ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
องค์กรเอี่ยมสุข = Happy workplace / [คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ].

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, [2554] [2011]Other title: Happy workplace | องค์กรเอี่ยมสุข : www.happy8workplace.com.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .อ217 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD37 .อ217 2554 (1).

ห้องสมุด:
Dai khon dai čhai dai ngān / ได้คน ได้ใจ ได้งาน / สัมภาษณ์/เรียบเรียง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ; บรรณาธิการบทความ สราวุธ พันธุชงค์.

Sarawuth Phanthuchong. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Khana Phatthanā Sapphayākō̜n Manut. by สราวุธ พันธุชงค์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā ʻUtsāhakam hǣng Prathēt Thai, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555 [2012]Other title: NOK lakkān happy worplace Other title: Happy 8 workplace by NOK : NOK Precision Component (Thailand) Ltd. | NOK หลักการ happy worplace.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ด65 2555 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng ʻongkān læ fāi sapphayākō̜n manut kap kānčhatkān sāthāranaphai : kō̜ranī sưksā kānčhatkān kap ʻuthokkaphai nai Phō̜.Sō̜. 2554 / บทบาทขององค์การและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการสาธารณภัย : กรณีศึกษาการจัดการกับอุทกภัยใน พ.ศ. 2554 / ผู้เขียน จุฑามาศ แก้วพิจิตร.

Juthamard Kǣophičhit. Sathāban Banditphatthanabō̜rihānsāt. Khana Phatthanāsapphayākō̜nmanut. by จุฑามาศ แก้วพิจิตร | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Phatthanāsapphayākō̜nmanut Sathāban Banditphatthanabō̜rihānsāt, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV555.ท9 จ725 2556ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HV 2013 644612 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HV555.ท9 จ725 2556ก (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: SOCY HV 2013 644612 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทขององค์การและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการสาธารณภัย : กรณีศึกษาการจัดการกับอุทกภัยใน พ.ศ. 2554 / ผู้เขียน จุฑามาศ แก้วพิจิตร.

by จุฑามาศ แก้วพิจิตร | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556 [2013]Other title: คู่มือบทบาทขององค์การและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการสาธารณภัย : กรณีศึกษาการจัดการกับอุทกภัยใน พ.ศ. 2554.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV555.ท9 จ725 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HV 2013 622857 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HV555.ท9 จ725 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV555.ท9 จ725 2556 (1).

ห้องสมุด:
Thō̜t rahat phūnam : mummō̜ng phākpatibat bon thān khit chœ̄ng thritsadī / ถอดรหัสผู้นำ : มุมมองภาคปฏิบัติบนฐานคิดเชิงทฤษฎี / บรรณาธิการ วิชัย อุตสาหจิต, ลัญชกร คำศรี.

Wichai ʻUtsāhačhit. Lanchakō̜n Khamsri. Sapphayākō̜n Manut Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Khana Phatthanā Sapphayākō̜n Manut. by วิชัย อุตสาหจิต | ลัญชกร คำศรี | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phatthanā Sapphayākō̜n Manut Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MGNT HD 2011 641069 (1).

ห้องสมุด:
Sētthakit phō̜phīang kap kānphatthanā sapphayākō̜n manut / เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / วิชัย อุตสาหกิจ, วัชรี จิตพร้อมเมตตา, กุลภรณ์ จงเจริญ.

Wichai ʻUtsāhakit. Watcharee Čhitphrō̜mmettā. Kunlaphō̜n Čhongčharœ̄n. by วิชัย อุตสาหกิจ | วัชรี จิตพร้อมเมตตา | กุลภรณ์ จงเจริญ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Phatthanā Sapphayākō̜n Manut Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ว635 2557 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānprachum wichākān dān sapphayākō̜n manut 2008 / การประชุมวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ 2551 = National conference on human resources 2008 / จัดโดย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้ร่วมจัด คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ... [และอื่น ๆ] ; [คณะทำงาน วันชัย ขันตี ... [และคนอื่น ๆ]].

Kānprachum Wichākān dān Sapphayākō̜n Manut Nonthaburī) Wanchai Khantī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sapphayākō̜n Manut. Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt (Thailand). Khana Phatthanā Sapphayākō̜n Manut. by การประชุมวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ (2551 : นนทบุรี) | วันชัย ขันตี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2551 [2008]Other title: National conference on human resources 2008 .Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2008 632446 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2008 632446 (1).

