ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 2 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
{เยื่อหุ้มความรู้สึก} = , Dark stories /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์, 2554 . 356 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Fiction Stacks [รส .ย857 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Fiction Stacks [รส .ย857 2554] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ร้านชำสำหรับคนอยากตาย = , Suicide shop / โดย เติลเล่, ฌอง. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2552 . 190 หน้า. , แปลจาก: Le magasin des sucides. c2007. | ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1 2551. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Fiction Stacks [นว .ต764ม63อ25 2552] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455