ผลการค้นหาของคุณมี 2 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
ประชาธิปไตย DIY = , Democracy 'Do It Yourself' /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 2561 . 214, [10] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JC423 .ป448 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 . vi, 481 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT2620 .ร543 2561 ล. 16] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455