ห้องสมุด:
20 pī 2 thotsawat HRD NIDA : thopthūan ʻadīt khrunkhit patčhuban sāngsan ʻanākhot / 20 ปี 2 ทศวรรษ HRD NIDA : ทบทวนอดีต ครุ่นคิดปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต / รวบรวมเรียบเรียง ร้อยเรียงเรื่องราว ถนอมรัตน์ ฟองเลา และเอมอร เลิศชัยกิตติไพศาล.

Thanō̜mrat Fō̜nglao. ʻĒmʻō̜n Lœ̄tchaikittiphaisān. Chātchāi Na Chīangmai. Kōwit Kangsanan. Bangʻō̜n Sōrot. Chaiyut Chinōkun. Kanlayānī Khūnmī. Wichai ʻUtsāhačhit. Wichai Kusumāwalī. Čhiraprapā ʻAkkharabō̜wō̜n. Butsakō̜n Watcharasīrōt. Čhaichanok Phākʻat. Nanthā Sūraksā. Čhuthāmāt Kǣophičhit. Wuthikrai Ngāmsiričhit. Wāsitā Bunsāthō̜n. ʻŌ̜ranut Phrưtphibūntham. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Khana Phatthanā Sapphayākō̜n Manut. by ถนอมรัตน์ ฟองเลา | เอมอร เลิศชัยกิตติไพศาล | ชาติชาย ณ เชียงใหม่ | โกวิทย์ กังสนันท์ | บังอร โสฬส | ชัยยุทธ ชิโนกุล | กัลยาณี เสนาสุ | วิชัย อุตสาหจิต | วิชัย กุสุมาวลี | จิรประภา อัครบวร | บุษกร วัชรศรีโรจน์ | ใจชนก ภาคอัต | นันทา สู้รักษา | จุฑามาศ แก้วพิจิตร | วุฒิไกร งามศิริจิตต์ | วาสิตา บุญสาธร | อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Phatthanā Sapphayākō̜n Manut Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LG 2011 641642 (1).

ห้องสมุด:
Kān Prachum Wichākān Khrư̄akhāi Ngān Wičhai Sākhā Kānbō̜rihān Theknōlōyī læ Nawattakam khrang thī 7 = the 7th Annual Conference on Technology and Innovation Management : hūakhō̜ Kānphatthanā Sētthakit læ Sangkhom Yāng Yangyư̄n dōi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam : 11-12 Mithunāyon 2558 na Rōngrǣm Senčhūrī Phāk Krung Thēp... / การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 = ThaiTIMA the 7th Annual Conference on Technology and Innovation Management : หัวข้อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : 11-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

