ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมข้อหารือกฎหมายสาธารณสุข / ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ; คณะผู้จัดทำ พรพรรณ ไม้สุพร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สมชาย ตู้แก้ว.

by พรพรรณ ไม้สุพร, 2498- | สมชาย ตู้แก้ว | กรมอนามัย. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ศูนย์, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075 .ร542 2552 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) : ฉบับกระเป๋า / ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; คณะบรรณาธิการ เชื้อเพ็ญ บุพศิริ, มะลิลา ตันติยุทธ, วาสนา ปะสังคานนท์.

by เชื้อเพ็ญ บุพศิริ | มะลิลา ตันติยุทธ | วาสนา ปะสังคานนท์ | กรมอนามัย. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 001/2556 (1).

ห้องสมุด:
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คำแนะนำ และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 / ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; คณะผู้รวบรวม พรพรรณ ไม้สุพร, นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น, เชื้อเพ็ญ บุพศิริ.

by พรพรรณ ไม้สุพร, 2498- | นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น | เชื้อเพ็ญ บุพศิริ | กรมอนามัย. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ศูนย์, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075 .ก932 2550 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ Phrarātchabanyat Kānsāthāranasuk Phō̜.Sō̜. 2535 / คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 / ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; คณะบรรณาธิการ พรพรรณ ไม้สุพร, นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น, วิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์.

Phō̜nphan Maisuphō̜n, Nathathai Traithin. Wilaiwan Māčharœ̄nsap. Thailand. Krom ʻAnāmai. Sūn Bō̜rihān Kotmāi Sāthāranasuk. by พรพรรณ ไม้สุพร, 2498- | นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น | วิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์ | กรมอนามัย. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ฉบับปรับปรุงแก้ไข).Edition: Phim khrang thī 4, (chabap prapprung kǣkhai). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Sūn, 2550 [2007] Publication: [นนทบุรี] : ศูนย์, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3080 .ค74 2550 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ Phrarātchabanyat Kānsāthāranasuk Phō̜.Sō̜. 2535 / คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 / ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; คณะบรรณาธิการ พรพรรณ ไม้สุพร, นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น, วิไลวรรณ ทรงเย็น.

Phō̜nphan Maisuphō̜n, Nathathai Traithin. Wilaiwan Songyen. Thailand. Krom ʻAnāmai. Sūn Bō̜rihān Kotmāi Sāthāranasuk. by พรพรรณ ไม้สุพร, 2498- | นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น | วิไลวรรณ ทรงเย็น | กรมอนามัย. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Sūn, 2548 [2005] Publication: [นนทบุรี] : ศูนย์, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3080 .ค74 2548 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ Phrarātchabanyat Kānsāthāranasuk Phō̜.Sō̜. 2535 / คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 / โดย เฉลิมชาติ แจ่มจรรยา, ศุมล ศรีสุขวัฒนา, สมชาย ตู้แก้ว

Chalœ̄mchāt Čhǣmčhanyā. Sumon Sīsukwatthanā. Somchāi Tūkǣo. Thaland. Krom ʻAnāmai. Sūn Bō̜rihān Kotmāi Sāthāranasuk. by เฉลิมชาติ แจ่มจรรยา | ศุมล ศรีสุขวัฒนา | สมชาย ตู้แก้ว | กรมอนามัย. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Sūn Bō̜rihān Kotmāi Sāthāranasuk Krom ʻAnāmai, [2539] [1996]. Publication: [นนทบุรี] : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, [2539] [1996]Other title: Khūmư̄ (lēm 1) Phrarātchabanyat Kānsāthāranasuk Phō̜.Sō̜. 2535 Other title: คู่มือ (เล่ม 1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3080 .ฉ746 2539 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) / ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; คณะบรรณาธิการ เชื้อเพ็ญ บุพศิริ, มะลิลา ตันติยุทธ, วาสนา ปะสังคานนท์.

by เชื้อเพ็ญ บุพศิริ | มะลิลา ตันติยุทธ | วาสนา ปะสังคานนท์ | กรมอนามัย. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ศูนย์, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3080 .ฉ746 2552 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 : สาระน่ารู้ สำหรับประชาชน / ผู้จัดทำและเรียบเรียง ศุมล ศรีสุขวัฒนา, สมชาย ตู้แก้ว, วิภา รุจิจนากุล.

by ศุมล ศรีสุขวัฒนา | สมชาย ตู้แก้ว | วิภา รุจิจนากุล | กรมอนามัย. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552 [2009]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 381/2555 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 381/2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rūam phrarātchabanyat thī kīeokap Kān Sāthāranasuk Singwǣtlō̜m / รวมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม / รวบรวมโดย เฉลิมชาติ แจ่มจรรยา, ศุมล ศรีสุขวัฒนา, สมชาย ตู้แก้ว.

Somchāi Tūkǣo. Sumon Sīsukwattana. Chalœ̄mchāt Čhǣmjunyā. Krom ʻAnāmai. Sūn Bō̜rihān Kotmāi Sāthāranasuk. by สมชาย ตู้แก้ว | ศุมล ศรีสุขวัฒนา | เฉลิมชาติ แจ่มจรรยา | กรมอนามัย. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 , [แก้ไขและเพิ่มเติม]Edition: Phimkhrangthī 3, [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m] Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sūn Bō̜rihān Kotmāi Sāthāranasuk Krom ʻAnāmai, 2540 [1997] Publication: [นนทบุรี] : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, 2540 [1997]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3080 .ร54 2540 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544