ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กรอบความคิดในการกระจายอำนาจทางการคลังและการกระจายอำนาจ : ทำไม เพื่อใคร และอย่างไร / โดย สมชัย ฤชุพันธุ์.

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาสยาม, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส4334ก45 (2).

ห้องสมุด:
มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (Macroeconomics analysis)

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล 2524Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ส37 2524 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ส37 2524 (4).

ห้องสมุด:
มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (Macroeconomics analysis)

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ชินอักษรการพิมพ์, 2523Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ส37 (4).

ห้องสมุด:
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มีปัญหาอะไร แก้อย่างไร / โดย สมชัย ฤชุพันธุ์.

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาสยาม, 2545Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส4334ร64 (3).

ห้องสมุด:
รวมบทความเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการภาษีอากรของไทย / สมชัย ฤชุพันธุ์.

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาศาสตร์ด้านแบบจำลองและพยากรณ์เศรษฐกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ส384 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445 .ส384 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ส384 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ส384 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐทัศน์ว่าด้วยภาษีอากรในเมืองไทย.

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2315 .ส4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2315 .ส4 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ2315 .ส4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ2315 .ส4 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐทรรศน์ / สมชัย ฤชุพันธุ์.

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2542Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ส3845 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ส3845 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445 .ส3845 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ส3845 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ส3845 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
Kānkhlang phư̄a sangkhom phœ̄m phalang phonlamư̄ang / การคลังเพื่อสังคม เพิ่มพลังพลเมือง / โดย สมชัย ฤชุพันธุ์.

Somchai Rưchuphan. Wēthī sēwanā Kō̜ngthun Phāk Prachā Sangkhom : phœ̄m phalang phonlamư̄ang sū prachāthipatai thī sombūn Krung Thēp...) by สมชัย ฤชุพันธุ์ | เวทีเสวนากองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมืองสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ (ครั้งที่ 5 : 2557 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ngthun Phāk Prachā Sangkhom, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนภาคประชาสังคม, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 644618 (1).

ห้องสมุด:
ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศไทย / สมชัย ฤชุพันธุ์.

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ5715 .ส45 2533 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ5715 .ส45 2533 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ5715 .ส45 2533 (1). Checked out (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / สมชัย ฤชุพันธุ์.

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กฎหมายธุรกิจ, 2532Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ5715 .ส44 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / โดย สมชัย ฤชุพันธุ์, ชลธาร วิศรุตวงศ์.

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปการเงินการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2340.4.ท9 ส42 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LB2340.4.ท9 ส42 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แบบจำลองทางการเงินสำหรับการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา = A Financial Model for the Reform of Higher Education Financing (FiMRHEF) : รายงานการวิจัย / โดย สมชัย ฤชุพันธุ์ และคณะแห่งสถาบันพัฒนาสยาม.

by สมชัย ฤชุพันธุ์ | สถาบันคลังสมองของชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548 [2005]Other title: Financial Model for the Reform of Higher Education Financing (FiMRHEF).Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2342.2.ท9 ส426 2548 (1).

ห้องสมุด:
การกระจายอำนาจและการเสริมสร้างการปกครองตนเองของท้องถิ่น : การประชุมสัมมนาปลายปี / สมชัย ฤชุพันธ์, อิ่มใจ ฤชุพันธ์ แทน บรรณาธิการ.

by การกระจายอำนาจและการเสริมสร้างการปกครองตนเองของท้องถิ่น (2553 : พัทยา) | สมชัย ฤชุพันธุ์ | อิ่มใจ ฤชุพันธ์ แทน | สถาบันพัฒนาสยาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาสยาม], 2553 [2010]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JS7153.3.ก3 ก635 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก3 ก635 2553 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.3.ก3 ก635 2553 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก3 ก635 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก3 ก635 2553 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7153.3.ก3 ก635 2553 (1).

ห้องสมุด:
อนาคตเศรษฐกิจไทยและนโยบายสำคัญ [วีดิทัศน์] : การอบรม / ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.

by สมใจนึก เองตระกูล | คณิศ แสงสุพรรณ | ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, 2489- | โอฬาร ไชยประวัติ, 2487- | สมชัย ฤชุพันธุ์ | ณรงค์ชัย อัครเศรณี, 2483- | สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2504- | ศุภวุฒิ สายเชื้อ | ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, 2495- | สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493- | กิตติรัตน์ ณ ระนอง | สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2545Availability: Available for reference (12)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG1079 ล. 1 (12). :

Nānā thatsana kānbō̜rihān kānngœ̄n kānkhlang phāk rat : sū khwāmyangyư̄n sētthakit Thai nai wikrit sētthakit lōk : kānsammanā Wanphut thī 6 Kumphāphan Phō̜.Sō̜. 2556 / นานาทัศนะการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ : สู่ความยั่งยืน เศรษฐกิจไทยในวิกฤติเศรษฐกิจโลก : การสัมมนา วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 / [จัดโดย] ฝ่ายกฎหมายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Kānsammanā rư̄ang Nānā Thatsana Kānbō̜rihān Kānngœ̄n Kānkhlang Phāk Rat : Sū Khwāmyangyư̄n Sētthakit Thai nai Wikrit Sētthakit Lōk Krung Thēp...) Phanat Simasathīan, Somchai Rưchuphan. Prīdiyāthō̜n Thēwakun, Mō̜.Rō̜.Wō̜., Supharat Khawatkun. Phongthēp Thithāphan. Čhattumongkhon Sōnakun, Mō̜.Rō̜.Wō̜. Čhāruwan Hēngtrakūn. Thailand. Fāi Kotmāi Kānkhlang. by การสัมมนาเรื่องนานาทัศนะการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ : สู่ความยั่งยืน เศรษฐกิจไทยในวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2556 : กรุงเทพฯ) | พนัส สิมะเสถียร, 2475- | สมชัย ฤชุพันธุ์ | ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว, 2490- | ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล | พงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ | จัตุมงคล โสณกุล, ม.ร.ว | จารุวรรณ เฮงตระกูล | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ฝ่ายกฎหมายการคลัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ1360.55 .ก68 2556 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544