ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 36 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แรงงานสัมพันธ์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ / สังศิต พิริยะรังสรรค์.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6961 .ส6315 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD6961 .ส6315 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีคอร์รัปชัน / สังศิต พิริยะรังสรรค์.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.ท72 ส625 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF1525.ท72 ส625 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1525.ท72 ส625 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1525.ท72 ส625 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แรงงานสัมพันธ์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ / สังศิต พิริยะรังสรรค์.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่าย บริษัทร่วมด้วยช่วยกัน ดิสทริบิวชั่น เซิอร์วิส จำกัด, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6961 .ส6315 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD6961 .ส6315 2546 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD6961 .ส6315 2546 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจการพนัน : ทางเลือกเชิงนโยบาย / สังศิต พิริยะรังสรรค์ ... [และคนอื่นๆ].

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2546Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV6722.ท9 ศ745 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6722.ท9 ศ745 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV6722.ท9 ศ745 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6722.ท9 ศ745 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV6722.ท9 ศ745 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ขบวนการค้าบุหรี่ปลอมในประเทศไทย / โดย สังศิต พิริยะรังสรรค์ ... [และคนอื่นๆ].

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9149.บ73ท9 ข357 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9149.บ73ท9 ข357 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจการพนัน : ทางเลือกเชิงนโยบาย / สังศิต พิริยะรังสรรค์.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6722.ท9 ส62 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ / สังศิต พิริยะรังสรรค์.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และองค์การแรงงานระหว่างประเทศภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (ILO/ROAP), 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6961 .ส63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD6961 .ส63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD6961 .ส63 (2).

ห้องสมุด:
พัฒนาการของชนชั้นนายทุนไทย.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB501 .ส57 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB501 .ส57 (3).

ห้องสมุด:
คอร์รัปชันแบบเบ็ดเสร็จ / สังศิต พิริยะรังสรรค์.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส615 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส615 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส615 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส615 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส615 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JQ 2006 476059 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติการต่อสู้ของกรรมกรไทย.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิฟรีดริชเอแบรท ประเทศไทย, โครงการหนังสือเล่ม สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาองค์การลูกจ้าง สมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทยม, 2529Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.57 .ส6 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.57 .ส6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.57 .ส6 (2).

ห้องสมุด:
คอร์รัปชันระบอบทักษิณ / สังศิต พิริยะรังสรรค์.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส622 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส622 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส622 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส622 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส622 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
พลวัตไทย : มุมมองจากเศรษฐศาสตร์การเมือง / ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ บรรณาธิการ.

by ผาสุก พงษ์ไพจิตร | สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Edition: รวมเล่มพิมพ์ครั้ง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB51 .พ45 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB51 .พ45 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB51 .พ45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB51 .พ45 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB51 .พ45 (3).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจการเมืองสำหรับนักสหภาพแรงงาน / กรรณชฎา พูนพนิช สังศิต พิริยะรังสรรค์ บรรณาธิการ.

by กรรณชฎา พูนพนิช | สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท, 2534Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.575 .ศ75 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.575 .ศ75 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ตำรวจผู้มีอิทธิพลและเศรษฐกิจมืด / ผู้เขียน สังศิต พิริยะรังสรรค์.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6453.ท9 ส62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6453.ท9 ส62 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV6453.ท9 ส62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6453.ท9 ส62 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ชนชั้นกลางบนกระแสประชาธิปไตยไทย = The middle class and Thai democracy / สังคีต พิริยะรังสรรค์, ผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494- | ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท, 2536Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT690.ท9 ช35 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT690.ท9 ช35 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HT690.ท9 ช35 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HT690.ท9 ช35 (3). Checked out (4).

ห้องสมุด:
60 ปี ฉัตรทิพย์ นาถสุภา / [บรรณาธิการโดย] สังศิต พิริยะรังสรรค์.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 ก16 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.565 ก16 (2).

ห้องสมุด:
ธรรมาภิบาลกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย = [CG for Thailand's competitiveness] / สังศิต พิริยะรังสรรค์ บรรณาธิการ.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494- | การสัมมนา "ธรรมาภิบาลกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย" (2553 : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2553 [2010]Other title: CG for Thailand's competitiveness | Corporate governance Thailand's competitiveness.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .ธ443 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2741 .ธ443 2553 (1).

ห้องสมุด:
คอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย / สังศิต พิริยะรังสรรค์, ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494- | ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส62 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
กระจายอำนาจอย่างไรสร้างประชาธิปไตย / สังศิต พิริยะรังสรรค์, ผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494- | ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS113 .ก46 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS113 .ก46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS113 .ก46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS113 .ก46 (2).

ห้องสมุด:
Sangkhom thammāthippatai / สังคมธรรมาธิปไตย / สังศิต พิริยะรังสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ].

Sangsit Phiriyarangsan, by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Rangsit, 2560 [2017] Publication: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 [2017]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ส623 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ส623 2560 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ก8 ส623 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ส623 2560 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544