ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Essential nephrology / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .อ753 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Manual of nephrology / Manual of nephrology / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Edition: Phim khrang thī 6. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ39 .ม833 2561 (1).

ห้องสมุด:
อาการอายุรศาสตร์ = Medical symptomatology / บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by บัญชา สถิระพจน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554 [2011]Other title: Medical symptomatology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .อ626 2554 (1).

ห้องสมุด:
Pocket nephrology / Pocket nephrology / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .พ522 2563 (6). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Essential of glomerular disease / Essential of glomerular disease / บัญชา สถิระพจน์ บรรณาธิการ.

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ353 .อ752 2561 (4).

ห้องสมุด:
Manual of dialysis / Manual of dialysis / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ378 .ม833 2561 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Clinical practice in medicine / Clinical practice in medicine / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. Thailand. Mūnnithi ʻĀyurakam Phramongkutklao. by บัญชา สถิระพจน์ | มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi ʻĀyurakam Phramongkutklao, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ค466 2560 (6).

ห้องสมุด:
Manual of nephrology / Manual of nephrology / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. 'Uppatham Supphasin. ʻAmnāt Chaiprasœ̄t. Banchā Sathiraphot. Naowanit Nāthā. Lœ̄sō̜n Lư̄sutthiwibūn. Pračhēt Rư̄angkānčhanasēt. Wisit Kǣophut. ʻInsī Kānčhanakūn. Phanbupphā Chūwichīan. Thanō̜m Suphāphō̜n. Thīrasak Tangwonglœ̄t. Paramat Thimāchai. Thitisak Kitthawīsin. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by บัญชา สถิระพจน์ | อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ | อำนาจ ชัยประเสริฐ | บัญชา สถิระพจน์ | เนาวนิตย์ นาทา | เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์ | ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ | วิศิษฎ์ แก้วพุด | อินทรีย์ กาญจนกูล | พรรณบุปผา ชูวิเชียร | ถนอม สุภาพร | ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ | ปรมัตถ์ ธิมาไชย | ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ39 .ม833 2559 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Nephrology board review 2012 / Nephrology board review 2012 / บรรณาธิการ, พงศธร คชเสนี ... [และคนอื่น ๆ].

Phongsathō̜n Khotchasēnī. by พงศธร คชเสนี | ธนิต จิรนันท์ธวัช | พิสุทธิ์ กตเวทิน | สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล | กำธร ลีลามะลิ | สาธิต คูระทอง | สิริภา ช้างศิริกุลชัย | ทวี ชาญชัยรุจิรา | วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข | ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย | ทวีพงษ์ ปาจรีย์ | ธนันดา ตระการวนิช | อดิศว์ ทัศณรงค์ | พรเทพ ลีลาสงวน | บรรยง ภักดีกิจเจริญ | พรชัย กิ่งวัฒนกุล | บัญชา สถิระพจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Thek ʻǢ Čhœ̄nan Phaplikhēchan, 2555, [2012] Publication: กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .น7493 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phāwa chukchœ̄n thāng ʻāyurasāt Rātwitthayālai ʻĀyuraphǣt hǣng Prathēt Thai. lēm 1 = Emergency in internal medicine, The Royal College of Physicians of Thailand. Vol. 1 / ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย. เล่ม 1 = Emergency in internal medicine, The Royal College of Physicians of Thailand. Vol. 1 / บรรณาธิการ ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล.