ThaiTIMA Annual Conference on Technology and Innovation Management Bangkok) Panumart Prapinit. Wasinee Noonpakdee. Siam Aurburananont. Patchareerat Mitchorb, Kwančhai Bunhao. Sunī Tēchakasikō̜nphānit. Prattana Punnakitikashem. Suphatcha Hemhirunpong. Jarunee Wonglimpiyarat. Nipathon Soonthornsanan. Punpaporn Prabjone. Sawat Wanarat. Penphaka Dorboot. Thanakrit Lersmethasakul. Nathasit Gerdsri. David Makarapong. Napolpong Sorsomboon. Vorravan Chavakula. Chark Tingsabhat. Romnalin Nijboonanan. Akarapa Prommi. Pimpen Singkhornant Alexander Greenwood. Ponkarn Pattarachon. Saravut Parnich. Jeerawan Wongjarernwattana. Phallapa Petison. Thippawan Jiemjaroen. Pornpan Thumrongsupathakul. Supachart Iamratanakul. Pattaraporn Suroengrit. Thirarut Worapishet. Chayanit Patiwettarm. Sirirat Kosakarika. Natthakarn Wongsathitporn. Warisara Charutananand. Duangporn Suriyajantrathong. Rattikarn Changsiang. Lalita Sirisomboon. Burim Otakanon. Parisa Rungruang. Karmonthip Seesai. Janthira Seeneerattanaprayun. Duangpat Fongtong. Saranya Wongprarat. Dararat Tathong. Issara Prajaklertwitaya. Sirion Janthawong. Witsawakam Sathān Hǣng Prathēt Thai. Mahāwitthayālai Mahidon. Witthayālai Kānčhatkān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Nawattakam. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Bō̜rihān Thurakit. Bandit Phatthana Bō̜rihānsārt. Khana Phatthanā Sapphayākō̜nmanut. Mahāwitthayālai Theknōlōyī Rātchamongkol Rattanakōsin. Witthayālai Nawattakam Kānčhatkān. Sathāban Theknōlōyī Thai - Yīpun. Khana Bō̜rihān Thurakit. Samnakngān Khana Kammakān Nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt. by การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 7 : 2558 : กรุงเทพฯ) | Kawara Pongtongmuang | Vichita Vathanophas Ractham | Shine-napa Somboon | Nathasit Gerdsri | Tawan Chumintarachak | Chanin Chawong | ภานุมาศ พระพินิจ, 2528- | วศินี หนุนภักดี | สยาม เอื้อบูรณานนท์, 2532- | พัชรีรัตน์ มิตรชอบ, 2527- | ขวัญใจ บุญเฮ้า | สุนีย์ เตชะกสิกรพาณิชย์ | ปรารถนา ปุณณกิติเกษม | สุภัชชา เหมหิรัญพงศ์ | จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ | นิภาธร สุนทรสนาน | พรรณปภรณ์ ปราบโจร | สวัสดิ์ วรรณรัตน์ | เพ็ญผกา ดอบุตร | ธนกฤต เลิศเมธาสกุล | ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี | เดวิด มกรพงศ์ | ณพลพงษ์ เสาะสมบูรณ์ | วรวรรณ ชวกุล | จักร ติงศภัทิย์ | รมย์นลิน นิจบุญอนันต์ | อัครภา พรหมมิ | พิมพ์เพ็ญ สิงขรอาจ อเล็กซานเดอร์กรีนวู๊ด | ภรกานต์ พัทรชนม์ | สราวุฒิ พานิช | จีรวรรณ ว่องเจริญวัฒนา | พัลลภา ปีติสันต์ | ทิพวรรณ เจียมเจริญ | พรรณภรณ์ ธำรงสุพพัตกุล | ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล | ภัทรพร สุเริงฤทธิ์ | ธีรารัตน์ วรพิเชฐ | ชญานิศ ปฏิเวธธรรม | ศิริรัตน์ โกศการิกา | ณัฐกานต์ วงศ์สถิตพร | วริศรา จรุตานันท์ | ดวงพร สุริยจันทราทอง | รัตติกาล ช่างเสียง | ลลิตา ศิริสมบูรณ์ | บุริม โอทกานนท์ | พลิศา รุ่งเรือง | กมลทิพย์ สีสัย | จันทิรา เสนีย์รัตนประยูร | ดวงภัทร ฟองทอง | ศรัญญา วงษ์ประภารัตน์ | ดารารัตน์ ทาทอง | อิศรา ประจักษ์เลิศวิทยา | สิริอร จันทร์วงศ์ | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยการจัดการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะบริหารธุรกิจ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. คณะบริหารธุรกิจ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witsawakam Sathān Hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Other title: Kānphatthanā Sētthakit læ Sangkhom Yāng Yangyư̄n dōi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Other title: ThaiTIMA the 7th Annual Conference on Technology and Innovation Management | การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T173.8 .ก646 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kān Prachum Wichākān Khrư̄akhāi Ngān Wičhai Sākhā Kānbō̜rihān Theknōlōyī læ Nawattakam khrang thī 6 = the 6th Annual Conference on Technology and Innovation Management : hūakhō̜ Nawattakam Phasomphasān Phư̄a Kāntœ̄ptō Thāng Sangkhom læ Sētthakit : 5-6 Mithunāyon 2557 na Rōngrǣm Senčhūrī Phāk Krung Thēp... / การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 = ThaiTIMA the 6th Annual Conference on Technology and Innovation Management : หัวข้อ นวัตกรรมผสมผสานเพื่อการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ : 5-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

