ผลการค้นหาของคุณมี 2 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Basic dramatic photography : , พื้นฐานการถ่าย "ภาพมีชีวิต" เชิงศิลปะ / โดย สุรเชษฐ์ น้ำทิพย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2555 . [220] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [TR267 .ส742 2555] (1),

ห้องสมุด:
Basic portrait photo for beginner : , พื้นฐาน "การถ่ายภาพบุคคล" เชิงปฏิบัติ / โดย สุรเชษฐ์ น้ำทิพย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน), 2551 . 229 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TR575 .ส74] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [TR575 .ส74] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [TR575 .ส74] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR575 .ส74] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455