ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 33 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มิติแห่งความคิดคำนึง : รวมข้อเขียนเกี่ยวกับมุมมองชีวิตและสังคม / วีระ สมบูรณ์.

by วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ว67 ม6 (2).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมในอดีต / วีระ สมบูรณ์.

by วีระ สมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 ว6 2551 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ส6 ว6 2551 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมในอดีต / วีระ สมบูรณ์.

by วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2532Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 ว6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส6 ว6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส6 ว6 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิชุมชนในมุมมองระดับโลก = Community rights in global perspective / เสน่ห์ จามริก ; วีระ สมบูรณ์ แปล.

by เสน่ห์ จามริก, 2470- | วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส7525715ส63 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ส7525715ส63 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ส7525715ส63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส7525715ส63 (2).

ห้องสมุด:
ตำนานโศลกแห่งคีตยาน / วีระ สมบูรณ์.

by วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2545Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PL4209.ว67ก14 2545 (1).

ห้องสมุด:
รหัสดนตรีพลิกวิถีโลก = Music that changed the world / วีระ สมบูรณ์.

by วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : openbooks, 2550Other title: Music that changed the world.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: MT6 .ว64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MT6 .ว64 (2).

ห้องสมุด:
บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = The role of National Human Rights Commission, Thailand / เสน์่ห์ จามริก ; [แปลโดย] วีระ สมบูรณ์.

by เสน่ห์ จามริก, 2470- | วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส7525715บ33 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ส7525715บ33 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ส7525715บ33 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส7525715บ33 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส7525715บ33 (1).

ห้องสมุด:
ความไม่รู้ไร้พรมแดน : บางบทสำรวจในดินแดนความคิดทางสังคม / วีระ สมบูรณ์.

by วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2541Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM101 .ว64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM101 .ว64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM101 .ว64 (3).

ห้องสมุด:
เล็กนั้นงาม : การศึกษาเศรษฐศาสตร์โดยให้ความสำคัญกับผู้คน = Small is beautiful : a study of economics as if people mattered / อี. เอฟ. ชูมาเกอร์ เขียน ; กษิร ชีพเป็นสุข แปล ; วีระ สมบูรณ์ บรรณาธิการแปล.

by ชูเมกเกอร์, อี. เอฟ, ค.ศ. 1911-1977 | กษิร ชีพเป็นสุข | วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2549Other title: Small is beautiful : a study of economics as if people mattered.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB171 .ช715 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB171 .ช715 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB171 .ช715 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB171 .ช715 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB171 .ช715 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การค้าเสรี : จากอดัม สมิธ ถึง เบาว์ริง / วีระ สมบูรณ์.

by วีระ สมบูรณ์ | การสัมมนาวิชาการลุ่มน้ำโขง : วิกฤติ การพัฒนา และทางออก (2549 : หนองคาย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว66237ก64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ว66237ก64 (4).

ห้องสมุด:
ความเห็นทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี สำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ = General recommendations adopted by the committee by the elimination of discrimination against women United Nation High Commissioner for Human Rights / วราภรณ์ แช่มสนิท แปล ; วีระ สมบูรณ์ บรรณาธิการ.

by วราภรณ์ แช่มสนิท | วีระ สมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545Other title: ข้อเสนอแนะทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี สำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ | General recommendations adopted by the committee by the elimination of discrimination against women United Nation High Commissioner for Human Rights.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3243.ก35 ค56 (1).

ห้องสมุด:
รากฐานพุทธจริยศาสตร์ สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย / พระเทพเวที เขียน ; วีระ สมบูรณ์ แปล.

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 พ382 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส6 พ382 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส6 พ382 (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตและความคิดของอี. เอฟ. ชูม้ากเก้อ / บาบาร่า วู้ด เขียน ; วีระ สมบูรณ์ เก็บความ.

by วูด, บาบาร่า, ค.ศ. 1946- | วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2531Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DD247.ช7 ว7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DD247.ช7 ว7 (3). Checked out (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
แบบแผนและความหมายแห่งองค์รวม / วีระ สมบูรณ์ เขียน.

by วีระ สมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: B818 .ว646 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปฏิบัติการแห่งความรัก ยุคสมัยแห่งความรุนแรง บรรณาธิการโดย วีระ สมบูรณ์ และไพศาล วงศ์วรสิทธิ์.

by วีระ สมบูรณ์ [บรรณาธิการ.] | พระไพศาล วิสาโล, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการเผยแพร่สันติวิธี มูลนิธิโกมลคีมทอง และ กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, 2522Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM278 .ว6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM278 .ว6 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM278 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
ʻAriya winai samrap Khritsatawat thī 21 : withī thī mo̜som thāmklāng phāwa samai mai / อริยวินัยสำหรับคริสต์ศตวรรษที่ 21 : วิถีที่เหมาะสมท่ามกลางภาวะสมัยใหม่ / วีระ สมบูรณ์.

Wīra Sombūn. Mūnnithi Kōmon Khīmthǭng. by วีระ สมบูรณ์ | มูลนิธิโกมลคีมทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Kōmon Khīmthǭng, 2545 [2002] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ช6 ว665 2545 (1).

ห้องสมุด:
โลกาภิวัฒน์ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมระหว่างประเทศ : ประเด็นและมุมมองทางทฤษฎีการเมือง / วีระ สมบูรณ์.

by วีระ สมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรีน พริ้นท จำกัด, 2551Other title: โลกาภิวัตน์ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมระหว่างประเทศ : ประเด็นและมุมมองทางทฤษฎีการเมือง.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JZ1318 .ว64 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ1318 .ว64 (1).

ห้องสมุด:
ความเรียงสี่ชิ้นของเฮนรี่ เดวิด ธอโร / พจนา จันทรสันติ ถอดความ ; วีระ สมบูรณ์ บรรณาธิการ.

by ธอโร, เฮนรี่ เดวิด, ค.ศ. 1817-1862 | พจนา จันทรสันติ, 2497- | วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PS3043.ท9 พ23 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PS3043.ท9 พ23 (2).

ห้องสมุด:
Thamma kap kānmư̄ang khō̜ng Phutthathāt Phikkhu / ธรรมะกับการเมืองของพุทธทาสภิกขุ / วีระ สมบูรณ์, เรียบเรียง.

Wīra Sombūn. by วีระ สมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Praphansān, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 ว64 2550 (1).

ห้องสมุด:
Thritsadī kānmư̄ang kap khwāmsamphan rawāng prathēt = [Political theory & international relations] / ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = [Political theory & international relations] / วีระ สมบูรณ์.

Veera Somboon. by วีระ สมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Way of Book, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : Way of Book, 2561 [2018]Other title: Political theory & international relations.Availability: : Checked out (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544