ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 35 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประวัติศาสตร์กับการปกครองท้องถิ่น : แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเมืองเชียงใหม่ = [Constructing a city : case of Chiang Mai] / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .อ4685ป46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .อ4685ป46 (5).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์สังคมเชียงใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตามต้นฉบับใบลานในภาคเหนือ (Chiengmai socieyt on the early Bangkok period: an analysis based on Northern Thailand palm leaf manuscripts)

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แผนกวิชาประวิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN750.8.ช9 อ4 (1).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์กฎหมายล้านนาโบราณ ประชุมกฎหมายครอบครัว : รายงานการวิจัย / แปลโดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ ลมูล จันทน์หอม.

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | ลมูล จันทน์หอม, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค4 อ4 (1).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมศัพท์ล้านนา เฉพาะคำที่ปรากฏในใบลาน = The Northern Thai dictionary of Palm-leaf manuscripts / อรุณัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ.

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ตรัสวิน, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4251.ท974 อ45 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4251.ท974 อ45 (3).

ห้องสมุด:
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์บูราณ์ (กฎหมายเก่าของลาว) / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ... [และคนอื่นๆ] ปริวรรตและจัดทำคำอธิบายเป็นภาษาไทย.

by ลาว. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสบายสาร, 2529Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KQB .ล6 (1).

ห้องสมุด:
ล้านนาคดี : รวมบทความวิชาการ / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ก27 อ473 (1).

ห้องสมุด:
Sangkhom læ watthanatham Lānnā čhāk khambō̜klao / สังคมและวัฒนธรรมล้านนาจากคำบอกเล่า / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

ʻArunrat Wichīankhīeo. by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Nakhō̜nphing Kānphim, 2557 [2014] Publication: เชียงใหม่ : นครพิงค์การพิมพ์, 2557 [2014]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายล้านนาโบราณ : วิเคราะห์ระบบโครงสร้างและเนื้อหา บทบัญญัติที่จารในใบลาน = Basic research on the ancient Lanna law : analysis of its legal structure and texts as inscribed in palmleaves from time immemorial / พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

by พิธินัย ไชยแสงสุขกุล, 2493- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (24)Pridi Banomyong LibraryCall number: K145 .พ6 (12), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K145 .พ6 (12).

ห้องสมุด:
ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, เดวิด เค. วัยอาจ.

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | วัยอาจ, เดวิด เค, ค.ศ. 1937-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2543Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ช9 อ47 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.ช9 อ47 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS589.ช9 อ47 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.ช9 อ47 (3). Checked out (4).

ห้องสมุด:
พระพุทธรูปในล้านนา / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ ตะวันเหนือ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 อ473 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NB1912.พ7 อ473 2554 (1).

ห้องสมุด:
Phraphuttharūp tām khati chāo Lānnā / พระพุทธรูปตามคติชาวล้านนา / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

ʻArunrat Wichīankhīeo, by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NB1912.พ7 อ471 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 อ471 2558 (2).

ห้องสมุด:
ปกิณกะตำนาน : ตำนานตุงครสีพื้นเมิงชยงตุง ตำนานเมืองระแวกและตำนานสรีจ้อร ตำนานห้อ ตำนานหนองสะเน้า / ผู้ปริวรรต อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ศรีทน คำแปง.

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | ศรีธน คำแปง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2540Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ735.ล6 อ47 (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาล้านนาในมิติวัฒนธรรม / ยิ่งยง เทาประเสริฐ, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว บรรณาธิการ.

by ยิ่งยง เทาประเสริฐ | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ, 2542Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ห7 ภ74 (2).

ห้องสมุด:
หนังสืออนุโลมญาณกฎหมายโบราณ = Nangsu anulomyan kotmai boran : ต้นฉบับ วัดล้อมแรด อ. เถิน ลำปาง ; และ, หัตถกัมมวินิจฉัยบาฬีฎีการอมสมมุติราช = Hatakam winitchai pali dhika rom sommutirat : ต้นฉบับ วัดศรีโคมคำ อ. เมือง พะเยา / อานันท์ กาญจนพันธ์, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ศรีธน คำแปง.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | ศรีธน คำแปง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมล้านนา วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2527Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT134 .อ63 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับ วัดกาสา อำเภอแม่จัน เชียงราย (The ancient law of Wat Kasa, Wat Kasa version, Amphur Maechan, Chiangrai) แปลโดย อานันท์ กาญจนพันธ์, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ,ศรีธน คำแปง ตรวจโดย ประเสริฐ ณ นคร.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | ศรีธน คำแปง | ประเสริฐ ณ นคร, 2461-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 349.59309 .อ6 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 349.59309 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยวิเคราะห์กฎหมายล้านนาโบราณ เล่ม 1 ประชุมกฎหมายเกษตร โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ ลมูล จันทน์หอม.

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | ลมูล จันทน์หอม, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2527Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท668 .อ4 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิชุมชนท้องถิ่นพื้นเมืองดั้งเดิมล้านนา : กรณีศึกษาชุมชนลัวะ ยวน ลื้อ ปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) ในจังหวัดน่าน เชียงราย และเชียงใหม่ / คณะผู้วิจัย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ... [และคนอื่นๆ].

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : นิติธรรม, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท92ก27 ส633 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC599.ท92ก27 ส633 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท92ก27 ส633 (6). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สมุตตราช แปลโดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคนอื่น ๆ, และ ประเพณี 6 ประการ แปลโดย ไพรถ เลิศพิริยกมล และคนอื่น ๆ.

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | โพรก เลิศพิริยกมล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2524Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 349.5939 .อ4 (1). :

ห้องสมุด:
ตำนานพระยาเจือง ต้นฉบับใบลาน วัดเหมืองหม้ออำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดย อานันท์ กาญจนพันธุ์, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ ศรีธน คำแปง ตรวจแก้โดย ประเสริฐ ณ นคร.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | ศรีธน คำแปง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2524Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 อ6 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ห7 อ6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544