Sasisōphin Kīatbūranakun. by ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล | กมล แก้วกิติณรงค์ | กมลวรรณ จุติวรกุล | กัมมันต์ พันธุมจินดา | กำธร ลีลามะลิ | จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ | เจนจิรา กิตติวรภัทร | ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย | ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ | ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ | ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล | ดิลก ภิยโยทัย | โตมร ทองศรี | ธนา ขอเจริญพร | ธีระ ฤชุตระกูล | ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ | นครินทร์ ศันสนยุทธ | เนาวนิตย์ นาทา | บัญชา สถิระพจน์ | บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ | ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ | ปารวี สุวรรณาลัย | ปาริชาติ เพิ่มพิกุล | พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน | พรชัย เดชานุวงษ์ | พรพรรณ กู้มานะชัย | พัชรสาร ลีนะสมิต | พิชญา เพชรบรม | พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ | มนะพล กุลปราณีต | รณิษฐา รัตนะรัต | รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ | รัชนี แซ่ลี้ | เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ | วรางคณา กีรติชนานนท์ | วินัย วนานุกูล | วีรนุช รอบสันติสุข | สหภูมิ ศรีสุมะ | สาทริยา ตระกูลศรีชัย | สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ | สุรีย์ สมประดีกุล | อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ | อดิศัย บัวคำศรี | อติคุณ ลิ้มสุคนธ์ | อติพร อิงค์สาธิต | อังคณา นัดสาสาร | อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข | อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ | เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง | โอภาส พุทธเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hōlitsatik phaplitching, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2557 [2014]Other title: Emergency in internal medicine, The Royal College of Physicians of Thailand. .Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ภ656 2557 ล. 1 (9). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Clinical approach in medicine / Clinical approach in medicine / คณะบรรณาธิการ, บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by บัญชา สถิระพจน์ | กสานติ์ สีตลารมณ์ | กอบกุล อุณหโชค | กิตติ ตระกูลฮุน | กิตติ บูรณวุฒิ | กฤษณ์ อุปัชฌาย์ | กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ | ขุนทอง พีชาตะนันท์ | ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ | จันทราภา ศรีสวัสดิ์ | จุลพรรธน์ อินทรศัพท์ | ชุติกา ศรีสุทธิยากร | ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์ | ณัฐพล สถาวโรดม | ต้นตนัย นำเบญจพล | นครินทร์ ศันสนยุทธ | นิษฐา เอื้ออารีมิตร | ไนยรัฐ ประสงค์สุข | เนาวนิตย์ นาทา | บัญชา สถิระพจน์ | ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ | ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร | ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล | ปณิธาน ประดับพงษา | พรรณบุปผา ชูวิเชียร | เพชรา บุญยงสรรค์ชัย | พาสิริ สิทธินามสุวรรณ | ไพจิตต์ อัศวธนบดี | พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน | รัตตะพล ภัคโชตานนท์ | ศักรินทร์ จิรพงศธร | ศุภวัชช์ ลีลาวัฒนสุข | วิชัย ประยูรวิวัฒน์ | วิชัย สันติมาลีวรกุล | วิรัสสร วงศ์ศรีชนาลัย | สมชาย พัฒนอางกุล | สุมาภา ชัยอำนวย | สิรกานต์ เตชะวณิช | อธิก แสงอาสภวิริยะ | อัมพา สุทธิจำรูญ | อภัสนี บุญญาวรกุล | อภิชัย ลีละสิริ | อินทรีย์ กาญจนกูล | อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ | อำนาจ ชัยประเสริฐ | อมรชัย เลิศอมรพงษ์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB100 .ค625 2557 (7).

ห้องสมุด:
Introduction to clinical medicine / Introduction to clinical medicine / คณะบรรณาธิการ เนาวนิตย์ นาทา ... [และคนอื่น ๆ].

Naowanit Nāthā. by เนาวนิตย์ นาทา | กิตติ ตระกูลฮุน | กิตติ บูรณวุฒิ | กฤษณ์ อุปัชฌาย์ | กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ | ขุนทอง พีชาตะนันท์ | คณัสปนา กล้าณรงค์ราญ | ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ | จันทราภา ศรีสวัสดิ์ | เจนยุทธ ไชยสกุล | ชาคริยา ธีรเนตร | ชุติกา ศรีสุทธิยากร | ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์ | ดุสิต สถาวร | ต้นตนัย นำเบญจพล | ทิพย์ ศรีไพศาล, 2485- | ทิพย์สุรีย์ นาคประสิทธิ์ | ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร | ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ | ธรณิศ จันทรารัตน์ | ธีระเทพ ตันตยาคม | นครินทร์ ศันสนยุทธ | นพดล ชื่นศิริเกษม | นพพร เชยพันธุ์ | นภอร ภาวิจิตร | นวพร นำเบญจพล | นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล | นิสามณี สัตยาบัน | ไนยรัฐ ประสงค์สุข | บัญชา สถิระพจน์ | บุษบง หนูหล้า | ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร | ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล | พาสิริ สิทธินามสุวรรณ | เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี | วิชัย ประยูรวิวัฒน์ | ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ | วีระชัย วัฒนวีรเดช | ศักรินทร์ จิรพงศธร | สมชาย พัฒนอางกุล | สายสุรีย์ นิวาตวงศ์ | สุทธิพร คำพันธุ์นิพ | สุพิชญา พจน์สุภาพ | สุมาภา ชัยอำนวย | สิรกานต์ เตชะวณิช | หัสยา ประสิทธิ์ดำรง | อนันดร วงศ์ธีระสุต | อนุพงษ์ กันธิวงค์ | อธิก แสงอาสภวิริยะ | อภิชัย ลีละสิริ | อภัสนี บุญญาวรกุล | อภิชัย ลีละสิริ | อมรชัย เลิศอมรพงษ์ | อารมย์ ขุนภาษี | อินทรีย์ กาญจนกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MED WB 2015 649607 (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544