ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Thung Yai-Huai Kha Khaeng, wildlife sanctuary : nomination of natural property to the World Heritage list submitted by Thailand / Thung Yai-Huai Kha Khaeng, wildlife sanctuary : nomination of natural property to the World Heritage list submitted by Thailand / The National World Heritage Committee = เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง : รายงานนำเสนอ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก / คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก.

Khana Kammakān Hǣng Chāt Wādūai ʻAnusanyā Khumkhrō̜ng Mō̜radok Lōk. Unesco. by คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก | องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]]Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Nayōbāi læ Phǣn Singwǣtlō̜m, [2536] [1993] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, [2536] [1993]Other title: Khēt Raksā Phan Satpā Thung Yai Narēsūan læ Hūaikhākhǣng : rāingān nam sanœ̄ Khana Kammakān Rawāng Ratthabān phư̄a Pō̜ngkan Mō̜radok thāng Watthanatham læ Thammachāt khō̜ng Lōk Other title: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง : รายงานนำเสนอ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1993 666648 (1).

ห้องสมุด:
Thung Yai-Huai Kha Khaeng, wildlife sanctuary : nomination of natural property to the World Heritage list submitted by Thailand / Thung Yai-Huai Kha Khaeng, wildlife sanctuary : nomination of natural property to the World Heritage list submitted by Thailand / The National World Heritage Committee = เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง : รายงานนำเสนอ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก / คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก.

Khana Kammakān Hǣng Chāt Wādūai ʻAnusanyā Khumkhrō̜ng Mō̜radok Lōk. Unesco. by คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก | องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m Hǣng Chāt, [2534] [1991] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, [2534] [1991]Other title: Khēt Raksā Phan Satpā Thung Yai Narēsūan læ Hūaikhākhǣng : rāingān nam sanœ̄ Khana Kammakān Rawāng Ratthabān phư̄a Pō̜ngkan Mō̜radok thāng Watthanatham læ Thammachāt khō̜ng Lōk Other title: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง : รายงานนำเสนอ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1991 666645 (1).

ห้องสมุด:
ʻAnusanyā wādūai kānkhumkhrō̜ng mō̜radok lōk thāng watthanatham læ thammachāt : raprō̜ng dōi samai prachum sāman khrang thī 17 khō̜ng ʻOngkān Sưksā Witthayāsāt læ Watthanatham hǣng Sahaprachāchāt Krung Pārīt 16 Phrưtsačhikāyon Phō̜.Sō̜. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage / อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ : รับรองโดยสมัยประชุมสามัญครั้งที่ 17 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage / ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

ʻOngkān Sưksā Witthayāsāt læ Watthanatham hǣng Sahaprachāchāt. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapyākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: [ฉบับพิมพ์ซ้ำ]Edition: [Chabap phim sam] Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapyākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557 [2014]Other title: Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2014 677093 (1).

ห้องสมุด:
Mō̜radok lōk nai mư̄ yaowachon : rūčhak hūanghǣn læ raksā / มรดกโลกในมือเยาวชน : รู้จัก หวงแหน และรักษา / UNESCO ; ประไพพรรณ โกศัยสุนทร, ภัทรานุจ แสงจันทร์ แปล.

Praphaiphan Kōsaisunthō̜n. Phatthanut Sangchun, UNESCO. Thailand. Samnak Wichākān læ Māttrathān Kānsưksā. Sathāban Kānplǣ. by ประไพพรรณ โกศัยสุนทร | ภัทรานุจ แสงจันทร์, 2520- | องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ | สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. สถาบันการแปล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Kānplǣ Samnak Wichākān læ Māttrathān Kānsưksā Samnakngān Khana Kammakān Kānsưksā Khanphư̄nthān Krasūang Sưksāthikān, 2548 [2005] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการแปล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 [2005]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GEOG G 2005 670359 (2).

ห้องสมุด:
Krō̜p patibatkān Bēlem : kānnam phalang læ sakkayaphāp khō̜ng kānrīanrū læ kānsưksā phūyai mā chai phư̄a ʻanākhot thī kāonā / กรอบปฏิบัติการเบเล็ม : การนำพลังและศักยภาพของการเรียนรู้และการศึกษาผู้ใหญ่มาใช้เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า / องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ; ผู้แปล ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ = Belém framework for action : harnessing the power and potential of adult learning and education for a viable future / United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.

Srīsawāng Līaowārin. Unesco. Thailand. Office of the Non-Formal and Informal Education. by ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ | องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ | สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | Thailand. Office of the Non-formal and Informal Education | Unesco | International Conference on Adult Education (6th : 2009 : Belèm, Brazil).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publication: Bangkok : Office of the Non-Formal and Informal Education (ONIE), [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, [2010]Other title: Kānprachum rawāng prathēt dān kānsưksā phūyai Other title: Belém framework for action : harnessing the power and potential of adult learning and education for a viable future | CONFINTEA VI : living and learning for a viable future : the power of adult learning | Living and learning for a viable future : the power of adult learning | CONFINTEA VI | การประชุมระหว่างประเทศด้านการศึกษาผู้ใหญ่..Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC5209 .ก45 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LC 2010 649484 (1).

ห้องสมุด:
ʻAnusanyā wādūai kānkhumkhrō̜ng mō̜radok lōk thāng watthanatham læ thammachāt : raprō̜ng dōi samai prachum sāman khrang thī 17 khō̜ng ʻOngkān Sưksā Witthayāsāt læ Watthanatham hǣng Sahaprachāchāt Krung Pārīt 16 Phrưtsačhikāyon Phō̜.Sō̜. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage : adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972 / อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ : รับรองโดยสมัยประชุมสามัญครั้งที่ 17 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage : adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972 / องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ; แปลและเรียบเรียง ศิริพร นันตา, ดารารัตน์ แก้วขันตี.

Siripō̜n Nanta. Dārārat Kǣokhantī. ʻOngkān Sưksā Witthayāsāt læ Watthanatham hǣng Sahaprachāchāt. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapyākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by ศิริพร นันตา | ดารารัตน์ แก้วขันตี | องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Thailand. Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning | Unesco.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapyākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546 [2003]Other title: Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage : adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2003 670203 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544