตน์ แขขุนทด | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV5840.ท9 อ393 2555] (1).

Open Library:
การติดตามและประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง (18 จังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; ผู้ประเมิน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1576 .อ4614 2554] (1).

Open Library:
การติดตามและประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; ผู้ประเมิน พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ, อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สุวีรัตน์ ชัยวิชิต.

by พงษ์ธร ธัญญสิริ | อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สุวีรัตน์ ชัยวิชิต | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1576 .พ253 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1576 .พ253 2555] (1).

Open Library:
Kānpatibat ngān nayōbāi læ yutthasāt / การปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์ / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; ผู้จัดทำ อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MGNT HD 2014 645496] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: MGNT HD 2014 645496] (2).

Open Library:
Kānpramœ̄n khwāmphưngphō̜čhai khwāmkhātwang læ khwāmchư̄aman khō̜ng phū kīeokhō̜ng tō̜ kānpatibat ngān khō̜ng Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2558 / การประเมินความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 652695] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 652695] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄nphon Roadmap Krasūang Yuttitham pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2560 / การประเมินผล Roadmap กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [ผู้เรียบเรียงเนื้อหา ศราวุธ คงยืน, พิชยา อุดมจิรภาส].

Sarāwut Khongyư̄n. Pichayā ʻUdomčhiraphāt. Thailand. Ministry of Justice. Bureau of Policy and Strategy. by ศราวุธ คงยืน | พิชยา อุดมจิรภาส | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1576 .ศ46 2560] (1).

Open Library:
การประเมินผลกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; มนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้ประเมิน.

by มนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : สำนัก, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1580 .ม363] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1580 .ม363] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1580 .ม363] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄nphon kānčhatkān khrư̄akhāi yuttitham chumchon Krasūang Yuttitham / การประเมินผลการจัดการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม / ผู้ประเมิน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

ʻAphiratsak Ratchaneewong. Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HM 2014 635618] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HM 2014 635618] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄nphon kānčhatkān sūn yuttitham chumchon Krasūang Yuttitham / การประเมินผลการจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; ผู้ประเมินผล อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ.

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Sitthisak Chōttantisōphon. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2013 635711] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 635711] (1).

Open Library:
การประเมินผลการจ้างเหมาบุคลากรเอกชนดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

by กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : สำนัก, 2554 [2011]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon khwāmphưngphō̜čhai khwāmkhātwang læ khwāmchư̄aman khō̜ng phū kīeokhō̜ng tō̜ kānpatibat ngān khō̜ng Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2557 / การประเมินผลความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2557 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 638833] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 638833] (1).

Open Library:
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556 / [สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ ผู้ประเมินผล].

by สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2013 626549] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 626549] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon khrư̄akhāi yuttitham chumchon / การประเมินผลเครือข่ายยุติธรรมชุมชน / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HM 2013 630370] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HM 2013 630370] (1).

Open Library:
การประเมินผลโครงการการสื่อสารองค์กรสู่ภูมิภาค / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1576 .อ4637 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1576 .อ4637 2555] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄nphon khrōngkān sammanā plǣng nayōbāi kāntrīamphrō̜m hǣng chāt pai sū kānpatibat nai sūan thī kīeokhō̜ng kap Krasūang Yuttitham pī ngoppramān Phō̜.Sō̜. 2555 / การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [ผู้ประเมิน วรวุทธิ์ การสุวรรณ].

Wō̜rawut Kānsuwan. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by วรวุทธิ์ การสุวรรณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1576 .ว45 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1576 .ว45 2556] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄nphon khrōngkān sammanā plǣng Nayōbāi Trīam Khwāmphrō̜m Hǣng Chāt khō̜ng Krasūang Yuttitham pai sū kānpatibat pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2556 / การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ของกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ ผู้ประเมิน.

Sitthisak Chōttantisōphon. Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557 [2014]Other title: Kānpramœ̄nphon phǣn patibatkān trīam khwāmphrō̜m Krasūang Yuttitham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2556 Other title: การประเมินผลแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637067] (1).

Open Library:
การประเมินผลโครงการอาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม / จริยาพร ทองยา ผู้ประเมินผล.

by จริยาพร ทองยา | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA6234.ท9 จ46 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA6234.ท9 จ46 2557] (1).

Open Library:
การประเมินผลโครงการอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม : อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ผู้ประเมิน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สมภพ วชิรพงศ์ นักวิจัย.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สมภพ วชิรพงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TH4021 .อ464 2554] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)