ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 26 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การระบุโครงสร้างความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทยและการประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบกลยุทธ์การลงทุน / อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: 077/2554 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 077/2554 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 077/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 077/2554 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 077/2554 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2547Availability: Available for loan (39)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4529 .อ62 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4529 .อ62 (6), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4529 .อ62 (16), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4529 .อ62 (9), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4529 .อ62 (3). Checked out (5).

ห้องสมุด:
ลงทุนดี มีสุขใจ ได้มูลค่า / อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2551Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .อ585 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .อ585 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG4521 .อ585 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4521 .อ585 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4521 .อ585 (2).

ห้องสมุด:
การกำหนดเมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของตราสารหนี้ไทย ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องเต็มที่กับทฤษฎีการเงิน / อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 180/2555 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 180/2555 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 180/2555 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ / อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (18)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG6024.ก3 อ62 (13), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG6024.ก3 อ62 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG6024.ก3 อ62 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่องการวิเคราะห์โครงการซื้อหรือเช่าเรือ ตามทัศนะของกิจการเรือไทย / โดย ธัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาการพาณิชยนาวี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE884.55 .อ65 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยเรื่องทัศนคติของผู้ทำธุรกิจสั่งสินค้าเข้าและส่ง สินค้าออกที่มีต่อการใช้เรือของไทย.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สาขาการพาณิชยนาวี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE884.55 .อ6 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE884.55 .อ6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE884.55 .อ6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE884.55 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยเรื่องทัศนคติของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้เอกชน เข้าดำเนินกิจการท่าเรือกรุงเทพร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดย นิยะดา ชุณหวงศ์ และ อัญญา ขันธวิทย์.

by นิยะดา ชุณหวงศ์ | อัญญา ขันธวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สาขาการพาณิชยนาวี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE559 .น6 (2).

ห้องสมุด:
การควบกิจการและการครอบงำกิจการ = Mergers and acquistion / อัญญา ขันธวิทย์ ; [ร่วมกับ] กิตติขจร วัฒนศิริธรรม ... [และคนอื่นๆ].

by อัญญา ขันธวิทย์ | กิตติขจร วัฒนศิริธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2746.55.ท9 อ64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2746.55.ท9 อ64 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2746.55.ท9 อ64 (10). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย / อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2540?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1623.ท9 อ64 (1).

ห้องสมุด:
กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย / อัญญา ขันธวิทย์ บรรณาธิการ.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG226 .ก429 2546 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG226 .ก429 2546 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG226 .ก429 2546 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG226 .ก429 2546 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG226 .ก429 2546 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย / อัญญา ขันธวิทย์ บรรณาธิการ.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2545Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG226 .ก429 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG226 .ก429 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG226 .ก429 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG226 .ก429 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG226 .ก429 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG226 .ก429 (2).

ห้องสมุด:
Konkai khō̜ng talāt kānngœ̄n nai rabob sētthakit Thai / กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย / อัญญา ขันธวิทย์, บรรณาธิการ.

ʻAnyā Khanthawit. by อัญญา ขันธวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG226 .ก429 2546 (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
วิศวกรรมการเงินในตลาดการเงินไทย : 72 ปี บัญชี ธรรมศาสตร์ 36 ปี เอ็มเอฟซี / อัญญา ขันธวิทย์ บรรณาธิการ.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG176.7 .ว65 2553 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG176.7 .ว65 2553 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG176.7 .ว65 2553 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG176.7 .ว65 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2010 563860 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การพยากรณ์หุ้นไทยในช่วงตลาดผันผวน / อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เพอร์เฟค พลัส ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด, 2552Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.55.ก3 อ62 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ก3 อ62 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG5750.55.ก3 อ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.55.ก3 อ62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.55.ก3 อ62 (1).

ห้องสมุด:
ตัวแบบจำลองสำหรับจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ / อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .อ623 2555 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2741 .อ623 2555 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2741 .อ623 2555 (1).

ห้องสมุด:
การพยากรณ์อันดับเครดิตของหุ้นกู้โดยใช้เทคนิคนิวรอนเนทเวอร์ค / อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .อ596ก64 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .อ596ก64 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ596ก64 (1).

ห้องสมุด:
การทดสอบทางสถิติของตัวแบบจำลองเพื่อพรรณาโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยในตลาดตราสารหนี้ไทย = A statistical examination of short-termed one-factor interest rate models for Thailand's bond market : รายงานวิจัย / จัดทำโดย อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Statistical examination of short-termed one-factor interest rate models for Thailand's bond market.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .อ596ก638 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .อ596ก638 (1).

ห้องสมุด:
การพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย / อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB3813.55 .อ622 2552 (1).

ห้องสมุด:
กรณีศึกษาเรื่องบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด / อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9526.ท94ผ8 อ63 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544