ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง.

by ประภาส ปิ่นตบแต่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2541 [1998]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.ข3 ป46 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.ข3 ป46 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HN700.592.ข3 ป46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.ข3 ป46 (12). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม / ประภาส ปิ่นตบแต่ง.

by ประภาส ปิ่นตบแต่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2552Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JA76 .ป46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA76 .ป46 (1). Checked out (10).

ห้องสมุด:
ก่อนภาคประชาชนล่มสลาย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง.

by ประภาส ปิ่นตบแต่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Way of book, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ป463 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ป463 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ก8 ป463 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ป463 (2).

ห้องสมุด:
Krabūankān khapkhlư̄an saphā ʻongkō̜n chumchon : kāoyāng phān panhā mung hā khwāmsamret / กระบวนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน : ก้าวย่างผ่านปัญหา มุ่งหาความสำเร็จ / ประภาส ปิ่นตบแต่ง, อัญชลี แย้มพยนต์, ศิริพร ยอดกมลศาสตร์.

Praphāt Pintoptǣng. ʻAnchalī Yǣmphayon. Siriphō̜n Yō̜tkamonsāt. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chamuchon. by ประภาส ปิ่นตบแต่ง | อัญชลี แย้มพยนต์ | ศิริพร ยอดกมลศาสตร์, 2510- | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chamuchon, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9อ22 ป46 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2012 634207 (1).

ห้องสมุด:
โลกที่สาม : พัฒนาการหรือวิกฤตการณ์ (Third world : development or crisis?) แปลโดย เพาวิภา ภมรสถิตย์ อารยะ ภูสาหัส และ ประภาส ปิ่นตบแต่ง.

by สมาคมผู้บริโภคแห่งปีนัง | เพาวิภา ภมรสถิตย์ | อารยะ ภูสาหัส | ประภาส ปิ่นตบแต่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC59.7 .ผ73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC59.7 .ผ73 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC59.7 .ผ73 (2).

ห้องสมุด:
สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนกับฐานทรัพยากรในสถานการณ์สากล ปี พ.ศ. 2547-2548 / โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง, กฤษฎา บุญชัย, วรินทรา ไกยูรวงศ์.

by ประภาส ปิ่นตบแต่ง | กฤษฎา บุญชัย, 2512- | วรินทรา ไกยูรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ65 ป465 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HC445.ฮ65 ป465 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ65 ป465 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มเกษตรกร / ประภาส ปิ่นตบแต่ง, สุภา ใยเมือง, บัญชร แก้วส่อง.

by ประภาส ปิ่นตบแต่ง | สุภา ใยเมือง | บัญชร แก้วส่อง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1537 .ป464 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD1537 .ป464 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1537 .ป464 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1537 .ป464 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām rāngwan Wanida Tantivitthayapitak samrap witthayāniphon phư̄a khončhon læ khwāmpen tham nai sangkhom pī thī 4 / รวมบทความรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจนและความเป็นธรรมในสังคม ปีที่ 4 / จัดทำโดย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ; บรรณาธิการ ประภาส ปิ่นตบแต่ง.

Praphāt Pintoptǣng. Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by ประภาส ปิ่นตบแต่ง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ย6 ร543 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 ร543 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ร543 2557 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: ECON HC 2014 641752 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ร543 2557 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 ร543 2557 (2).

ห้องสมุด:
Pāthakathā 100 pī Pūai 'U'ngphākō̜n / ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.

Pokpō̜ng Čhanwit. Chanin Wō̜ngkusonkit. Thanēt ʻĀphō̜nsuwan. Mingsan Khāosaʻāt. Praphāt Pintoptǣng. Phāsuk Phongphaičhit. Warākō̜n Sāmkōsēt. Suchāt Sawatsī. Somkiāt Tangkitwānit. ʻAtthačhak Sattayānurak. Čhō̜n ʻU'ngphākō̜n. by ปกป้อง จันวิทย์ | ชนินท์ ว่องกุศลกิจ | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491- | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | ประภาส ปิ่นตบแต่ง | ผาสุก พงษ์ไพจิตร | วรากรณ์ สามโกเศศ | สุชาติ สวัสดิ์ศรี, 2488- | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ | จอน อึ๊งภากรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Pāthakathā nưngrō̜i pī Pūai 'U'ngphākō̜n Other title: Pāthakathā rō̜i pī Pūai 'U'ngphākō̜n Other title: ปาฐกถาหนึ่งร้อยปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | ปาฐกถาร้อยปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2016 663652 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB74.ก6 ป632 2559 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.ก6 ป632 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB74.ก6 ป632 2559 (4). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: ECON HC 2016 663652 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544