ThaiTIMA Annual Conference on Technology and Innovation Management Bangkok) Parita Pongpanich, Anyanitha Distanont, Nongyao Chiraphaphaisan, Orapan Khongmalai, Pathikorn Sinlamat, Sakun Boon-itt. Jakkrit Frungpraditgun. Adisak Suasaming. Narudol Sanitrach, Nattawadee Siriprasomsab, Kamol Keatruangkamala. Nuchanart Nuntajun, Parichat Pathumsai. Jarunee Wonglimpiyarat. Wachira Rotruai, Kittichai Rajchamaha. Prattana Punnakitikashem. Nakarin Saetang. Phannaphatr Savetpanuvong. Temyos Pandejpong. Sunisa Guntapong. Kiattichai Kalasin. Sīsamō̜n Phō̜ngphut. Nopnapā Čhunlōbon. Thanongsak Wuttikornchaisakul, Wasan Jaiwong, Wantanee Mongkolsubkul. Kantamas Supamanee, Narissara Bunchongpru. Thana Taveemanoon. Natratanon Kanraweekultana, Somruthai Namtip, Nopparat Jaifuey, Naphatsawan Intayung. Sarawut Sinpru, Poomporn Thamsatitdej. Pichit Ngamjarussrivichai. Chark Tingsabhat. Suchin Prasobmate Ekkorn Ekmongkolkitti, Pannarat Ruengpannaphong, Yingrak Sanlee, Atthawit Techawiboonwong. Arthittaya Dararung. Nathasit Gerdsri. Wongsiya Lerttriluck. Weerachai Deechaiyae. Boonkiart lewwoncharoen. Veeranun Osathasen. Weranuch Rohcharoenwatthana, Suttipong Suwannasatit. Rujipas Potongsagarun. Sumalee Khom-in. Nantawan Vajangam, Phallapa Petison. Kreangkrai Manomaikul. Jeerapan Sangkhapan. Varalee Sa-Ngar-Areekul. Nutthanan Toypan. Siriluck Na Ayutthaya. Thiranan Chongarunngamsang. Wut Sookcharoen. Sudarat Piyaprapunpong. Supachart Iamratanakul. Pornteera Sangkhakorn, Kriengkrai Watanasawad. Kiattisak Smaksman. Tanaporn Paisanmongkolsaree, Witsawakam Sathān Hǣng Prathēt Thai. Mahāwitthayālai Mahidon. Witthayālai Kānčhatkān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Nawattakam. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Bō̜rihānthurakit. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Bandit Witthayālai Kānčhatkān læ Nawattakam. Bandit Phatthana Bō̜rihānsārt. Khana Phatthanā Sapphayākō̜nmanut. Sathāban Theknōlōyī Thai - Yīpun. Khana Bō̜rihānthurakit. Mahāwitthayālai Theknōlōyī Rātchamongkol Rattanakōsin. Witthayālai Nawattakam Kānčhatkān. Samnakngān Khana Kammakān Nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt. by การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 6 : 2557 : กรุงเทพฯ) | Teerasak Khanchanapong | ภริตา พงษ์พาณิชย์, 2526- | อัญณิฐา ดิษฐานนท์, 2524- | นงเยาว์ จิรภาไพศาล, 2517- | อรพรรณ คงมาลัย, 2518- | ปธิกร ศิลมัฐ, 2528- | ศากุน บุญอิต | จักรกฤษณ์ เฟื่องประดิษฐ์ | อดิศักดิ์ เสือสมิง | นฤดล สนิทราษฎร์, 2528- | ณัฐวดี ศิริประสมทรัพย์, 2531- | กมล เกียรติเรืองกมลา | นุชนาฏ นันทจันทร์, 2524- | ปริฉัตร ปทุมซ้าย | จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ | วชิระ รอตรวย, 2512- | กิตติชัย ราชมหา | ปรารถนา ปุณณกิติเกษม | นครินทร์ แซ่ตั้ง | พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์ | เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ | สุณิสา กัณทะพงศ์ | เกียรติชัย กาฬสินธุ์ | ศรีสมร ผ่องพุฒิ | นพนภา จุลโลบล | ทนงศักดิ์ วุฒิกรชัยสกุล, 2528- | วสันต์ ใจวงค์, 2527- | วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล | กัณฐมาศ ศุภมณี, 2529- | นริศรา บรรจงปรุ | ธนา ทวีมนูญ | ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา, 2530- | สมฤทัย น้ำทิพย์, 2530- | นพรัตน์ ใจเฟือย, 2518- | นภัสวรรณ อินทยุง | ศราวุฒิ สินปรุ, 2524- | ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช | พิชิต งามจรัสศรีวิชัย | จักร ติงศภัทิย์ | สุชิน ประสพเมต, 2514- | เอกกร เอกมงคลกิตติ, 2522- | ปัณณรัตน์ เรืองปัณณพงศ์, 