ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānkō̜ ʻakānrāi læ nǣothāng nai kānyīeoyā phūsīahāi = Terrorism and compensation for the victims : rāingān chabap sombūn / การก่อการร้ายและแนวทางในการเยียวยาผู้เสียหาย = Terrorism and compensation for the victims : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Khēmphūm Phūmthāwō̜n. by เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Other title: Terrorism and compensation for the victims.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4351.5 .ข74 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4351.5 .ข74 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4351.5 .ข74 2558 (2).

ห้องสมุด:
Khrop rō̜p 36 pī Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt / ครบรอบ 36 ปี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / บรรณาธิการ เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Khēmmaphūm Phūmthawon. by เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: 36 pī Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt Other title: 36 ปี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z464.ท93ม56 ค434 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PUB Z 2015 659059 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z464.ท93ม56 ค434 2558 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi laksana lamœ̄t rūam māihēt thāi khamphiphāksā khō̜ng Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat / กฎหมายลักษณะละเมิดรวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / รวบรวมโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Čhitti Tingsaphat, Khēmmaphūm Phūmthāwō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .จ643 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 614415 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .จ643 2556 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT834 .จ643 2556 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกาและหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ / รวบรวมโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร.

by ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (16)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .ร62 2557 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .ร62 2557 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .ร62 2557 (5).

ห้องสมุด:
Kotmāi laksana lamœ̄t rūam māihēt thāi khamphiphāksādīkā khō̜ng Phrayā Thēpwitharaphahunsutābō̜dī Sāttrāčhān Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sēnī Prāmōt Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Yut Sǣngʻuthai / กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย / รวบรวมโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Thēpwithunphahunsarutābō̜dī (Boonchuay), Phrayā, 1889-1949. Seni Pramoj, M. R., Yut Sǣngʻuthai, Khēmmaphūm Phūmthāwō̜n. by เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), พระยา, 2432-2492 | เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540 | หยุด แสงอุทัย, 2451-2522 | เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .ท735 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .ท735 2556 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .ท735 2556 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452 / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร, ชวิน อุ่นภัทร, อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | ชวิน อุ่นภัทร | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT864.3 .จ63 2555 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT864.3 .จ63 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT864.3 .จ63 2555 (3). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhūan dai lamœ̄t bap 2 māttrā 354-394 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452 / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร, ชวิน อุ่นภัทร, อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Čhitti Tingsaphat, Khēmaphūm Phūmthāwō̜n. Chawin ʻUnphatthra. ʻAmnāt Tangkhīrīphimān. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | ชวิน อุ่นภัทร | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Kō̜ngthun Sātsatrāčhān Čhitti Tingsaphat, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .จ644 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .จ644 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .จ644 2561 (2). Checked out (14).
  (2 คะแนน)
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhūan dai lamœ̄t bap 2 māttrā 354-394 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452 / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร, ชวิน อุ่นภัทร, อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Čhitti Tingsaphat, Khēmaphūm Phūmthāwō̜n. Chawin ʻUnphatthra. ʻAmnāt Tangkhīrīphimān. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | ชวิน อุ่นภัทร | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun Sātsatrāčhān Čhitti Tingsaphat, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .จ644 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .จ644 2557 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .จ644 2557 (1). Checked out (9).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544