Your search returned 2 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wārasān Kō̜ Sō̜ Thō̜ Chō̜. pračham pī 2557 = NBTC annual review 2014. Lēm 1/2 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2557 = NBTC annual review 2014. เล่ม 1/2 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์, ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร.

Tharēt Punnasrī. Nathī Sukonnarat. Sētthaphong Malisuwan. Phīraphong Mānakit. Suthiphon Thaveechaiyagarn. Prasœ̄t Sīnphipat. Chœ̄tchai Khannaphā. Kamon Sīsangčhan. Thawatchai Čhittaphānan. Suphinyā Klāngnarong, Prawit Līsathāphō̜nwongsā. Sukit Khamasunthō̜n, Phō̜n. ʻŌ̜. Čhitsathā Sīprasœ̄tsuk. Thanaphan Rāičharœ̄n. Thotsaphō̜n Kētʻadisō̜n. Thākō̜n Tanthasit Kō̜kit Dānchaiwičhit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by ธเรศ ปุณศรี | นที ศุกลรัตน์ | เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ | พีระพงษ์ มานะกิจ | สุทธิพล ทวีชัยการ | ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ | เชิดชัย ขันธ์นะภา | กมล ศรีแสงจันทร์ | ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ | สุภิญญา กลางณรงค์, 2516- | ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา | สุกิจ ขมะสุนทร, พล.อ | จิตสถา ศรีประเสริฐสุข | ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ | ทศพร เกตุอดิศร | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร, 2511- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557 [2014]Other title: NBTC annual review 2014.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1).

Open Library:
Wārasān Kō̜ Sō̜ Thō̜ Chō̜. pračham pī 2557 = NBTC annual review 2014. Lēm 2/2 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2557 = NBTC annual review 2014. เล่ม 2/2 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์, ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร.

Sētthaphō̜n Khūsīphithak, Thanā Thummānon. Prīchā Kō̜čharœ̄n. Kīattisak Sīphimānwat. Phairōt Waiwānitchakit. Sākō̜nrat Nakprāt. Phō̜npraphā Wongsanit. Khanin Nitiwong. Natthasut ʻĀčhārawong. Sučhidā Phūnmāksathit. Chīwin Santhi. ʻUsā Rōtnakarin. Nongyao Mư̄angdī. ʻAnchalī Čhœ̄trangsī. Khakkhanāng Čhāmarik. Phatcharasut Sutčharittānon. Songphon Sangūančhit. ʻAt Chonlawō̜n. Titinan Pewnil, Phaladā Wongchaiyā. Čhuthāmāt ʻĪamsasī. Natthachāt Phūangsutrak. Yotsaphon Khwansangā. ʻŌ̜rawī Bunnāk. Thākō̜n Tanthasit Kō̜kit Dānchaiwičhit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by Nisamanee Sombatruang | เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484- | ธนา ทุมมานนท์ | ปรีชา กอเจริญ | เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ | ไพโรจน์ ไววานิชกิจ | สาครรัตน์ นักปราชญ์ | พรประภา วงษ์สนิท | คณิน นิติวงศ์ | ณัฐสุต อาจารวงศ์ | สุจิดา พูนมากสถิตย์ | ชีวิน สันธิ | อุษา โรจน์นครินทร์ | นงเยาว์ เมืองดี | อัญชลี เจิดรังษี | คัคนางค์ จามะริก | พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ | ทรงพล สงวนจิตร | อรรจน์ ชลวร | ฐิตินันทน์ ผิวนิล, 2528- | ภลดา วงศ์ไชยา | ณัฎฐชาติ พวงสุดรัก | ยศพล ขวัญสง่า | อรวี บุนนาค | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร, 2511- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี, 2526-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557 [2014]Other title: NBTC annual review 2014.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)