2525- | ยิ่งรัก แสนลี, 2531- | อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์ | อาทิตยา ดาราเรือง | ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี | วงศิยา เลิศไตรรักษ์ | วีรชัย ดีชัยยะ | บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ | วีระนันท์ โอถะเสน | วีระนุช โรจน์เจริญวัฒนา, 2525- | สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต | รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ | สุมาลี ขอมอินทร์ | นันทวรรณ วาจางาม, 2526- | พัลลภา ปีติสันต์ | เกรียงไกร มโนมัยกุล | จีรพรรณ สังฆะพันธ์ | วราลี สง่าอารีย์กูล | ณัฐนันต์ ต้อยปาน | ศิริลักษณ์ ณ อยุธยา | ธิรนันท์ จงอรุณงามแสง | วุฒิ สุขเจริญ | สุดารัตน์ ปิยะประพันธ์พงษ์ | ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล | พรธีรา สังฆกรณ์, 2531- | เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ | เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน | ธนพร ไพศาลมงคลเสรี, 2516- | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยการจัดการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witsawakam Sathān Hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: Nawattakam Phasomphasān Phư̄a Kāntœ̄ptō Thāng Sangkhom læ Sētthakit Other title: นวัตกรรมผสมผสานเพื่อการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ | ThaiTIMA the 6th Annual Conference on Technology and Innovation Management.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T173.8 .ก646 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānprachum Wichākān Khrư̄akhāi Ngānwičhai Sākhā Kānbō̜rihān Theknōlōyī læ Nawattakam khrang thī 5 = ThaiTIMA the 5th Annual Conference on Technology and Innovation Management : hūakhō̜ kān prachum "Thurakit Theknōlōyī læ Nawattakam Sēnthāng Sū ʻŌkāt Mai bon Lōk hǣng Kānkhǣngkhan" : wan thī 18-19 Karakadākhom 2556 na Rōngrǣm Sēnčhūrī Phāk / การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 = ThaiTIMA the 5th Annual Conference on Technology and Innovation Management : หัวข้อการประชุม "ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเส้นทางสู่โอกาสใหม่บนโลกแห่งการแข่งขัน" : วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม เซนจูรี่ พาร์ค / วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ThaiTIMA Annual Conference on Technology and Innovation Management Bangkok) Natcha Supphaphatthanon. Pairin ʻŌtsiriyānon. Kunwadī Lœ̄tpanyāsampathā. Phākphūm Khaimuk. Nuttawat Sukasiriwat. Pornnalak Duangtasua. Sorawit Yaovasuwanchai. Charinī Amōrnchaisakdā, Jarunee Wonglimpiyarat. Nathasit Gerdsri. Pongsak Phattarameatevinyu, Poomporn Thamsatitdej. Tunyawat Kamolwongwat. Pariyarat Chiriewcharoen. Prattana Punnakitikashem. Kitti Tangparnthong. Phallapa Petison. Athisilp Thun na Pompejch, Pakornsit Sanguanwit. Kanolbhan Sangmahachai. Anchan Rodchang, Atthawit Techawiboonwong. Rattinun Siraphothiwong, Thivadee Dubmai, Tunyaluk Pollawan. Sapansa Kulkaew. Kinggamol Krachaiwong. Prissana Chantrarom. Sujitra Shoolerd. Khemawan Nakplang. Sajee Jampated. Supattra Chatchaisopon. Veevigar Wudhivarathorn. Sukanya Chetyakamin. Weerayut Utoomthong, Chayanan Tonpromramand, Thanarat Sakunkonlachak. Parisa Rungruang. Suwan Sornsuwan. Boonlit Adipat. Chirasil Chayawan. Paphatra Chaiwat. Warit Wipulanusat. Jiraphon Sunkpho. Natthida Chotiwithayaporn. Chayanis Chaleoboon. Piyaprin La-ong chan. Patchaya Bunjongsiri, Banthita Larpkaiwal. Chanoknun Noochana. Rungaroon Burabhatthamrongkul. Weerachai Amornsakdakul. Boonkiart lewwoncharoen. Todsaporn Pengkhamen. Ekachai Ratanavilaiwan. Narudol Sanitrach, Chanita Sutthee. Wuttigrai Ngamsirijit. Sukrit Klancomsorn. Chakrit Noisuwan. Charika Anuchatanon. Nirada Visutthichardtada, Benjamas Sungwanna, Pavinee Waewseangsang. Orapan Khongmalai, Arthon Pungsomwong, Alisa Siriarporntham, Chilada Pitimol. Thanaphol Virasa. Mahāwitthayālai Mahidon. Witthayālai Kānčhatkān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Nawattakam. