ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 18 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ทฤษฎีเดี่ยวกับองค์การ (Organization theory)

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ส345 (3).

ห้องสมุด:
การวางแผนกลยุทธ์ [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] = Strategic planning / สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซ์ทรีม มีเดีย จำกัด, c2003 [2546]Availability: Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ก65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ส3637ก65 (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ก65 (1), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ก65 (2). :

ห้องสมุด:
คู่มือความสามารถทั่วไป = Aptitudetest / สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันมหาบัณฑิตแนะแนว, 2538Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF431 .ส38 2538 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลโครงการพัฒนาคนจนในเมือง (สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง) : รายงานผลการวิจัย / โดย สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง, 2538Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HT178.ท92ก4 ส42 (1).

ห้องสมุด:
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] = Key performance indicators : KPIs / สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซ์ทรีม มีเดีย จำกัด, c2003 [2546]Availability: Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ต65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ส3637ต65 (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ต65 (2), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ต65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ส3637ต65 (1). :

ห้องสมุด:
กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง การเลือกตั้ง / สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 027/32 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือความสามารถทั่วไป = Aptitude test : เตรียมสอบ กพ. กทม. กค. / โดย สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF431 .ส38 2534 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือความสามารถทั่วไป : ฉบับเตรียมความพร้อมสอบ กพ. / สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1131 .ส38 2531 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: LB1131 .ส38 2531 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ของการเคหะแห่งชาติ : รายงานการวิจัย / โดย สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : การเคหะแห่งชาติ, 2541Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD7363.55.ก3 ส42 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7363.55.ก3 ส42 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือความสามารถทั่วไป = Aptitude test / สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BF431 .ส38 2533 (1).

ห้องสมุด:
การวัดผลองค์กรแบบสมดุล [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] = Balanced scorecard / สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซ์ทรีม มีเดีย จำกัด, 2003 [2546]Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ก64 (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ก64 (2), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ก64 (2). :

ห้องสมุด:
แผนยุทธศาสตร์วุฒิสภา พ.ศ. 2548-2552 : รายงานการวิจัย / หัวหน้าคณะวิจัย อนันต์ เกตุวงศ์ ; นักวิจัย สุพิณ เกชาคุปต์, สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by อนันต์ เกตุวงศ์ | สุพิณ เกชาคุปต์ | สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747.7 .อ36 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .อ368ผ83 (1).

ห้องสมุด:
Kō̜kō̜tō̜. Mō̜. 44 : chœ̄ngʻat kānmư̄ang Thai 2556-2561 = Election commissioner in dark times : footnote to Thai politics, 2013-2018 / กกต. ม. 44 : เชิงอรรถการเมืองไทย 2556-2561 = Election commissioner in dark times : footnote to Thai politics, 2013-2018 / สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Somchai Srisutthiyakorn. Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā. by สมชัย ศรีสุทธิยากร | มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2562 [2019]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ส426 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ส426 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รู้ทัน "ทักษิณ" [วีีดิทัศน์] : เลือกตั้ง 2 เมษาฯ ถล่ม กกต.

by เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2493- | สมชัย ศรีสุทธิยากร | บริษัทไทยเดย์ ด็อท คอม.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม, 2549Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร735 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ร735 (1). :

Khrōngkān pramœ̄n læ thopthūan khrư̄angnai kānphatthanā rabop rātchakān : rāingān kānwičhai chabap somboon / โครงการประเมินและทบทวนเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; สมชัย ศรีสุทธิยากร หัวหน้าโครงการวิจัย ; สุพิณ เกชาคุปต์ ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Somchai Sīsutthiyākō̜n. Suphin Kēchākhup. Sathāban Wičhai læ hai Kham Prưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān. by สมชัย ศรีสุทธิยากร | สุพิณ เกชาคุปต์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān, 2550 [2007] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ส375 2550 (1).

ห้องสมุด:
รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 [วีดิทัศน์] / [จัดโดย] คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by งานรัฐศาสตร์วิชาการ (ครั้งที่ 8 : 2544 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | อนันต์ อนันตกูล, 2475- | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | สมชัย ศรีสุทธิยากร | เสาวณีย์ ลิมมานนท์ | กำชัย จงจักรพันธ์ | อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2507- | พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว | ลิขิต ธีรเวคิน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2544 [2001]Availability: Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG153 (7). :

มุมมองนักวิชาการต่อการเมืองในปัจจุบัน [วีดิทัศน์] / ผู้ร่วมเสวนา ชัยอนันต์ สมุทวณิช, สังศิต พิริยะรังสรรค์, สมชัย ศรีสุทธิยากร ; ผู้ดำเนินการเสวนา วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ; [จัดโดย] สถาบันสหสวรรษ สถาบันวิถีทรรศน์ ศูนย์วิจัยธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487- | สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494- | สมชัย ศรีสุทธิยากร | วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2495- | สถาบันสหสวรรษ | สถาบันวิถีทรรศน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. ศูนย์วิจัยธรรมาภิบาล.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2549Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ช6282ม74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ช6282ม74 (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .ช6282ม74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ช6282ม74 (1). :

Khapkhlư̄an phāk rat nai kānkhao sū prachākhom ʻĀsīan : rāingān sarup phon kāndamnœ̄n ngān khrōngkān / ขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ; [หัวหน้าโครงการ ประภัสสร์ เทพชาตรี ; รองหัวหน้าโครงการ สมชัย ศรีสุทธิยากร, พิจิตรา ศุภสวัสดิ์ ; คณะทำงาน อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล, พัชราภร ทิมวัฒน์, หทัยรัตน์ ทองประไพ].

Praphat Thēpchatrī. Somchai Srīsutthiyākō̜n. Phichittra Suphasawat. Anchalī ʻĒkphakdīwatthanākun. Phatchaphō̜n Thimwat. Phatchaphō̜n Thimwat. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by ประภัสสร์ เทพชาตรี | สมชัย ศรีสุทธิยากร | พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล | อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล | พัชราภร ทิมวัฒน์ | หทัยรัตน์ ทองประไพ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathumthānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ป3645 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ป3645 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ป3645 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544