ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักการจัดองค์การและการจัดการ (Principles of organization and management) พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และชลิดา ศรมณี.

by พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ | ชลิดา ศรมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .พ23 2526 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .พ23 2526 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลการประชุมทางวิชาการเรื่องแนวทางใหม่สำหรับสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจของไทย ณ สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / ดำเนินการโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; (บรรณาธิการโดย) พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์.

by การประชุมทางวิชาการเรื่องแนวทางใหม่สำหรับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของไทย | พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6820.55 .ก6 (2).

ห้องสมุด:
สรุปผลการประชุมทางวิชาการเรื่องรัฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ.

by พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA88.ท9 พ2 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ = Fiscal administration and budgetary process / พูนศรี สงวนชีพ, พงษ์ศัณห์ ศรีสมทรัพย์.

by พูนศรี สงวนชีพ | พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ191.ท92 พ7 2525 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
ʻOngkān læ kānčhatkān nai phākrat = Public organization and public management / องค์การและการจัดการในภาครัฐ = Public organization and public management / พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์, ชลิดา ศรมณี.

Phongsan Sīsomsap. Chalidā Sō̜nmanī. by พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ | ชลิดา ศรมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556 [2013]Other title: Public organization and public management.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: PLSC JF 2013 658423 (1). :

ห้องสมุด:
การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ = Fiscal administration and budgetary process / โดย พูนศรี สงวนชีพ และ พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์.

by พูนศรี สงวนชีพ | พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ191.ท92 พ7 2527 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ191.ท92 พ7 2527 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ191.ท92 พ7 2527 ล. 2 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān rattakit bư̄angton = Introduction to public administration / การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น = Introduction to public administration / คณาจารย์กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ.

Rawiphā Thammachōt. Chalœ̄mpol Srīhong. Piyanut Ngœ̄nkhlāi, ʻAnongthip ʻĒksǣngsrī. Phongsan Srīsomsap. Damrongsak Jantotai. Vitthaya Čhitanuphong. Wiphō̜n Kētkǣw. Saowalak Sukkhavirat. Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng. Khana Ratthasāt. Klum Wichākān Bō̜rihān Rattakit. by รวิภา ธรรมโชติ | เฉลิมพล ศรีหงษ์ | ปิยะนุช เงินคล้าย, 2502- | อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี | พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ | ดำรงศักดิ์ จันโททัย, 2504- | วิทยา จิตนุพงศ์ | วิพร เกตุแก้ว | เสาวลักษณ์ สุขวิรัช | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์. กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)Edition: Phim khrang thī 1 (chabap prapprung mai) Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Wichākān Bō̜rihān Rattakit Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557 [2014]Other title: Introduction to public administration.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544