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Bandit Witthayālai Kānčhatkān læ Nawattakam. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Bō̜rihānthurakit. Bandit Phatthana Bō̜rihānsārt. Khana Phatthanā Sapphayākō̜nmanut. by การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 5 : 2556 : กรุงเทพฯ) | Nisit Manotungvorapun | Nathasit Gerdsri | Hartikainen, Henna | Saarenpaa, Sampo | Hakoranta, Juha | Honkonen, Jenna | Suzuki, Chikara | ณัชชา ศุภภัทรานนท์ | ไพริน โอษฐ์ศิริยานนท์ | กุลวดี เลิศปัญญาสัมปทา | ภาคภูมิ ไข่มุก | ณัฐวัฒน์ สุขะศิริวัฒน์ | ภรณลักษณ์ ดวงตาเสือ | สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย | ชารินี อมรชัยศักดา, 2528- | จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ | ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี | พงษ์ศักดิ์ ภัทรเมธีวิญญู, 2522- | ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช | ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ | ปริยรัตน์ ใช้ริ้วเจริญ | ปรารถนา ปุณณกิติเกษม | กิตติ ตั้งพานทอง | พัลลภา ปีติสันต์ | อธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร, 2527- | ปกรณ์สิทธิ์ สงวนวิทย์ | กมลพรรณ แสงมหาชัย | อัญชัน รอดช้าง, 2525- | อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์ | รัตตินันท์ ศิระโพธิวงศ์, 2529- | ธิวดี ดับใหม่, 2528- | ธัญญลักษณ์ พลวัน | สุพรรษา กุลแก้ว | กิ่งกมล กระจายวงศ์ | ปริศนา จันทรารมย์ | สุจิตรา ชูเลิศ | เขมวรรณ นาคพลั้ง | ศจี จำปาเทศ | สุพัตรา ฉัตรชัยโสภณ | วีวิกา วุฒิวราธร | สุกัญญา เจตยะคามิน | วีรยุทธ อุทุมทอง, 2529- | ชญาน์ณันท์ ตนพรมรัมย์, 2531- | ธนรัฐ สกุลกลจักร | พลิศา รุ่งเรือง | สุวรรณ ศรสุวรรณ | บุญฤทธิ์ อติพัฒน์ | จิรศิลป์ จยาวรรณ | ปภัศร ชัยวัฒน์, 2520- | วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ | จิรพล สังข์โพธิ์ | ณัฐธิดา โชติวิทยพร | ชญาณิศ เฉลียวบุญ | ปิยาภรณ์ ละอองจันทร์ | พัชยา บรรจงศิริ, 2529- | บัณฑิตา ลาภไกวัล, 2533- | ชนกนันท์ นุชนา, 2532- | รุ่งอรุณ บุรภัทรธำรงกุล | วีรชัย อมรศักดากุล | บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ | ทศพร เพ่งเขม้น | เอกชัย รัตนวิไลวรรณ | นฤดล สนิทราษฎร์, 2528- | ชนิตา สุทธี, 2521- | วุฒิไกร งามศิริจิตต์ | สุกฤษฏิ์ กลั่นคำสอน | ชาคริต น้อยสุวรรณ | ชาริกา อนุชาตานนท์ | ณิรดา วิสุทธิชาติธาดา, 2518- | เบญจมาศ สังข์วรรณะ, 2521- | ภาวิณี แว่วเสียงสังข์ | อรพรรณ คงมาลัย, 2518- | อาทร พึ่งสมวงศ์, 2514- | อลิษา ศิริอาภรณ์ธรรม, 2529- | จิตรลดา ปิติมล | ธนพล วีราสา | มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยการจัดการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะบริหารธุรกิจ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānčhatkān, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการจัดการ, 2556 [2013]Other title: Thurakit Theknōlōyī læ Nawattakam Sēnthāng Sū ʻŌkāt Mai bon Lōk hǣng Kānkhǣngkhan Other title: ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเส้นทางสู่โอกาสใหม่บนโลกแห่งการแข่งขัน | ThaiTIMA the 5th Annual Conference on Technology and Innovation Management.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T173.8 .ก646 2556 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544